Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

Let op:
De Nieuwsbrief BoekStart is tot nu verzonden aan alle abonnees van nieuwsbrieven van Stichting Lezen. Dit is de laatste Nieuwsbrief BoekStart waarbij dit het geval is. Klik hier om de Nieuwsbrief BoekStart te blijven ontvangen. Zorg dat Nieuwsbrief BoekStart geselecteerd is en klik vervolgens op de knop pas mijn gegevens aan. U ontvangt dan vanzelf in november de volgende Nieuwsbrief BoekStart.


BoekStart

BoekStart maakt slimmer!
In 2010 is door de Universiteit Leiden een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van BoekStart. Onderzocht werd of ouders onder invloed van BoekStart meer gaan voorlezen en of kinderen daardoor meer vooruit gaan in taal. De tussenresultaten wijzen uit dat BoekStart positieve effecten sorteert: een vroege start met voorlezen heeft effect op de taalontwikkeling van kinderen. Opvallend is dat kinderen die moeilijk gedrag vertonen extra gebaat zijn bij BoekStart. Verder zijn ouders meer bekend met het aanbod aan babyboekjes en lezen ze meer voor aan hun baby. Ten slotte gaan ze vaker met hun kinderen naar de Bibliotheek. Het promotieonderzoek van Heleen van den Berg wordt eind 2014 gepubliceerd. Lees meer.

Scholing binnen BoekStart: een overzicht
In het kader van BoekStart zijn verschillende trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s) en kinderopvangmedewerkers toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang. Onlangs is een document verschenen met een overzicht van deze trainingen. Lees meer.

BoekStart en de VoorleesExpress versterken elkaar
De Bibliotheken Deventer, Waterland (Purmerend) en Eindhoven hebben de afgelopen maanden BoekStart en de VoorleesExpress geïntegreerd uitgevoerd om te kijken hoe en waar de programma's elkaar versterken. Tot dan toe werden de programma's los van elkaar ingezet. Juist een combinatie tussen een centre- en homebased aanpak zorgt ervoor dat kinderen en ouders optimaal ondersteund worden. De pilot leverde het volgende op: de VoorleesExpressgezinnen zijn BoekStartactiviteiten in de Bibliotheek gaan bezoeken, ouders van baby's uit deze gezinnen hebben via de voorlezers informatie over BoekStart gekregen en kinderopvanginstellingen die meedoen met BoekStart in de kinderopvang hebben doelgroepkinderen kunnen doorverwijzen naar de VoorleesExpress. Zo konden de kinderen profiteren van een rijk aanbod op de instelling en begeleiding thuis. Lees meer.

De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat digitale media een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarom verkennen kindercentra de mogelijkheden van het inzetten van digitale media in de kinderopvang. Om dit succesvol te laten zijn, zijn er drie factoren van belang: deskundigheid van pedagogisch medewerkers, wegwijs in het aanbod, en beschikbaarheid van het aanbod. De Bibliotheek kan als laagdrempelige organisatie een rol spelen bij het aanbieden van kennis en content, om een verantwoord gebruik van digitale media door jonge kinderen in de kinderopvang te implementeren. SIOB maakte het visiedocument De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar. Lees meer.

Bibliotheek Deventer winnaar BoekStart Vader Voorleesrecord!
Met de campagne Vaders Voor Lezen die in 2014 is gestart, wordt extra aandacht gegeven aan het (voor)lezen door (groot)vaders. De Bibliotheek Deventer wist de meeste (groot)vaders op de been te krijgen en vestigde daarmee het BoekStart Vader Voorleesrecord 2014. In september vonden vijf BoekStart Vader Voorleesrecord-pogingen plaats. Lees meer.

BoekStart in Why's met kleintjes
In Why’s met kleintjes (augustus 2014) staat een artikel over BoekStart: ‘BoekStart een spraakmakend programma – het belang van voorlezen’. Why’s met kleintjes is bedoeld voor ouders van jonge kinderen en wordt gratis uitgereikt op consultatiebureaus.

Nieuwe display voor consultatiebureaus
In lijn met de nieuwe huisstijl van BoekStart is de speciale displaykoffer voor het consultatiebureau aangepast. De nieuwe display heeft ruimte voor stoffen en kartonnen boekjes, en vakjes voor BoekStartfolders (A5 en A6). De display is nu van karton in plaats van hout, waardoor hij goedkoper aangeboden kan worden. Lees meer.

Kikkeractie in de kinderopvang
In 2014 bestaat Kikker 25 jaar. Om dit te vieren organiseert BoekStart een actie voor de samenwerkende kinderopvang. Een van de elementen van BoekStart in de kinderopvang is een aantrekkelijke leesplek. Het thema van de actie is daarom ‘Kikker is jarig: versier je leeshoek’. De kinderopvang met de mooiste leeshoek wint een gratis Kikkervoorstelling van Theater Terra in de betreffende kinderopvang. De actie loopt van september t/m november 2014. Lees meer.

BoekStart voor jou! nr 3
De nieuwe aflevering van BoekStart voor jou! staat online. Deze digitale brochure met tips over de nieuwste boekjes, voorlezen en multimedia is bedoeld voor ouders van jonge kinderen tot 4 jaar en verschijnt viermaal per jaar. Ook zijn er links naar achtergrondinformatie en interessante websites. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvang die de link in hun nieuwsbrief kan zetten.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Sinds april 2014 organiseert BoekStart winacties via sociale media. Via Facebook, Twitter en Google Plus worden volgers opgeroepen om mee te doen. Hiermee maken deelnemers kans op een getipt boek. De te verloten boeken worden beschikbaar gesteld door verschillende uitgeverijen waarmee BoekStart intensief samenwerkt. Lees meer.
 


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Nieuwe brochure: Digitale kinderboeken
In de brochurereeks ‘Kwestie van Lezen’ die Stichting Lezen uitgeeft voor het onderwijs en de kinderopvang is een nieuwe titel verschenen: Digitale kinderboeken. Hierin staan adviezen voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers hoe ze – naast het genieten van het (voor)lezen van gedrukte boeken – optimaal kunnen profiteren van het aanbod van digitale verhalen: geanimeerde (prenten)boeken, e-books en boekenapps. Ook zijn tips opgenomen die handig zijn bij het kiezen van een digitaal boek.

Wetenschappelijk Congres Stichting Lezen op 21 november 2014
In 2005 verscheen De doorgaande leeslijn 0-18 jaar, een beleidsstuk van Stichting Lezen. Na tien jaar is het tijd om de balans op te maken. Daarom organiseert Stichting Lezen op vrijdag 21 november over dit thema (het tweejaarlijkse) wetenschappelijk congres ‘De Doorgaande Leeslijn als pedagogisch concept’. Vanuit het perspectief van het wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk de elementen van de doorgaande leeslijn van een basis te voorzien. Hoe zien de verschillende ontwikkelingsfases eruit en hoe kan kennis over een bepaalde fase van de leesontwikkeling gebruikt worden als uitgangspunt voor een volgende fase? Wetenschappers uit diverse disciplines delen de nieuwste onderzoeksbevindingen met de praktijk. Zodra het programma rond is volgt nadere informatie over het congres op lezen.nl.

Leesmonitor.nl vernieuwd
De Leesmonitor, de website van Stichting Lezen waarop leesonderzoek wordt vertaald naar een breed publiek, is volledig vernieuwd. Dankzij een verbeterde navigatie, layout en typografie zijn de teksten prettiger leesbaar van het scherm, met name van de tablet. De Leesmonitor geeft een stand van zaken van het lezen, de leesbevordering en de literatuureducatie. Inhoudelijk legt de vernieuwde Leesmonitor een stevigere brug met leesbevordering in de praktijk. De gegevens op de Leesmonitor worden gebruikt als ondersteuning van beleid, activiteiten en campagnes. Daarnaast vormen ze de grond voor discussies in de media over de leescultuur. De website is bedoeld voor bibliothecarissen, boekverkopers, docenten, kinderopvangmedewerkers en andere professionele leesbevorderaars. Lees meer.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school PO/VO. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school PO om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschool, leesplein.nl, siob.nl, lezen.nl en debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 BoekStart - boekstartpro.nl