Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 1 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geďnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). 90% van de bibliotheken doet mee!

BoekStart Babyboekje van het Jaar
BoekStart heeft een nieuwe boekenprijs in het leven geroepen voor de allerjongste categorie, 0-1,5 jaar: BoekStart Babyboekje van het Jaar. De aanleiding voor dit initiatief is het vijfjarig bestaan van BoekStart en het Jaar van het Voorlezen 2013. Lees meer.

Tab Ouderbetrokkenheid boekstartpro.nl aangevuld
De tab Ouderbetrokkenheid op boekstartpro.nl is aangevuld met twee onderdelen: Samenwerking geeft een overzicht van mogelijke samenwerkingspartners bij een ouderbijeenkomst, zowel voor de toeleiding als voor de uitvoering; Ideeën ouderbijeenkomsten is een alfabetisch overzicht van activiteiten die tijdens een ouderbijeenkomst georganiseerd kunnen worden.

BoekStartEnVerder voor ouders nr 7
Onlangs is de nieuwe halfjaarlijkse brochure BoekStartEnVerder voor ouders verschenen met een column van Aaf Brandt Corstius en de thematische rubrieken ‘De Gouden Boekjes’ en ‘Boeken met flapjes’. Deel de brochure actief uit aan ouders en partners in uw netwerk om hen adequaat over BoekStart te informeren.

Nieuw kofferboekje
Er is weer een nieuw boekje ontwikkeld voor in het BoekStartkoffertje. Een vrolijk bundeltje met twintig bekende wiegeliedjes en speelversjes voorzien van moderne, kleurige illustraties: Een schaap met witte voetjes (Davidsfonds/Infodok). Kijk hier voor een Boekidee.

Beleidsdocumenten BoekStart in de kinderopvang
Met BoekStart in de kinderopvang wordt de samenwerking van bibliotheek met kinderopvang geďntensiveerd. In de herziene beleidsdocumenten voor directie en MT bibliotheken en voor directie en MT kinderopvang wordt dieper ingegaan op de materie. De documenten geven uitleg van de inhoud van BoekStart, het belang en de opbrengst ervan voor de kinderopvang en hoe de kinderopvang kan participeren. Klik hier om de documenten te bekijken of te bestellen.

TNS NIPO onderzoek: BoekStart helpt kinderopvang bij voorlezen
Voorlezen wordt in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven steeds professioneler en bewuster gedaan. Van zowel medewerkers als leidinggevenden weet en vindt 90 tot 95 % dat voorlezen 'heel' belangrijk is. Het belang van voorlezen moet echter benadrukt blijven worden. Dit blijkt uit onderzoek naar voorlezen in de kinderopvang, uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van Stichting Lezen. Lees meer.

Leespleinfilmpje Nationale Voorleesdagen
Het Prentenboek van het Jaar, Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman, biedt vele mogelijkheden tot interactief voorlezen aan peuters en kleuters. Leesplein filmde in samenwerking met Bibliotheek Waterland zo’n voorleesactiviteit bij de peuters van kindcentrum Zonnedauw in Landsmeer, een van de locaties van BoekStart in de kinderopvang. Kijk hier hoe enthousiast de kinderen reageren op dit prentenboek!

BoekStart in de kinderopvang: kinderopvang Purmerend
BoekStart in de kinderopvang begint een vaste plaats te krijgen. Steeds meer kinderopvanglocaties omarmen BoekStart in samenwerking met de bibliotheek. Monique Schotanus, kinderopvang Purmerend: ‘De ouders pakken het op. Ze zien niet alleen hoe goed en leuk voorlezen is, ze gaan ook met hun kind naar de bibliotheek.’ Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en onderwijs; zowel basisscholen (PO) als middelbare scholen (VO). Voor basisscholen hebben Stichting Lezen en SIOB in 2012 gekozen voor een landelijke aanpak vanuit de bibliotheeksector. Kunst van Lezen ondersteunt deze aanpak met inzet van mensen en middelen. Een speciaal team is aangesteld om de Bibliotheek op school PO namens SIOB uit te werken en begin 2013 te presenteren.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbief van de Bibliotheek op school PO om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Deze maand staat de nieuwsbrief geheel in het teken van de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling. Kijk ook op twitter#dbos.

20.000 leerlingen in de Monitor de Bibliotheek op school
In november 2012 is de Monitor de Bibliotheek op school, ingericht door Sardes (Kees Broekhof) en Thomas van Dalen Advies, voor de tweede keer opengesteld. Medio januari is de enquęte al door meer dan 20.000 leerlingen van groep 4 tot en met 8 ingevuld. Dit levert belangrijke informatie op over leesmotivatie en leesgedrag voor onderwijs, (lokale) overheid en de bibliotheek. Lees meer.

Nieuw: brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo
Binnenkort verschijnt de brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo. Na Meer lezen, beter in taal en Meer voorlezen, beter in taal heeft Kees Broekhof deze brochure speciaal geschreven voor vmbo-scholen. De brochure is voor het programmaonderdeel de Bibliotheek op school VO van Kunst van Lezen vervaardigd in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen. Lees meer en download de brochure.

 Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Voorleeswedstrijd Pabo’s 2013
Voor de Voorleeswedstrijd Pabo’s hebben zich 30 pabo’s aangemeld. Deze scholen organiseren in februari en maart hun schoolrondes. Dit schooljaar is het thema: ‘Kleurrijk Nederland’ met als bijbehorende cultuurhistorische canonvensters: ‘Veelkleurig Nederland’, ‘Suriname en de Nederlandse Antillen’ en ‘Slavernij’. Na 15 maart volgen de provinciale finales. Dit jaar zijn alle provincies (m.u.v. Zeeland) vertegenwoordigd. De Voorleeswedstrijd Pabo’s wordt financieel mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen.

Read2Me!
Om Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers, onder de aandacht van scholen en jongeren te brengen maakte Leesplein een filmpje met de publiekswinnaar van afgelopen schooljaar, Bo Baars. In het filmpje geeft deze leerlinge van het Insula College in Dordrecht tips voor het uitzoeken van geschikte voorleesboeken en het voorlezen zelf. De landelijke finale van Read2Me! vindt plaats op 28 mei 2013 en wordt georganiseerd door Stichting Lezen met subsidie van Kunst van Lezen. Bekijk hier het filmpje.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Geef BoekStart en de Bibliotheek op school topprioriteit
Tijdens de Bibliotheektweedaagse organiseerden het team van Kunst van Lezen, het campagneteam strategische netwerken en het team van de Bibliotheek op school twee parallelsessies voor het management van bibliotheken en PSO’s: ‘De Bibliotheek op school en BoekStart door de ogen van landelijke strategische partners’ en ‘Regionale samenwerking rond de Bibliotheek op school en BoekStart’. Lees hier het artikel op bibliotheekblad.nl over deze parallelsessies
.Ander leesbevorderingsnieuws

Kortingsactie prentenboeken TopTien
Ouders kunnen met korting een genomineerd prentenboek kopen tijdens de Nationale Voorleesdagen (23 januari - 2 februari 2013) door een bon te downloaden op de website van Voordeel met je biebpas. De korting is te verkrijgen met bon en bibliotheekpas bij alle boekhandels in Nederland. Kijk op voordeelmetjebiebpas.nl.

Kenniscirkel Mediawijsheid en Laaggeletterdheid
ProBiblio organiseert op 14 februari de kenniscirkel Mediawijsheid en Laaggeletterdheid. Deze gezamenlijke kenniscirkel slaat een brug tussen de medewerkers Mediawijsheid en Laaggeletterdheid. De kenniscirkel wil de deelnemers op een heel praktische manier inspireren bij de vraag hoe u een lastig bereikbare doelgroep in de bibliotheek krijgt en hoe u die kunt ondersteunen bij digitale vragen. Lees meer.

Slotbijeenkomst Bibliotheek van 100 talenten
Op vrijdag 15 februari worden de resultaten gepresenteerd van de activiteiten die binnen het programma ‘Formules’ in 2012 zijn verricht, waarbij een aantal basisbibliotheken in cocreatie met Probiblio is gaan werken volgens de uitgangspunten van de Bibliotheek van 100 talenten. U krijgt een gevarieerd beeld van wat de Bibliotheek van 100 talenten u en uw bezoekers kan opleveren. Lees meer.

Nationale Jeugdkrakercompetitie 2013
De Nationale Jeugdkrakercompetitie is een zoekwedstrijd op initiatief van de OBD en staat open voor kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Door mee te doen aan de wedstrijd leren kinderen zelfstandig te zoeken op het web en internet te gebruiken als informatiebron voor het maken van werkstukken. Attendeer de scholen in uw werkgebied op de Nationale Jeugdkrakercompetitie om zo de relatie tussen bibliotheek en school te verstevigen. Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2012 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl