Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 1 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
> Algemeen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Leesbevorderingsnetwerken
>
Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
De bibliotheek wordt steeds meer aangesproken op de opbrengsten die zij realiseert. Kunst van Lezen kan u daarbij helpen met leesbevorderingsactiviteiten, onderzoeksgegevens en trainingen. Deze nieuwsbrief voor bibliotheekdirecties
en
-
management informeert u enkele keren per jaar op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen in het bijzonder. Sinds januari 2011 is er ook een maandelijkse veelgelezen nieuwsbrief voor jeugdspecialisten. 

Heeft u deze strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elk kwartaal persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.Algemeen

Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015
In maart is door staatssecretaris Zijlstra het nieuwe actieplan Kunst van Lezen 2012-2015
aangeboden aan de Tweede Kamer. Het actieplan is opgesteld door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Lees hier het volledige artikel op
bibliotheekblad.nl.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang
Op 25 april is BoekStart in de kinderopvang feestelijk gelanceerd in Den Haag. Het gaat om een uitbreiding van BoekStart voor baby’s: de bibliotheek wil nu de samenwerking met de kinderopvang intensiveren. Lees hier het beleidsdocument waarin we dieper ingaan op de materie. U treft tevens informatie aan hoe u kunt participeren.

Afspraken OCW over aanpak taalachterstand jonge kinderen
BoekStart in de kinderopvang richt zich op het verbeteren van het voorleesklimaat, het (interactief) voorlezen en werken en omgaan met boeken. In dit verband geeft OCW een belangrijk signaal af door de komende jaren 95 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen om taalachterstanden bij peuters en pedagogisch medewerkers in de G37 terug te dringen. Dit geld komt bovenop het bestaande budget van 261 miljoen euro dat jaarlijks al over alle onderwijsachterstandsgemeenten wordt verdeeld. Uw bibliotheek kan hiervan profiteren.

BoekStart en sociale media
Lees hier hoe BoekStart zijn eerste stapjes zet op sociale media en hoe u actief kunt meedoen.

 De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Update de Bibliotheek op school
Per 26 maart 2012 is Jan Plooij, manager projectontwikkeling bij Cubiss, gedetacheerd bij SIOB als projectleider van de Bibliotheek op school. Rondom de Bibliotheek op school wordt momenteel veel werk verzet. Er is deze week een nieuwsbrief verstuurd die de PSO's aan hun bibliotheken kunnen doorsturen. Vanuit de diverse deelprojecten werden korte statusupdates gemaakt.

Grootschalige uitrol Monitor de Bibliotheek op school
Dit najaar wordt het voor alle bibliotheken mogelijk om de Monitor de Bibliotheek op school te gebruiken. De Monitor is bedoeld om de samenwerking tussen bibliotheek en school te optimaliseren, op basis van resultaatgegevens. Meld uw bibliotheek hier aan.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Campagne Leesbevorderingnetwerken op managementniveau
In de komende periode kunt u als directeur een beroep doen op ondersteuning bij uw educatieve aanpak en het strategisch netwerk van uw organisatie. Daarmee kunt u samen met uw MT een versnelling maken met (de voorbereiding op) implementatie van ‘de Bibliotheek op school’ en ‘BoekStart in de kinderopvang’. Versterking van leesbevorderingsnetwerken is het doel. De voorinschrijving is geopend, maak er gebruik van! In bijgaand campagneplan wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden.

 Ander leesbevorderingsnieuws

Investeren in jonge kinderen
Child Care International interviewde dertien hoogleraren/wetenschappers op het gebied van sociale inclusie en respect voor diversiteit. Dit resulteerde in de publicatie Opstap naar de samenleving. De bundel biedt beleidsmakers ondersteuning om beleid te ontwikkelen dat kwaliteit en toegankelijkheid garandeert voor alle kinderen in Nederland
.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl