Nieuwsbrief

14 december 2016

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief

 • Lezen 4, 2016
 • De schrijver als lezer
 • NOT
 • Lezen Centraal 2017
 • De Weddenschap
 • PISA cijfers
 • Effecten van leesmotivatie-interventies
 • Pabo conferentie over laaggeletterdheid en leesbevordering
 • Meer lezen beter in taal mbo
 • Seminar KVB Boekwerk
 • NIEUW: brochure Meer lezen, beter in taal – mbo

Lezen 4, 2016

In het laatste nummer van 2016 een interview met de bijna tachtigjarige Anke de Vries. Na zestien jaar is er weer een jeugdroman van haar hand verschenen: Littekens. Een verslag van een ochtendje rondkijken in de mediatheek op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim die onlangs de Nationale Mediatheek Trofee 2016 heeft gewonnen. De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar, basischool Palet uit Den Bosch vertelt over hun schoolBIEB. Een bespreking van Het boekenboek, een nieuw naslagwerk over de Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur, samengesteld door Mirjam Noorduijn en Veerle Vanden Bosch. Frank van der Lende is niet alleen radiomaker, hij is ook een van de drie uitdagers van De Weddenschap 2016 en van huis uit een echte lezer. Jonge radiomakers spoort hij ook aan om te lezen, omdat je 'de ogen van je luisteraars bent'. Bovendien is lezen supergoed voor je woordenschat. Lees verder >>


19 december, slotavond Jaar van het Boek, De schrijver als lezer

Iedere lezer weet wat een boek met je kan doen. Op maandag 19 december interviewt Wilfried de Jong schrijver Herman Koch in Paradiso Noord over de boeken die hem tot een beter, slimmer, gelukkiger of ander mens hebben gemaakt. De door hem gekozen boekfragmenten worden voorgelezen door acteurs. Oftewel: denk Zomergasten maar dan anders, want midden in de winter, korter, en met boek- in plaats van filmfragmenten. En met muziek van Janne Schra!

Dat wat gretige lezers al vermoeden wordt ook door literatuurstudies onderbouwd: van boeken lezen word je beter. Literatuur vermaakt niet alleen, het verruimt ook je blik, het maakt je empathischer, taliger en het is goed voor je algehele welzijn. Lezen is op heel veel manieren gezond, en je hoeft er niet eens voor uit je stoel te komen.

Deze avond vormt de afsluiting van 2016 Jaar van het Boek en wordt georganiseerd door Paradiso in samenwerking met de Leescoalitie. Kijk hier voor meer informatie en kaarten.


Stichting Lezen op NOT 2017

Van 24 tot en met 28 januari is Stichting Lezen te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, dé beurs voor en door onderwijsprofessionals. Is uw school een echte leesschool? Of uw kinderopvanginstelling? In de stand van Stichting Lezen kunt u zien welke voorwaarden daarvoor van belang zijn. Thema’s als de leesomgeving, vrij lezen, voorlezen, praten over boeken, het betrekken van ouders en de betekenis van het uitwisselen van advies over boeken worden gepresenteerd en toegelicht in een (gratis) brochurereeks. Verder is er een Leestafel waar u even kunt bijkomen en de nieuwste kinder- en jeugdboeken kunt bekijken. Iedereen die zijn toegangsbadge laat scannen ontvangt een prachtige geïllustreerde poster voor in de klas, gemaakt door Annette Fienieg en Koos Meinderts.
Op woensdag 25 januari zijn Koos Meinderts en Annette Fienieg vanaf 13.00 uur in de stand van Stichting Lezen om de poster te signeren.

Op dinsdag 24 januari verzorgt Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten op verzoek van Stichting Lezen een workshop met de titel Elke voorlezer hep z’n nalezer van 14.30 uur – 15.15 uur in Theater Paars.
 
U vindt Stichting Lezen in hal 10 in de Kinderboekenstraat, standnummer B052. Op onze website vindt u een link voor gratis kaarten.


Lezen Centraal 5 april 2017, save the date

Op verhaal komen

Verhalen komen niet uit de lucht vallen. Een auteur componeert letters, woorden en zinnen, die de lezer toegang geven tot het verhaal. En verhalen komen ook langs andere wegen tot ons. Via beeld, geluid, muziek of combinaties daarvan.
Lezen Centraal 2017 gaat op zoek naar de creatieve middelen die verhalenmakers inzetten om u als lezer, maar ook als luisteraar of kijker, ontroerd, ontzet, verheugd, verward of verrijkt achter te laten.
Wie zijn eigen verbeeldingskracht benut, leert die van een ander beter begrijpen en waarderen, wordt wel gezegd.

Tijdens Lezen Centraal 2017 belichten wij niet alleen het lezen zelf, maar ook het maakproces dat voorafgaat aan een verhaal. Emy Koopman presenteert onderzoek over de invloed van creatief schrijven op leesgedrag. Gerenommeerde verbeeldingskunstenaars komen vertellen over hun werk. Tijdens het middagprogramma krijgt u inzicht in recente ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering en gaat u zelf creatief aan de slag. De dagvoorzitter is multitalent Ellen Deckwitz.

Het volledige programma staat medio januari op lezencentraal.nl


De Weddenschap

Het zesde seizoen van De Weddenschap kent een vliegende start. De leescampagne voor vmbo en mbo heeft na ruim vijf weken al meer dan 4.000 deelnemers. (Ter vergelijking: bij de vorige editie kwam de teller na zes maanden op bijna 5.000.) Net als in voorgaande jaren zijn ook nu weer drie bekende Nederlanders het boegbeeld van de actie. Dit jaar zijn dat 3FM dj Frank van der Lende (lees het interview met hem in de laatste Lezen), stand-up comedian Soundos el Ahmadi en Streetlab-presentator Daan Boom. Zij dagen de jongeren uit en coachen ze naar de eindstreep van drie boeken in zes maanden. Wie slaagt in die opdracht maakt kans op een van de vele prijzen. De BN’ers lezen zelf natuurlijk ook drie boeken. Op de website laten ze weten wat ze van de gelezen boeken vinden. Fragmenten uit hun boeken zijn opgenomen in de voorleesbundel STUK! die in september onder vmbo-docenten is verspreid. Soundos en Daan hebben inmiddels hun eerste boek uit. De filmpjes waarin ze hun mening geven kunt u vinden via de volgende links: Moordvrienden en Boyd was hier. De Weddenschap loopt dit schooljaar door tot 30 april 2017. Meedoen kan dus nog steeds. 


PISA cijfers

PISA 2015
Pisa is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren. Sinds 2000 wordt het elke drie jaar uitgevoerd, waardoor het mogelijk is ontwikkelingen door de tijd te volgen en landen te vergelijken. Onlangs zijn de resultaten van PISA 2015 gepubliceerd.  Over de jaren heen geldt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen zich op een hoog niveau bevindt. De leesvaardigheid is in 2015 ten opzichte van de vorige meting iets gedaald, maar niet zoveel dat met zekerheid van een dalende trend kan worden gesproken. Wel is er over een wat langere termijn bezien sprake van een stijging van het aandeel laaggeletterde 15-jarigen; in 2015 is dat aandeel 17,9%, in 2003 was dat nog 11,5%. Laaggeletterdheid is er vrijwel uitsluitend in het vmbo en het verschil in leesvaardigheid tussen de lagere en hogere onderwijsniveaus groeit.
Voor meer resultaten zie Leesmonitor: leesprestaties kinderen en welke kinderen zijn goed in lezen.


Effecten van leesmotivatie-interventies

Onlangs verscheen ook een overzichtsstudie van Roel van Steensel en anderen naar het effect van leesmotivatieprogramma’s. Die blijken te kunnen werken, zeker ook voor zwakke lezers. Leesmotivatieprogramma’s die het meest effectief zijn, benadrukken de redenen om te lezen en stimuleren het vertrouwen in het eigen kunnen van leerlingen. En daarbij helpt het als leraren de achterliggende theorie kennen en weten waarom de programma’s werken.
Van Steensel is vanwege Stichting Lezen bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Voor meer resultaten zie NRO.nl.


Lezen en schrijven: niet voor iedereen vanzelfsprekend

Pabo-conferentie over laaggeletterdheid en leesbevordering 24 maart 2017

In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Dat zijn verontrustende cijfers. Goed leren lezen en schrijven begint immers op de basisschool.
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Dat zouden ze in hun opleiding aan de pabo al mee moeten krijgen. De vraag die centraal staat tijdens deze conferentie is dan ook: hoe kunnen pabo’s een effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier?
Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van recente onderzoeksresultaten, vindt uitwisseling plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering in de programma’s op pabo’s en worden workshops gegeven die concreet maken hoe pabo’s aandacht kunnen besteden aan thema’s rond (laag)geletterdheid.
De conferentie wordt gehouden op vrijdag 24 maart 2017 op Saxion Deventer. U bent van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen. Het liefst samen met een collega van een ander vak. Het voorkomen van laaggeletterdheid is een zaak van alle pabo-docenten en hun studenten.
Zet het congres op 24 maart 2017 alvast in uw agenda. Deze conferentie wordt georganiseerd door Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven in het kader van Tel mee met Taal en mmv het Pabo-Platform van Stichting Lezen.


Seminar KVB Boekwerk 19 januari 2017

Save the date! Op 19 januari 2017 organiseert KVB Boekwerk het seminar “Met het oog op morgen” over innovatie in de boekensector. De wereld is in beweging, de boekensector ook. Tijdens het seminar richten we onze blik op de toekomst. Hoe wordt er in de boekensector geïnnoveerd, welke relevante vernieuwingen dienen zich aan en op welke manier zijn die in de nabije toekomst al bruikbaar? Meer informatie: KVB Boekwerk 


NIEUW: brochure Meer lezen, beter in taal – mbo

De brochure Meer lezen, beter in taal - mbo is verschenen. Na Meer voorlezen, beter in taal, Meer lezen, beter in taal - primair onderwijs en Meer lezen beter in taal - vmbo hebben Kees Broekhof en Tessa van Velzen van Sardes deze brochure speciaal geschreven voor mbo-scholen. De brochure is vervaardigd in opdracht van Stichting Lezen en KB voor het programmaonderdeel de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen.
Deze brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen. Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke Bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt beschreven hoe ROC’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.
U kunt de brochure elektronisch doorbladeren en/of downloaden. Ook kunt u brochures bestellen via de portal van de Bibliotheek op school.


Beste wensen

Lezers worden niet geboren maar gemaakt… Stichting Lezen hoopt ook het komend jaar samen met u te werken aan leesbevordering. Wij wensen u fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2017.

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2016 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566