Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 4 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet ruim 90% van de bibliotheken mee!

Stem jouw favoriete BoekStart Babyboekje van het Jaar naar de top!
Tot 15 mei kan er nog gestemd worden voor het BoekStart Babyboekje van het Jaar: de nieuwe boekenprijs voor de allerjongsten (0-1,5 jaar). De winnaar wordt bekendgemaakt op 27 mei a.s. in het Letterenhuis (Amsterdam). Stem hier en attendeer collega’s, kinderopvang en ouders. U kunt zich tot 23 mei hier aanmelden voor de prijsuitreiking.

BoekStartkaravaan van start op 22 mei
Dit jaar bestaat BoekStart vijf jaar. Dit wordt gevierd met een evenement dat het hele land doortrekt: de BoekStartkaravaan. Het is bedoeld voor ouders en kinderen (0-4 jaar), maar ook voor professionals. Pedagogisch medewerkers zijn van harte welkom met hun hele groep. De BoekStartkaravaan start op 22 mei in Nijkerk. Lees meer.

Widgets BoekStart
Bibliotheek.nl ontwikkelde twee BoekStartwidgets om te plaatsen op de homepage van uw bibliotheek: een verkorte en een uitgebreidere. De widgets linken naar boekstart.nl. Zorg bij plaatsing dat uw informatie over BoekStart binnen de website van uw bibliotheek goed te vinden is, zodat uw lezers snel bij de specifieke informatie over BoekStart in uw bibliotheek terechtkomen. Lees meer.

Boekidee en Boekentips
Op boekstart.nl zijn Boekideeën te vinden bij de kofferboekjes. Kijk hier voor het Boekidee bij het nieuwe kofferboekje Op een grote paddenstoel van Mies van Hout (Lemniscaat). Ook geeft BoekStart elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbief van de Bibliotheek op school PO om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Met deze maand informatie over het vervolg van de aanpak in 2013. Er is onder meer een jaarplan gepubliceerd en de toolkit over de titelselectie bevat veel nieuwe informatie. Kijk ook op twitter#dbos.

Resultaten vervolgtraject de Bibliotheek op school VO en activiteiten 2013
In november 2012 startte Kunst van Lezen met het vervolgtraject van het programma de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs. Het eerste resultaat is de inmiddels verschenen brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo. In de loop van 2013 zullen nog twee brochures verschijnen. Daarnaast vinden in 2013 activiteiten plaats in het kader van monitoring, deskundigheidsbevordering, implementatieplan en richtlijnen. Lees meer.

Brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo succesvol inzetten
De Bibliotheek Den Haag heeft de directies van alle plaatselijke vmbo’s een exemplaar gestuurd van de brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo, voorzien van een begeleidende brief van de directeur. Onmiddellijk hebben twee scholen extra exemplaren besteld voor de hele sectie Nederlands. Een van de docenten over de brochure: ‘Een fantastische samenvatting van de effecten van lezen op de taalontwikkeling.’

Toolkit voor bibliotheken
Binnen het project Bouwstenen voor leesbevordering mbo in de opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) is een toolkit voor bibliotheken ontwikkeld. De toolkit is een flexibel instrument voor basisbibliotheken, gericht op informatievoorziening over doelstellingen, doelgroep, organisatie en inrichting van het onderwijs van opleidingen PW en OA op mbo-scholen. Daarnaast biedt de toolkit handvatten voor samenwerkingsmogelijkheden tussen bibliotheken en mbo. Lees meer.

Docenten vinden voorlezen belangrijk
Uit een onlangs gehouden enquête van Stichting Lezen onder docenten op de vakcommunity Nederlands blijkt dat de meeste docenten voorlezen belangrijk vinden: 75 van de 114 respondenten vonden het belangrijk, de overige 39 docenten erg belangrijk. Lees meer.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Stichting Entoen.nu op zoek naar nieuwe financier
De overheid steekt vanaf 2014 geen geld meer in de website van de canon van de Nederlandse geschiedenis. Hierdoor wankelt een van de pijlers onder het nationale geschiedenisonderwijs. Vooral de website van de stichting Entoen.nu is populair in het basisonderwijs. Lees meer.

Finale Voorleeswedstrijd Pabo’s
Op dinsdagmiddag 28 mei a.s. is de grote finale van de Voorleeswedstrijd Pabo’s in Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht). Dit schooljaar is het thema: ‘Kleurrijk Nederland’ met als bijbehorende cultuurhistorische canonvensters: ‘Veelkleurig Nederland’, ‘Suriname en de Nederlandse Antillen’ en ‘Slavernij’. Na de schoolrondes op 31 pabo’s worden er door bibliotheken regiorondes gehouden. Dit resulteert in elf provinciale kampioenen die met elkaar wedijveren om de nationale titel. De Voorleeswedstrijd Pabo’s wordt financieel mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen. Meer informatie: Agnes van Montfoort.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Regionale conferenties Meer (voor)lezen, beter in taal
In 2013 en 2014 organiseren SIOB en Stichting Lezen (vanuit Kunst van Lezen) samen met de PSO’s regionale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken. De directies van de eerste deelnemende bibliotheken hebben de afgelopen tijd gezamenlijk een strategie bepaald voor samenwerking met educatieve partners en gemeenten. Op de regionale conferenties hoort u hoe deze aanpak werkt en wat het oplevert. De eerstvolgende conferentie zal op 29 mei a.s. plaatsvinden in Utrecht. Lees meer.Ander leesbevorderingsnieuws

Cursus Oordelen over kinder- en jeugdboeken
Van mensen die in hun werk te maken hebben met kinderen en boeken wordt verwacht dat zij zich vlot kunnen oriënteren in het enorme aanbod van kinder- en jeugdboeken, en zich daar een oordeel over vormen. Zij zijn daar echter meestal niet in geschoold. De cursus Oordelen over kinder- en jeugdboeken geeft hun de mogelijkheid zich op dit gebied te professionaliseren. Lees meer.

Jaar van het Voorlezen
Voorlezen maakt alles leuker en mooier. Het Jaar van het Voorlezen is in volle gang. Er zijn drie voorleesambassadeurs geïnstalleerd, er worden commercials op televisie uitgezonden en er zijn in het hele land activiteiten. Kijk hiervoor op jaarvanhetvoorlezen.nl.

De Nationale Voorleeswedstrijd
Op woensdagmiddag 29 mei a.s. is in Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht) de extra feestelijke finale van de twintigste editie van De Nationale Voorleeswedstrijd. Alle oud-kampioenen zijn uitgenodigd, er is een megataart en een heel bijzondere gast. De jury, onder aanvoering van Kinderboekenambassadeur Jacques Vriens, kiest de 20ste Nationale Voorleeskampioen. Deze wordt voor het eerst ook Kinderambassadeur van het Kinderboekenmuseum. Meer informatie: Desirée van der Zander / Agnes van montfoort

Sportief lesprogramma Kinderboekenweek 2013
ProBiblio heeft voor de Kinderboekenweek het lesprogramma Bieb Olympics ontwikkeld. Het sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Klaar voor de start… Sport en spel met boeken. Meedoen is belangrijker dan winnen!.’ Lees meer.

Apps en digitale prentenboeken
Leesplein heeft onlangs de themalijsten Apps (0-12 jaar) en Digitale prentenboeken (0-6 jaar) herzien en aangevuld. Bibliotheek.nl ontwikkelde een leesapp-widget voor kinderen van 0-12 jaar. De recensies zijn geschreven door bibliotheekmedewerkers die hiervoor in het najaar van 2012 zijn opgeleid in samenwerking met Mijn Kind Online. Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl