Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

De Bibliotheek komt naar je toe
Resi Baeten (BiblioPlus): ‘Wij delen de BoekStartkoffers op meerdere plekken uit. Zo schuiven wij regelmatig aan bij het Mamacafé om daar de koffers uit te delen, voor te lezen en onze collectie te laten zien. Baby’s worden direct ingeschreven en de pasjes worden opgestuurd. Via de digitale nieuwsbrief onderhouden we contact door middel van nieuwtjes en de BoekStart voor jou! Of ouders naar de Bibliotheek komen of niet, als ze maar thuis gaan voorlezen met geleende, gekochte of gekregen boekjes. Naar de Bibliotheek komen ze uiteindelijk wel, ook al is het over een paar jaar. Op school komen ze er zeker mee in aanraking via de Bibliotheek op school. Eerst komt de Bibliotheek naar hen toe!’


Tel mee met taal: actielijn A4
Tel mee met Taal is het gezamenlijke, landelijke actieprogramma van de ministeries OCW, VWS en SZW, gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. Het programma bestaat uit vijf actielijnen waarvan actielijn 3 inhoudt het voortzetten van Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school). Concrete smart doelstellingen zijn geformuleerd voor BoekStart: eind 2018 wordt 55% van de baby’s bereikt en 45% van de kinderopvanglocaties heeft BoekStart in de kinderopvang geïmplementeerd. Een forse stijging ten opzichte van 2014 (respectievelijk 30% en 11%). Binnen het voortzetten van BoekStart zal naast verbreding ook meer aandacht komen voor het bereiken van laagtaalvaardige gezinnen en kinderen met een taalachterstand (actielijn 4A). Lees meer.

Monitor BoekStart in de kinderopvang open
Op 4 april is de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2016 van start gegaan. De monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. De monitor voedt de dialoog tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking. De online vragenlijsten - één voor de Bibliotheekmedewerker, één voor de voorleescoördinator van de kinderopvang en één voor de pedagogisch medewerkers - zijn geopend tot en met 31 mei 2016. De standaardraportages staan klaar vanaf begin juni. Lees meer.

BoekStart op Lionssymposium Lezen = Groeien!
Op 31 maart 2016 werd het symposium Lezen = Groeien! gehouden, georganiseerd door Lions. Doel was het delen van kennis en ervaringen van sprekers met inspirerende voorbeelden, tot stand gekomen door een samenwerking tussen Lions en professionals op het gebied van laagtaalvaardigheid. Reacties uit de zaal benadrukten de rol van de Bibliotheek, zowel in curatieve als preventieve zin. Ook kon men terecht in een stand, waar informatieve gesprekken werden gevoerd over Basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school. Lees meer.

BoekStart op de Negenmaandenbeurs
Ook dit jaar stond BoekStart op de Negenmaandenbeurs, die eind februari werd gehouden in Amsterdam RAI. De stand was te vinden op het DeskundigenPlein. De speciaal voor de beurs gemaakte milestonekaarten vonden gretig aftrek. Ook konden klein en groot met Kikker op de foto. Tijdens de beurs werd bekendgemaakt welk boekje door het publiek is verkozen tot Het BoekStart Babyboekje 2016: Kiekeboe! van Giuliano Ferri (De Vier Windstreken).

BoekStartcomponenten voor Bibliotheekwebsite
De Koninklijke Bibliotheek ontwikkelde twee BoekStartcomponenten om te plaatsen op de homepage van uw Bibliotheek: een eenvoudige en een uitgebreidere. Deze componenten linken naar boekstart.nl. Lees meer.

Nieuw omslag Speelontdekboek Kleuters
Op veler verzoek is de omslag van Speelontdekboeken kleuters voorzien van een foto van kinderen die duidelijk ouder zijn dan het afgebeelde kind op Speelontdekboek peuters. De uitlevering van deze nieuwe omslagen is al in gang gezet.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen, een voor peuters en nu ook een voor kleuters! Vanaf 15 april zijn er ook weer nieuwe Friese boekentips.

BoekStart voor jou! nr 9
De nieuwe versie van
BoekStart voor jou! staat online, met de nieuwste boeken- en multimediatips voor 0-6 jaar. Met deze keer onder meer als thema: Het is weer lente! en de Media Ukkie Dagen 2016. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief, of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvangorganisaties om in hun nieuwsbrief te zetten. 


Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

KIDDO Leespluim april 2016 en Publieksprijs 2015
Iedere maand wordt een boek voor de allerkleinsten bekroond met de KIDDO-Leespluim. Voor de maand april 2016 is dat Bas & Daan graven een gat van Mac Barnett en Jon Klassen (Hoogland & van Klaveren). Het publiek kon haar stem uitbrengen op de twaalf Leespluimwinnaars van 2015. Het boek zonder tekeningen van B.J. Novak (uitgeverij Lannoo) kwam als winnaar uit de bus.

Iene Miene Media 2016: voorlezen aan jonge kinderen blijft onverminderd populair
Bij de start van de Media Ukkie Dagen op 1 april jl. is het nieuwe, jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media 2016 gepresenteerd. Het onderzoek laat zien dat het voorlezen aan jonge kinderen onverminderd populair blijft. Van de ondervraagde ouders zegt 68 procent (heel) vaak een voorleesboek uit de kast te pakken. Hiermee wint deze klassieker het onder meer van interactieve smart televisie (34 procent), tablet (31 procent) en gewone televisie (31 procent). Met name onder hoger opgeleiden is voorlezen populair, zo blijkt uit het onderzoek. Lees meer.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school bo om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.kb.nl/ob, www.debibliotheekopschool.nl, www.lezen.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheken.nl 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl

De Bibliotheek KB Koninklijke Bibliotheek Stichting Lezen Boekenpret Boekenpret