Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


BoekStart

Mooie resultaten Jaarpeiling
Net als in 2009 en 2011 is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van BoekStart via Bibliotheken en kinderopvanginstellingen. Ook is onderzocht op welke manieren en met welke frequentie de Bibliotheken zich bezig houden met de uitvoering van BoekStart en met welke organisatie(s) zij samenwerken. Het bereik van BoekStart is in 2013 fors gestegen: 88% van de ouders van pasgeboren baby’s kreeg een uitnodiging om een koffertje op te halen en hun kind lid te maken (tegen 61% in 2011); 30% van de ouders maakte hiervan gebruik (in 2011 was dat 25%). Lees meer.

Een aantrekkelijke BoekStarthoek in uw Bibliotheek
Medio januari zijn er promotiepakketten met materialen in de nieuwe huisstijl naar alle basisbibliotheken gestuurd om uw BoekStarthoek aan te passen. Ook is toen de nieuwe bestellijst operationeel geworden om extra materialen te bestellen. Uiteraard kunt u ook nieuwe materialen bestellen voor het consultatiebureau of de kinderopvang. Heeft u uw BoekStarthoek al aangepast? Kijk hier voor enkele inspirerende voorbeelden.

Beleidsdocumenten BoekStart in de kinderopvang herzien
Met BoekStart in de kinderopvang wordt de samenwerking van de Bibliotheek met de kinderopvang geïntensiveerd. In de herziene en geactualiseerde beleidsdocumenten voor directie en MT Bibliotheken en voor directie en MT kinderopvang wordt dieper ingegaan op de materie. De documenten geven onder meer uitleg over het belang en de opbrengst van BoekStart voor de kinderopvang en hoe de kinderopvang kan participeren. Klik hier om de documenten te bekijken of te bestellen.

Succesvolle Negenmaandenbeurs voor BoekStart
Ook dit jaar was BoekStart met een stand van de partij op de Negenmaandenbeurs (19 t/m 23 februari in Amsterdam RAI). BoekStart organiseerde workshops in samenwerking met Wapperkids en op zaterdag en zondag kwam Kikker van Theater Terra voorlezen. Het waren gezellige en inspirerende bijeenkomsten. Vele aanstaande en jonge ouders zijn geïnformeerd over BoekStart en het belang van vroeg beginnen met voorlezen. Lees meer.

Relatie BoekStart en programma's voor kinderopvang/voorscholen
Veel kinderopvanginstellingen werken met een programma waarin (interactief) voorlezen is opgenomen als onderdeel van de educatieve activiteiten. BoekStart is hierop een goede aanvulling en kan helpen het voorleesbeleid van de instelling vorm te geven. Het document Relatie tussen BoekStart en programma’s voor kinderopvang/voorscholen brengt in kaart op welke manier voorlezen een plek heeft in verschillende programma’s. De Bibliotheek kan dit document gebruiken als onderbouwing in gesprekken met de kinderopvang en de gemeente. Lees meer.

Flyer over BoekStart in zeven talen
Er is een flyer in zeven talen ontwikkeld over de opzet van BoekStart. Deze flyer heeft dezelfde inhoud als de leporello Baby's houden van boeken!, maar is gecomprimeerd tot één pagina A4. De beeldflyer geeft het hele proces van BoekStart weer: van de ontvangst van de brief t/m de ouderbijeenkomst. De flyer is in pdf beschikbaar en wordt bij voldoende animo gedrukt in de talen waarnaar de meeste vraag is. Heeft u belangstelling? U kunt dit tot 5 april laten weten – met vermelding van uw voorkeurtalen – aan Julienne van den Heuvel.

Pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang
Naar aanleiding van de Monitor de Bibliotheek op school is er voor BoekStart in de kinderopvang een conceptmonitor ontwikkeld voor de Bibliotheek die de resultaten op het gebied van voorleesmotivatie en leesomgeving kan gebruiken om haar samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen te onderbouwen. Ook worden steekproefsgewijs vragen aan ouders van baby's en peuters op het terrein van lezen gesteld. Met deze monitor heeft de Bibliotheek tevens een instrument in handen om bij de gemeente aan te tonen op welke manier zij bijdraagt aan de voorschoolse educatie. De eerste Monitor BoekStart in de kinderopvang wordt kleinschalig ingezet als pilot: per provincie kan één Bibliotheek participeren met twee tot vier kinderopvanglocaties. De monitor wordt eerste helft april digitaal verspreid naar de deelnemende Bibliotheken.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.

Reminder: vernieuwde invoer BoekStart in de G!DS
Sinds januari 2014 is de invoer van gegevens over BoekStart in de G!DS vereenvoudigd. Via deze invoer geven Bibliotheken aan met welk programma zij werken (BoekStart voor baby’s en/of BoekStart in de kinderopvang), wie hun samenwerkingspartners zijn en verwijzen zij naar (een BoekStartpagina op) hun website. Inmiddels heeft een groot aantal Bibliotheken haar gegevens door middel van de nieuwe invoer in de G!DS ingevoerd. Binnenkort zal de kaart met locaties op BoekStart.nl aan de G!DS worden gekoppeld. Bibliotheken die hun gegevens dan niet hebben ingevuld, zullen niet op de kaart worden getoond. Heeft u vragen over de invoer van BoekStart in de G!DS? Neem dan contact op met de BoekStartcoördinator van uw PSO.


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Lezen Centraal: Jongens scoren met lezen!
Verschillen in leesattitude tussen jongens en meisjes, en de vraag wat deze verschillen voor leeseducatie betekenen, is het onderwerp van Lezen Centraal, het jaarlijkse symposium van Stichting Lezen. Het thema sluit aan bij de nieuwe campagne Vaders voor Lezen, die de Leescoalitie de komende twee jaar voert. Lezen Centraal richt zich op docenten van basisonderwijs t/m hbo, medewerkers in de kinderopvang, beleidsmakers, Bibliotheekmedewerkers, onderzoekers en andere betrokkenen en wordt gehouden op woensdag 9 april in Amsterdam ArenA. Lees meer.

Boekbaby’s succesvol in Vlaanderen
De impact van het leesbevorderingsproject Boekbaby’s dat boeken binnenbrengt in jonge gezinnen en het (voor)leesplezier van ouders én kinderen stimuleert, is het grootst bij anderstalige en laaggeschoolde gezinnen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs in opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur Joke Schauvliege en Stichting Lezen in België. Boekbaby's is de Vlaamse equivalent van BoekStart in Nederland. Lees meer.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school PO/VO. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school PO om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 


Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@boekstart.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschool, leesplein.nl, siob.nl, lezen.nl en debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 BoekStart - boekstartpro.nl