Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 8 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

Kunst van Lezen gaat door!
Onlangs werd bekend dat het kabinet tot 2016 jaarlijks bijna 3 miljoen euro beschikbaar stelt voor een nieuw actieplan Kunst van Lezen. Het is een vervolg op Kunst van Lezen 2008-2011, in samenhang met het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, dat primair gericht is op het leren lezen en schrijven. Het Actieplan Kunst van Lezen voorziet in een culturele pendant en richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. In het najaar van 2011 wordt het actieplan voor de periode 2012-2015 voorbereid door de twee coördinerende en uitvoerende instellingen Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Lees meer.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jongere kinderen (0-4 jaar).

Oproep stand bemanning
Van donderdag 3 tot en met zondag 6 november (elke dag van 10.00 tot 18.00 uur) is BoekStart met een stand vertegenwoordigd op de Jonge Gezinnen Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Vorig jaar was dit, mede dankzij de inzet van bibliotheekmedewerkers uit het hele land, een groot succes. Ook dit jaar kunt u zich aanmelden om de stand te bemannen. U krijgt hiervoor een boekenbon van 50 euro. Aanmelden bij Anette Heideman.

Evaluatie BoekStart 2011
In opdracht van Stichting Lezen en het SIOB heeft Cubiss de Evaluatie BoekStart 2011 uitgevoerd. In deze evaluatie komen de ervaringen met BoekStart aan bod, het bereik van BoekStart en de BoekStartEnVerder brochures. Lees meer.

PlukBoekentips
BoekStart geeft elke maand nieuwe boekentips voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor oktober is een stoffen boekje over een bekende boekenheld.

 De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Regionale conferenties
In november organiseren enkele PSO’s regionale conferenties met als onderwerp versterking van de strategische samenwerking tussen bibliotheken en het basisonderwijs. De conferenties zijn in eerste instantie bedoeld om bibliotheekdirecties en wethouders/gemeenteambtenaren een beeld te laten vormen van de beleidskeuzes die moeten worden gemaakt. Veranderingen blijken noodzakelijk! Meer informatie en aanmelden.

Inspiratiedag de Bibliotheek op school
Op 13 september vond in Utrecht de Inspiratiedag Kunst van Lezen - de Bibliotheek op school plaats. De animo was groot: meer dan 100 mensen lieten zich inspireren om de samenwerking met het basisonderwijs beter te organiseren. Het uitgangspunt is een duurzame en structurele samenwerking waarbij de meerwaarde van de bibliotheek duidelijk wordt aangetoond. Lees meer.

Samenvatting Meer lezen, beter in taal
In samenwerking met Kees Broekhof (Sardes) heeft Kunst van Lezen een powerpoint presentatie gemaakt bij de brochure Meer lezen, beter in taal. Deze kunt u gebruiken om uw wethouder of (bovenschoolse) directie te overtuigen met duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde argumenten om een structurele en duurzame samenwerking aan te gaan.

Brochure SLO: referentieniveaus taal
Sinds augustus 2010 hebben basisscholen te maken met referentieniveaus taal en rekenen. Deze vormen een onderdeel van de Kwaliteitsagenda PO en zijn bedoeld om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen duurzaam te verbeteren. De brochure Leerstoflijnen lezen beschreven van het SLO is een uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het leesonderwijs op de basisschool en een aanrader voor specialisten onderwijs en leesconsulenten.
 Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland jeugdboeken gekoppeld.

Canonfolder in De Schoolbus
Eind september hebben meer dan 8.000 basisscholen De Schoolbus ontvangen: een mailpack voor het primair onderwijs met de aangepaste canonfolder om leerkrachten in het basisonderwijs nogmaals te wijzen op de canon van Nederland en de jeugdboeken die Kunst van Lezen aan de vensters heeft gekoppeld. Ook wordt gemeld dat scholen gebruik kunnen maken van de 110 collecties van deze jeugdboeken die Kunst van Lezen beschikbaar heeft gesteld. Lees meer.

Willem van OranjeWillem van Oranje en de canonkaravaan
Onlangs bracht ‘Willem van Oranje’ een bezoek aan enkele basisscholen om een geschiedenisles te geven aan de hand van de canon van Nederland. Dit bezoek is de aanloop naar de canonkaravaan die dit schooljaar door Nederland trekt. In acht bijeenkomsten verspreid door het land worden leerkrachten geïnformeerd over de canon van Nederland. Deze worden georganiseerd door stichting entoen.nu en Kunst van Lezen, steeds samen met lokale partners. Lees meer.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Cursus Netwerken in een Lokaal Leesbevorderingsnetwerk
Kunst van Lezen biedt een cursus aan voor domeinspecialisten die willen bouwen aan een krachtig lokaal leesbevorderingsnetwerk. Het gaat om specialisten op hbo-niveau die zich met name richten op het primair onderwijs. De cursus wordt verzorgd door Cubiss. Lees meer.

Landelijke proef spelenderwijs ontwikkelen
Scholen konden tot 1 september een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om mee te doen aan een landelijke proef waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving spelenderwijs ontwikkelen. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke scholen in aanmerking komen. De bibliotheek kan bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. Informeer hiernaar in uw netwerk. Lees meer.Ander leesbevorderingsnieuws

De Nationale Voorleesdagen 2012
Het Prentenboek van het jaar Mama kwijt van Chris Haughton staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen, die plaats vinden van 18 tot en met 28 januari 2012. Rondom dit prentenboek en de negen andere genomineerde prentenboeken zijn door ProBiblio allerlei materialen en activiteiten ontwikkeld.

Ali BAftrap De Weddenschap
Vier vmbo-scholen hebben de officiële aftrap gegeven voor de start van de campagne ‘De Weddenschap’. Leerlingen, directies, bibliotheken en BN'ers ondertekenden levensgrote contracten om hun deelname officieel te maken. Vanaf 15 september jl. kunnen leerlingen op de website hun boekkeuze invoeren en films van hun BN'ers bekijken. De actie duurt tot 15 maart 2012.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl