Nieuwsbrief

11 september 2014

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief

  • Lezen 3, 2014
  • De Nationale Voorleeswedstrijd
  • Poëzielessen online
  • Verder met jeugdliteratuur op de pabo
  • Vaders Voor Lezen
  • De Jonge Jury
  • Symposium Leuk om te lezen, of makkelijk te begrijpen
  • De Weddenschap
  • Webinar Lezen in het vmbo
  • Wetenschappelijk congres 21 november

Lezen 3, 2014

In het hoofdartikel Jongens, hoe krijgen we jullie aan het lezen bespreekt Pjotr van Lenteren het rapport over leesverschillen tussen jongens en meisjes dat onlangs door Stichting Lezen is uitgebracht. Nog meer voor en over jongens in de nieuwe Lezen: Moordend spervuur  en melkvervalsers, over Eerste Wereldoorlog-boeken. Verder een interview met Jaap Robben, die met Birk het boek gemaakt heeft dat hij wilde maken. ‘Verhalen zijn woeste wezens’, zegt Patrick Ness. Deze Amerikaans-Britse schrijver die met twee boeken is genomineerd voor de Gouden Lijst, maakt duidelijk dat we verhalen nodig hebben om te kunnen leven. In de rubriek BN’er over lezen dit keer Klaas van Kruistum aan het woord, hij probeert als één van de boegbeelden van De Weddenschap zijn liefde voor verhalen over te brengen op jongeren. Lees verder >>


De Nationale Voorleeswedstrijd 2015

De Nationale Voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs is weer van start gegaan. Alle basisscholen mogen meedoen en kunnen tot eind november een gratis deelnamepakket aanvragen via de website.


Download nu (al) de lestips voor de Poëzieweek 2015

Op donderdag 29 januari 2015 gaat de Poëzieweek met Gedichtendag van start. Het motto van deze editie is ‘Met zingen is de liefde begonnen’. De Poëzieweek wil het leerkrachten gemakkelijk maken om met poëzie te werken in de klas. Dit kan tijdens de Poëzieweek, maar – liever nog – het hele jaar door. Daarom staan de lestips bij de Poëzieweek nu al online.
In de poëzielessen komen diverse gedichten aan bod, over uiteenlopende vormen van liefde: de gevaarlijke liefde, (on)beantwoorde liefde, de liefde tussen minnaars, enzovoort. Leerkrachten uit basis- en voortgezet onderwijs vinden in deze poëzielessen inspiratie en tips om naar aanleiding van een gedicht analyserend of juist creatief aan de slag te gaan. Maar dat bepaalt u natuurlijk helemaal zelf.  
Bezoek http://www.poezieweek.com/school voor een uitgebreide inhoudsopgave en om de lessuggesties te downloaden en/of digitaal in te zien. De lessuggesties bij de Poëzieweek zijn een uitgave van Stichting Lezen Nederland, Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting CPNB.


Verder met jeugdliteratuur op de pabo

Op vrijdag 26 september organiseert Stichting Lezen, in samenwerking met de redactie van Verborgen Talenten, voor pabodocenten een symposium over jeugdliteratuur en andere vakken. Het symposium vindt plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De belangstelling voor het symposium is groot, maar u kunt zich nog aanmelden tot 20 september. Voor meer informatie over aanmelden en programma: lezen.nl


Vaders Voor Lezen

De blaadjes beginnen te vallen: de herfst, hét voorleesseizoen bij uitstek, is begonnen. De campagne Vaders Voor Lezen is in volle gang en voor de komende maanden staat er een aantal grote evenementen op de agenda. Op vrijdag 12 september vindt de aftrap plaats van de Voorleesservice voor bedrijven. Door gebruik te maken van de Voorleesservice ontvangt een bedrijf een jaar lang iedere maand (digitaal) voorleesmateriaal. Tijdens de aftrap speelt het eerste elftal van deelnemende bedrijven een oefenwedstrijd om hun voorleesskills te verbeteren. 
Daarnaast worden er de komende twee weken voorleesrecordpogingen in zes bibliotheken georganiseerd, waarbij bibliotheken proberen zoveel mogelijk vaders met hun baby’s en peuters naar de bibliotheek te krijgen. De Vaders Voor Lezen-elftalleden Leo Blokhuis, Bram van der Vlugt en Thomas Berge helpen hen daarbij. Verder vindt in oktober de Sterke Verhalen tournee plaats: in twaalf bibliotheken wordt een spannend programma voor vaders en kinderen vanaf negen jaar georganiseerd, waarin ze alles te weten komen over bijvoorbeeld de dierenambulance of het leven van de Romeinen. In december bezoekt Dieuwertje Blok bibliotheken in het hele land, om Sinterklaasverhalen voor te lezen. Alle tournees zijn vrij toegankelijk voor publiek, kijk voor meer informatie over data en locaties op Vaders Voor Lezen.


Jonge Jury

Ook dit jaar kunnen jongeren van 12-16 jaar weer deelnemen aan de Jonge Jury, dé stemcampagne voor het allermooiste jeugdboek. Tot eind februari kan gekozen worden uit alle boeken voor 12 jaar en ouder die verschenen zijn in 2013 en 2014. Was de Jonge Jury voorheen vooral gericht op havo/vwo, vanaf dit jaar is de Jonge Jury geschikt voor jongeren van alle schoolniveaus, dus van vmbo-basis/kader tot en met gymnasium. Op jongejury.nl is de groslijst te vinden van geschikte boeken die verschenen zijn in 2013/2014. Alle boeken zijn voorzien van een genre- en niveau-aanduiding. Door twintig professionals zijn evenzoveel boeken naar voren geschoven als tips. Dit jaar is voor het eerst het Jonge Jury Boekgenootschap geïnstalleerd. Dit genootschap bestaat uit vijf enthousiaste jongeren die ook boeken aanraden. Het lesmateriaal voor de Jonge Jury 2014/2015 is in modules te bestellen. Op www.jongejury.nl kunt u terecht voor meer informatie over meedoen en aanmelden en het bestellen van lesmaterialen.

 


Symposium Leuk om te lezen, of makkelijk te begrijpen. Lezen in het (v)mbo

Stichting Lezen en de Universiteit Utrecht organiseren op 15 oktober aanstaande het symposium Leuk om te lezen, of makkelijk te begrijpen. Lezen in het (v)mbo. Het symposium gaat vooraf aan de promotie van Gerdineke van Silfhout, zij deed onderzoek naar de leesprocessen die belangrijk zijn voor een succesvol begrip van studiematerialen. Van Silfhout ging na welke tekstkenmerken het leesgemak en het tekstbegrip bevorderen bij met name zwakke lezers. Naast  Gerdineke van Silfhout spreken ook Ted Sanders, Jacqueline Evers-Vermeul en Kees Vernooy vanuit verschillende invalshoeken over het geven van effectief leesonderwijs. Het symposium vindt plaats in de bibliotheek van het Letterenhuis vanaf 13.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor aanmelden mail naar Anne Borgdorff.


De Weddenschap

Stichting Lezen organiseert dit schooljaar voor de vierde keer De Weddenschap, de leescampagne voor leerlingen in het vmbo en mbo. Drie bekende Nederlanders dagen jongeren uit in een half jaar tijd drie boeken te lezen. Wie slaagt in die opdracht maakt kans op een van de vele prijzen. Ook dit seizoen hebben wij weer een sterk team van BN’ers samengesteld die fungeren als boegbeeld, rolmodel en leescoach. Wat dacht u van actrice Toprak Yalçiner (bekend van GTST), radio- en tv-presentator Klaas van Kruistum en rapper Typhoon die flink aan de weg timmert met zijn succesvolle album Lobi da Basi. De voorbereidingen van De Weddenschap zijn in volle gang. Papieren en digitale materialen zijn al vormgegeven, de foto’s en filmpjes van de BN’ers al gemaakt en de website wordt opnieuw ingericht. U kunt al terecht op www.deweddenschap.nl, maar op dit moment alleen nog maar om u als docent, mediathecaris of medewerker van de bibliotheek te registreren. De Weddenschap gaat dit jaar iets later van start dan in voorgaande jaren. Op maandag 10 november vindt de aftrap plaats op het vmbo-evenement Stap op de rode loper in Nemo. Voor meer informatie: www.deweddenschap.nl.

 


Webinar ‘Lezen in het vmbo’

Op dinsdag 4 november van 16.00-16.45 uur kunt u via internet kijken naar de webinar ‘Lezen in het vmbo’. De term ‘webinar’ is een samentrekking van de woorden ‘web’ (het wereldwijde web) en ‘seminar’ (een bijeenkomst rond een bepaald onderwerp). Tijdens deze online uitzending spreken (praktijk)deskundigen over het belang van lezen in het vmbo. Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen zijn: wat weten we over het belang van lezen uit onderzoek, wat zijn mooie praktijkvoorbeelden van leesbevordering in het vmbo en welke boeken zijn geschikt. Nadere informatie over de webinar volgt nog.


Wetenschappelijk Congres op 21 november 2014

In 2005 verscheen De doorgaande leeslijn 0-18 jaar, een beleidsstuk van Stichting Lezen. Intussen zijn we bijna tien jaar verder, tijd om de balans op te maken. Op vrijdag 21 november organiseert Stichting Lezen over dit thema (het tweejaarlijkse)  wetenschappelijk congres De Doorgaande Leeslijn als pedagogisch concept. Vanuit het perspectief van het wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk de elementen van de doorgaande leeslijn van een basis te voorzien. Hoe zien de verschillende ontwikkelingsfases eruit en hoe kan kennis over een bepaalde fase van de leesontwikkeling gebruikt worden als uitgangspunt voor een volgende fase? Wetenschappers uit diverse disciplines delen de nieuwste onderzoeksbevindingen met de praktijk. Zodra het programma rond is volgt nadere informatie over het congres op www.lezen.nl.
 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566