Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 1 / 2014

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Leesbevorderingsnetwerken 


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze nieuwsbrief voor Bibliotheekdirecties en -management informeert u elk kwartaal op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en SIOB) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen. Abonneer u dan
hier.


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet bijna 100% van de Bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s!

Nieuwe huisstijl BoekStart
Op verzoek van de Bibliotheken is de huisstijl van BoekStart aangepast aan de landelijke huisstijl. Alle Bibliotheken hebben nieuwe promotiematerialen ontvangen en de sites boekstart.nl en boekstartpro.nl zijn vernieuwd. De lancering van deze nieuwe huisstijl vond plaats tijdens de BoekStartkaravaan, een evenement dat het hele land doortrekt om te vieren dat BoekStart vijf jaar bestaat. Lees meer.

Pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang
Naar aanleiding van de Monitor de Bibliotheek op school is er voor BoekStart in de kinderopvang een concept-monitor ontwikkeld. De Bibliotheek kan de resultaten op het gebied van voorleesmotivatie en leesomgeving gebruiken om haar samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen te onderbouwen. Ook worden steekproefsgewijs vragen aan ouders van baby's en peuters op het terrein van lezen gesteld. Met deze monitor kan de Bibliotheek bij de gemeente aantonen hoe zij bijdraagt aan de voorschoolse educatie. De eerste Monitor BoekStart in de kinderopvang wordt kleinschalig ingezet als pilot: per provincie kan één Bibliotheek participeren met twee tot vier kinderopvanglocaties; deze wordt in april digitaal verspreid naar de deelnemende Bibliotheken.

Mooie resultaten Jaarpeiling BoekStart
Net als in 2009 en 2011 is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van BoekStart via Bibliotheken en kinderopvanginstellingen. Ook is onderzocht op welke manieren en met welke frequentie de Bibliotheken zich bezighouden met de uitvoering van BoekStart en met welke organisatie(s) zij samenwerken. Het bereik van BoekStart is in 2013 fors gestegen: 88% van de ouders van pasgeboren baby’s kreeg een uitnodiging om een koffertje op te halen en hun kind lid te maken (tegen 61% in 2011). 30% van de populatie die aan de jaarpeiling heeft deelgenomen maakte hiervan gebruik (in 2011 was dat 25%). Lees meer.

Aparte nieuwsbrief over BoekStart
Vanaf januari 2014 verschijnt elke twee maanden een aparte nieuwsbrief over BoekStart. Abonneer u hier. U kunt BoekStart ook volgen via Facebook en twitter.


De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden tussen Bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school PO, bedoeld om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Jaarpeiling 2013: samenwerking Bibliotheken en primair onderwijs
Eind 2013 is voor de tweede keer een landelijke peiling uitgevoerd naar de samenwerking tussen de Bibliotheken en het primair onderwijs. Het onderzoek richt zich op leesbevordering en mediawijsheid en kijkt naar de vormen en intensiteit van samenwerking. Daarnaast wordt gekeken naar het soort producten en diensten dat Bibliotheken hierbij inzetten, zowel binnen als buiten de context van ‘de Bibliotheek op school’. Lees meer.

Extra rapportages Monitor de Bibliotheek op school 2013 - 2014
Binnen de monitorrapportages is er, naast de rapportage voor de scholen, een Bibliotheekrapportage beschikbaar en een rapportage per gemeente. De Bibliotheekrapportage is bedoeld om het eigen beleid van de Bibliotheek te ondersteunen en voor het voeren van PR binnen de eigen organisatie. Met de rapportage per gemeente informeert de Bibliotheekdirectie de gemeente en laat zien dat de Bibliotheek werk verzet op het gebied van taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en zorgvuldige wijze van monitoren van de opbrengsten van het werk. Lees meer.

Hbo-training Didactiek in de praktijk
Op 6 en 27 maart 2014 vond voor de eerste keer de hbo-training Didactiek plaats. Op basis van de aangegeven leerdoelen van de cursisten is een passende tweedaagse training gemaakt. Het is bedoeld voor leesconsulenten; de focus ligt op de rol van de cursisten binnen de Bibliotheek op school. Lees meer.

Status de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs
Er gebeurt veel op dit moment bij de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs. Lees meer over de pilots samenwerking vmbo, de monitor, de opleiding Onderwijsspecialist, de training Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!, het congres op 5 juni voor mediathecarissen binnen scholen en Van project naar uitvoeringsorganisatie.


Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Campagne strategische leesbevorderingsnetwerken
Sinds 2012 loopt de campagne strategische leesbevorderingsnetwerken. De deelnemende Bibliotheken verbeteren en versnellen hun educatieve aanpak via workshops (dieptestrategie). Via provinciale strategische conferenties informeren, overtuigen en inspireren de Bibliotheken hun educatieve partners (breedtestrategie). In de meeste provincies zijn de workshops afgerond. De conferenties hebben inmiddels plaatsgevonden in Utrecht, Zuid-Holland, Limburg, Friesland en Gelderland - lees hier het verslag van de conferentie op 2 april in Arnhem. Klik hier voor de film ‘Meer lezen, beter in taal’ van Kees Broekhof (Sardes), een van de sprekers op de conferenties. De overige provincies volgen later dit jaar. Bibliotheken uit Noord-Holland kunnen zich nu aanmelden voor de conferentie op 11 juni die door ProBiblio en Kunst van Lezen in Hoofddorp wordt georganiseerd. Lees meer
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstartpro.nlwww.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl, www.vadersvoorlezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl