Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 1 / JANUARI 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
Bibliotheek op de Basisschool
>
Cultuurhistorische canon
> Leesbevorderingsnetwerken


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Wij beginnen 2011 met een maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden om u regelmatig te informeren over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Dit programma is in 2008 gestart op initiatief van het ministerie van OCW. Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken werken nauw samen met PSO’s en basisbibliotheken om het programma tot een succes te maken.
De onderdelen van Kunst van Lezen zijn: BoekStart, Bibliotheek op de Basisschool, Literaire ondersteuning van de cultuurhistorische canon en het opzetten van lokale en bovenlokale leesbevorderingsnetwerken. Hieronder leest u het laatste nieuws over deze onderdelen.

Deze informatieve Nieuwsbrief Kunst van Lezen zal ook flankerend leesbevorderingnieuws bevatten. Daarmee kan deze gezien worden als opvolger van de ‘Nieuwsmail Jeugdbibliotheekwerk’ van de VOB (Truuske Sanders) die begin 2010 voor het laatst is verschenen.

Wilt u voortaan maandelijks deze nieuwsbrief ontvangen? Abonneer u hier.
N.B. U komt dan bij het mailingsysteem van Stichting Lezen. Als u uw mailadres doorgeeft kunt u in een volgende mail kiezen voor de Kunst van Lezen Nieuwsbrief. Binnenkort verschijnt eenmaal per kwartaal ook een Nieuwsbrief Kunst van Lezen voor bibliotheekmanagers. Deze zal meer strategisch leesbevorderingsnieuws bevatten.

Adriaan Langendonk
Projectleider Kunst van Lezen


BoekStart al in meer dan 400 bibliotheken
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s. Ouders worden gestimuleerd om hun baby lid te maken van de bibliotheek. De nadruk ligt op de actieve rol van bibliotheken en consultatiebureaus. Inmiddels zijn proeven gestart met BoekStart in de Kinderopvang.

Snel van start met BoekStart?
BoekStart is in 2008 begonnen op zes locaties in Noord-Brabant. Nu doen al meer dan 400 vestigingen actief mee, klik hier voor alle
locaties. Elk moment kunnen weer nieuwe vestigingen starten, waaronder Bibliotheek Den Haag met 9 locaties. Wil uw bibliotheek ook snel van start met BoekStart? Neem dan contact op met de BoekStart-coördinator in uw provincie. In 2011 komt u nog in aanmerking voor subsidie.

Nieuwe folder BoekStartEnVerder 3
BoekStartEnVerder verschijnt tweemaal per jaar, in januari en september. Deze folder geeft ouders praktische tips en adviezen voor lezen met baby’s, peuters en kleuters. De nieuwe folder is deze maand verstuurd naar alle PSO's en basisbibliotheken. Extra exemplaren kunt u bestellen bij Buro Extern tegen verzendkosten (€ 1,95 per 50 exemplaren).

Activiteiten: BoekStart op de Negenmaandenbeurs
Een geschikt moment om onze doelgroep te bereiken is via aanstaande ouders op de
Negenmaandenbeurs in de RAI Amsterdam. Vorig jaar bezochten 43.485 mensen de beurs. Van 16 t/m 20 februari presenteren we hier BoekStart. Neem contact op met de BoekStart-coördinator in uw provincie als u ons wilt helpen in de stand.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand nieuwe boekentips voor ouders en bemiddelaars. De
boekentip voor januari is ‘Hoe doet de haan?’ Met rijmpjes van Elly van der Linden. Hier gaat het om een bekend spelletje dat alle jonge kinderen leuk vinden: dieren aanwijzen en het juiste geluid laten horen. Na een paar keer gaan kinderen vanzelf vrolijk meedoen.

Stem van moeder belangrijk
Als moeders tegen hun pasgeboren kinderen praten, leidt dat tot een speciale reactie in hun brein. Dat hebben Canadese wetenschappers aangetoond. De stem van de moeder activeert vooral de hersengebieden die betrokken zijn bij taalverwerving en motorische vaardigheden. Als de baby’s de stem van een andere vrouw horen, vertonen deze delen van het brein geen reactie.
Lees meer.

Prentenboek helpt literaire vorming
Coosje van der Pol promoveerde op 17 december aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van jonge kinderen. Ze ontdekte dat prentenboeken op een literaire manier voorlezen kleuters inzicht geeft in verhaalstructuren en vertelwijzen. Volgens Van der Pol is het goed om kinderen vanaf het begin van het basisonderwijs te laten kennismaken met literatuur.
Lees meer.


Bibliotheek op de Basisschool
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen. We kunnen op veel manieren helpen om deze krachtenbundeling vorm te geven. Met opleidingen en trainingen, maar ook met advies en invoeringsmodellen voor schoolbibliotheken.

Folders voor bibliotheken en basisscholen
Kunst van Lezen startte in 2008 met het project
Bibliotheek op de Basisschool. De eerste 7 bibliotheken die deelnamen gingen een samenwerking met 31 scholen aan. Zij zagen het aantal jeugdleden groeien met 65 procent en de uitleningen met 115 procent. In ons nieuwsarchief kunt u de laatste ontwikkelingen volgen, bijvoorbeeld over de 23 nieuwe plaatsen waar recent nieuwe pilots zijn gestart. Klik hier voor de folder voor bibliotheken of de folder voor scholen. Tot en met 29 januari staan we in een stand (E014) op de NOT om leerkrachten te informeren over ons programma.

Maak kennis met Leesplan
Stichting Lezen lanceert op 22 maart tijdens de conferentie ‘Lezen Centraal’ de website
www.leesplan.nl. Met deze website kunnen scholen en kinderopvanginstellingen eenvoudig projecten opzoeken en een eigen (school)leesplan opstellen. Bibliotheken kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van een leesplan en (onderwijs)instellingen adviseren. Op www.leesplan.nl vindt u een demo van de website.

Cursus Open Boek
Voor de bij ‘Bibliotheek op de Basisschool’ betrokken scholen is er de cursus ‘Open Boek’. Dit is een opleiding tot leescoördinator die bestaat uit vier themabijeenkomsten. Ook maakt de leerkracht zelf een schoolleesplan voor de school. Klik hier voor de
folder.


Cultuurhistorische canon
De cultuurhistorische canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen en gebeurtenissen die laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft. Kunst van Lezen heeft aan deze vensters jeugdboeken gekoppeld. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de Voorleeswedstrijd Pabo’s waarin eveneens de canon centraal staat.

Folder De geschiedeniscanon van Nederland in verhalen
In verhalen komt de geschiedenis pas echt tot leven! De brochure ‘Geschiedenis in een boekenkast’ helpt daarbij, met tips voor jeugdboeken bij alle 50 vensters van de canon. Voor de NOT (25 t/m 29 januari) hebben we een verkorte folder ontwikkeld ter inspiratie van alle professionals die met kinderen werken. U kunt de
brochure en folder online bekijken.

entoen.nu en de canonkaravaan
Sinds september 2010 is de Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. De centrale site van de canon is
www.entoen.nu, waar de 50 vensters in woord en beeld worden gepresenteerd. Kunst van Lezen werkt nauw samen met entoen.nu, o.a. aan de tweede ronde van de canonkaravaan. Dit zijn studiedagen voor leerkrachten in het basisonderwijs. In november vond de eerste bijeenkomst plaats in Flevoland. Dit jaar doet de Canonkaravaan weer provincies van Nederland aan, in de volgende nieuwsbrief hoort u wanneer hij bij u in de buurt is.

Boekencollecties bij PSO’s en G4-bibliotheken
Om het onderwijs verder op weg te helpen, heeft Kunst van Lezen een groots cadeau mogen uitdelen: de volledige boekencollectie die bij de 50 canonvensters hoort. Alle PSO’s en de vier grote stadsbibliotheken hebben deze collectie ontvangen. Zo kunnen alle bibliotheken en scholen in Nederland deze collectie aanvragen en gebruiken. Neem hiervoor contact op met uw PSO of met
Liselotte Dessauvagie.

De Vergeten oorlog: intekenen op het lespakket
De Tweede Wereldoorlog is een van de vensters in de canon. De meeste jeugdboeken over deze tijd gaan over de Jodenvervolging, het verzet en onderduiken. De Schrijvers van de Ronde Tafel initieerden een project met zes nieuwe jeugdboeken over vergeten onderwerpen van deze oorlog. Denk daarbij aan de bombardementen op Rotterdam en Middelburg, de Sinti, arbeidsinzet in Duitsland en kinderen van 'foute' ouders. Ook is lesmateriaal ontwikkeld. Scholen kunnen tot 18 februari op het lespakket
intekenen. Misschien kunt u de scholen in uw werkgebied daarop attenderen?


Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering. De ontwikkeling van structurele leesbevorderingsnetwerken is een kernpunt van Kunst van Lezen. Het is de schil om de andere drie programmaonderdelen.

Cirkels Leesbevorderingsnetwerken
Een belangrijk gegeven is dat er voor de bibliotheek op drie niveaus externe netwerktaken zijn. Allereerst de strategische laag, die bij voorkeur wordt aangevoerd door de directie/het managementteam. Dan is er het beleidsmatig netwerk waar het plan van aanpak wordt uitgewerkt. Ten derde is er het uitvoerende netwerk van mensen die de dagelijkse contacten met ouders en kinderen onderhouden. Goede samenwerking over deze cirkels is van belang om de bibliotheek haar spilfunctie in leesbevorderingsnetwerken te laten vervullen. Lees de volledige
notitie.

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl
 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl