Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 3 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon 
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Basisdocument BoekStart in de kinderopvang
Op basis van het Overdrachtsdocument BoekStart in de kinderopvang, een gezamenlijk product van de PSO’s van de pilotprovincies Groningen, Noord-Brabant en Gelderland, werd door de landelijke organisatie het Basisdocument BoekStart in de kinderopvang samengesteld. Het is met alle relevante documenten te vinden op het afgeschermde gedeelte van de website van BoekStart.

Nieuw kofferboekje
De landelijke organisatie heeft uitgeverij Gottmer opdracht gegeven een nieuw boekje te ontwikkelen voor in het BoekStartkoffertje. Het resultaat is een fleurig knisper- en voelboekje van stof: Dikkie Dik op de boerderij. Kijk hier voor een Boekidee. Mocht uw bibliotheek langer dan een jaar met de voorraad koffers doen, dan kan er wellicht onderling worden geruild met een bibliotheek die nog een andere collectie koffers heeft, zodat nieuwe broertjes of zusjes niet hetzelfde pakket ontvangen.

BoekStartEnVerder voor de intermediair nr. 5
Eind maart is de nieuwe halfjaarlijkse brochure BoekStartEnVerder voor de intermediair verschenen. Naast de vaste rubrieken met boektitels en drie uitgebreide Boekideeën zijn er drie specials: ‘Dierengeluiden’, ‘Boeken bij tv-animaties’ en ‘Boeken over muziek’. Geef dit nieuwe nummer aan de kinderopvang in uw werkgebied en houd de oudere nummers voor gebruik in de bibliotheek.

BoekStart in het nieuws
Het tijdschrift Kinderopvang interviewde projectleider Marijke Bos over BoekStart en het voorleesklimaat in kinderdagverblijven: ‘Een goede start met voorlezen. Leesbevordering in kinderdagverblijven.


Boekentips
BoekStart geeft elke maand een nieuwe boekentip voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor april is een interactief kartonboekje over emoties.De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Voortgang de Bibliotheek op school
Van de aanpak van de Bibliotheek op school is een model met toelichting gemaakt met de uitgangspunten, de inhoudelijke elementen en de aansluiting bij het onderwijsproces. Het model kwam tot stand in samenwerking met direct betrokkenen uit de bibliotheken en het onderwijs. Ook is er een checklist voor de uitvoeringsvoorwaarden ontwikkeld. Deze beschrijft in hoofdpunten wat u als bibliotheek en school gezamenlijk realiseert als u voldoet aan de aanpak van de Bibliotheek op school. De checklist is tevens een middel om het gesprek aan te gaan met de scholen over hun groeirichting.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Spetterende afsluiting canonkaravaan
Na zes stopplaatsen in 2011 en twee in 2012 houdt de canonkaravaan halt voor dit schooljaar. Het waren acht succesvolle bijeenkomsten met een gemêleerd publiek van leerkrachten, bibliothecarissen en medewerkers van musea en erfgoedinstellingen. Zij zijn het die de canon vorm geven in de klas, bibliotheek en instelling. De laatste bijeenkomst op 21 maart 2012 in Gouda was een groots en waardig afscheid op de prachtige erfgoedlocatie van de St. Janskerk. Hoewel de Abdij van Middelburg een week eerder daar zeker niet voor onder deed. Lees meer
.Ander leesbevorderingsnieuws

De Weddenschap afgesloten met vmbo-debattoernooi
Op vrijdag 9 maart vond de finale plaats van het landelijke vmbo-debattoernooi op het Scala-college in Alphen aan den Rijn. Leerlingen van 28 vmbo-scholen debatteerden over vier stellingen die te maken hadden met lezen. Het toernooi werd dit jaar gesponsord door Stichting Lezen. Met de debatfinale werd ook De Weddenschap, de leescampagne voor het vmbo, afgesloten. Ook volgend leerjaar gaat De Weddenschap weer van start. Lees meer.

Lezen Centraal over lezen in het vmbo
Op dinsdag 20 maart bezochten ruim 200 deelnemers Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen. Dit jaar stond lezen in het vmbo centraal onder de titel Wat maakt het verschil. Naast deelsessies was er bijzondere aandacht voor het SALSA-project van het Kohnstamm Instituut. Lees meer.

Voorlichtingsavond Master Jeugdliteratuur
Op woensdag 9 mei 2012 organiseert de Tilburgse Universiteit een voorlichtingsavond over de master Jeugdliteratuur. Het masterprogramma Jeugdliteratuur richt zich op een specifiek cultureel systeem dat geconfronteerd wordt met ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals mediatisering en globalisering, die de productie, distributie en receptie van jeugdliteratuur beïnvloeden.

Digitale prentenboeken en apps op Leesplein
Op Leesplein zijn twee nieuwe themalijsten te vinden: Digitale prentenboeken en Apps. In de eerste lijst zijn titels opgenomen van WePboek, Fundels, Bereslim, de bibliotheek van Breda en SchooltvBeeldbank. In de tweede lijst staan apps van kinderboeken verzameld met de vermelding voor welk besturingssysteem of apparaat zij geschikt zijn: iPhone, iPod, iPad of Android.

Kinderopvang krijgt scholing laaggeletterdheid
De kinderopvang is een goede plek om laaggeletterdheid concreet en effectief aan te pakken. Stichting Lezen & Schrijven wil de kinderopvang helpen bij het versterken van de aandacht voor taal en organiseert daarom drie masterclasses.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.debibliotheekopschool.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl