Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


BoekStart

Congres BoekStart: verdere uitbouw en verduurzaming
Op het goedbezochte congres ‘BoekStart: begin vroeg met boeken’ dat 9 februari plaatsvond in de Bibliotheek Den Haag, presenteerde Heleen van den Berg haar wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van BoekStart. Het promotie-onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. A. Bus van de Universiteit Leiden. De resultaten laten zien dat meer ouders onder invloed van BoekStart al vroeg voorlezen, dat ouders die meedoen met BoekStart kinderen hebben die hoger scoren op taal, dat de effecten sterker zijn op langere termijn, dat vooral temperamentvolle baby’s profiteren en dat BoekStartouders vaker de Bibliotheek bezoeken. De opbrengsten vragen om verdere uitbouw en verduurzaming. Lees meer.

Feitenrelaas Kunst van Lezen en infographics BoekStart
In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen geëvalueerd door de KWINK Groep. De aanleiding is dat de bewindslieden van OCW, SZW en VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken. In het voorjaar van 2015 wordt daarover een gezamenlijke beleidsbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Kijk hier voor het eindrapport, het feitenrelaas dat Kunst van Lezen als basis voor de evaluatie leverde en een A4 met de belangrijkste feiten. Op pagina 9, 10, 12, 14, 15 en 16 van het feitenrelaas zijn infographics van BoekStart te vinden.

Integratie BoekStart en Boekenpret
BoekStart en Boekenpret hebben veel raakvlakken en zijn complementair, waardoor zij elkaar versterken: BoekStart kent met bewustwording en stimulering een focus op álle jonge gezinnen, Boekenpret richt zich d.m.v. intensivering en verdieping juist op gezinnen zonder leestraditie. De bekendheid van BoekStart onder ouders en professionals en de status van Boekenpret binnen het VVE-beleid is mede een reden om beide programma’s in één aanpak te integreren. Dit biedt de Bibliotheek een sterke educatieve positie binnen de voor- en vroegschoolse periode voor alle kinderen om laaggeletterdheid te voorkomen of terug te dringen. Als eerste stap is alle informatie over Boekenpret geplaatst op boekstartpro.nl. Achtergrondmateriaal van Boekenpret (voorheen in Handleidingen opgenomen) is nu vrij downloadbaar. Cursusmateriaal is eveneens vrij te raadplegen. Lees meer.

Nieuwe BoekStartfilm
Er staat een nieuwe BoekStartfilm online: Succesvol samenspel tussen Bibliotheek en gemeenten in het hele land. U kunt deze film bijvoorbeeld tonen bij contact met uw samenwerkingspartners zoals de gemeente, de kinderopvang of het consultatiebureau.

Veel animo voor BoekStart op de Negenmaandenbeurs
Ook dit jaar was BoekStart te vinden op de Negenmaandenbeurs, die werd gehouden van 25 februari t/m 1 maart in Amsterdam RAI. De meeste jonge (aanstaande) ouders en grootouders die de stand op het Trends en KennisPlein bezochten bleken BoekStart te kennen en wilden graag verdiepende informatie. Elke middag was er de workshop: ‘Lezen met je baby, dreumes en peuter’ door Elly van der Linden (Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-7 jaar) of Lea Kessels (Kinderboekenweb). Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Er zijn ook – onlangs aangevulde – Friese boekentips


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Lezen Centraal 2015: ‘De lezer van nu. Over aan- en afhakers’
Op 25 maart 2015 organiseert Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen Centraal in Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht. Centraal staat de vraag wat de doorgaande leeslijn de lezer van nu te bieden heeft; wie haakt aan en voor wie is de kans op afhaken groot? In het plenaire programma zullen sprekers van naam hun visie op het onderwerp met u delen. Kinderboekenambassadeur Jacques Vriens sluit zijn ambtsperiode af met een terugblik en de nieuwe Kinderboekenambassadeur zal worden geïnstalleerd. Lees meer.

Middag van het Kinderboek
De Middag van het Kinderboek, voorheen gehouden in september, vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 april in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Tijdens de Middag wordt de Woutertje Pieterse Prijs uitgereikt. De Gouden Lijst die tot nu toe gekoppeld was aan de Middag van het Kinderboek wordt 15 april uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg (Utrecht).

Vaders Voor lezen derde plaats Publieksprijs Movisie Participatieprijs
Vaders Voor Lezen behoorde tot de achttien genomineerde projecten voor De Movisie Participatieprijs. Alle projecten dragen bij aan ‘Het nieuwe verdelen’ om te regelen dat mensen werk, zorg, huishouden, vrijwilligerswerk en andere activiteiten op een prettige en haalbare manier kunnen blijven combineren. Vaders Voor Lezen eindigde bij de publieksprijzen op de derde plaats. Lees meer.

Een land van waan en wijs: nieuwe geschiedenis van de jeugdliteratuur
Begin december 2014 verscheen bij uitgeverij Atlas Contact, i.s.m. de Nederlandse Taalunie: Een land van waan en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur, onder redactie van Rita Ghesquière, Vanessa Joosen en Helma van Lierop-Debrauwer. De uitgave laat zien hoe de jeugdliteratuur zich de voorbije eeuwen heeft ontwikkeld. De belangrijkste genres, auteurs en boeken die de ontwikkelingen in de geschiedenis van de jeugdliteratuur hebben bepaald komen aan bod, met een nadruk op de twintigste eeuw.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school PO/VO. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school PO om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschoollezen.nlkb.nl, debibliotheken.nlleesplein.nl

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 BoekStart - boekstartpro.nl