Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> Kunst van Lezen
> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


Kunst van Lezen

Kunst van Lezen gaat door!
Het kabinet investeert de komende drie jaar ruim € 50 miljoen in de aanpak van taal- en leesbevordering. Zo schrijven Bussemaker, Asscher, Klijnsma en Van Rijn in het actieprogramma Tel mee met Taal, waarover zij 6 maart de Tweede Kamer informeerden. Eén van de actielijnen uit het programma is de voortzetting en uitbreiding van Kunst van Lezen. Stichting Lezen en de Bibliotheken zijn blij met dit voornemen, omdat hiermee ook de komende jaren effectief kan worden ingezet op het tegengaan van laaggeletterdheid en het vergroten van leesplezier. Lees meer.

Factsheet en handreiking voor gemeenten
De VNG heeft een beleidsdocument uitgegeven met als titel Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten. Hoofdstuk 8 gaat over leesbevordering en Kunst van Lezen (zie vanaf pagina 48). In het kader van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen ontwikkelde Stichting Lezen voor gemeenteambtenaren de factsheet Meer lezen, beter in taal. Feiten en cijfers. Het document is nu downloadbaar als pdf; na het VNG Jaarcongres op 2 en 3 juni komt het in druk beschikbaar via onder meer de bestellijst BoekStart.
 
Inspiratiesheet 'Educatie'
Om de Bibliotheek nog beter te presenteren als partner van de gemeenten stellen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de VOB zes inspiratiesheets samen ten behoeve van de toolkit 'de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving'. In de toolkit zijn - gerangschikt op thema - concrete voorbeelden, projecten, activiteiten, stappenplannen en inspirerende filmpjes te vinden. Nieuw is de inspiratiesheet Educatie. Dit thema gaat in op de educatieve rol van de Bibliotheek bij het taal- en informatievaardiger maken van kinderen en jongeren.


BoekStart

Inspiratiedag BoekStart op 17 september: save the date!
Na de succesvolle Inspiratiedag BoekStart in september 2012 zal er voor de tweede maal een inspiratiedag georganiseerd worden: op donderdag 17 september in Amsterdam RAI. De dag met als insteek de zichtbaarheid van BoekStart en ouderbetrokkenheid is bedoeld voor bibliothecarissen. Laat u inspireren door bijzondere sprekers en ontmoet BoekStartcollega’s!

BoekStartwaardebon online
Regelmatig melden ouders dat zij (nog) geen BoekStartwaardebon hebben ontvangen. Daarom staat vanaf nu de waardebon online op boekstart.nl. Ouders kunnen deze printen en meenemen naar de Bibliotheek om het koffertje te ontvangen als zijn hun baby lid maken. Dat betekent dat er naast de ‘officiële’ waardebon voortaan ook geprinte versies ingeleverd kunnen worden.

Trainingen
De train-de-trainers Voorleescoördinator en Interactief voorlezen worden opnieuw landelijk aangeboden. Nog voor de zomer, waarschijnlijk in juni, wordt de eerste training eenmaal gegeven en de tweede training tweemaal. Data, plaats en wijze van aanmelden worden begin mei via de provinciale BoekStartcoördinatoren gecommuniceerd. Voorwaarde om deel te nemen is bekendheid met BoekStart en trainingservaring.

Stappenplan ouderpartnerschap en lezen
Het Stappenplan ouderpartnerschap en lezen beschrijft hoe Bibliotheken, die werken met de aanpak BoekStart en/of de Bibliotheek op school, samen met de kinderopvang- of onderwijsinstelling meer gestructureerd kunnen werken aan het stimuleren van de leesopvoeding thuis. Dit stappenplan is een concept. Na een pilot op twee basisscholen waarin ook een kinderopvang is gevestigd, wordt een definitief stappenplan uitgebracht. Naar verwachting is de pilot eind 2015 afgerond.

BoekStart op tv
Op zondag 22 maart was BoekStart te zien bij RTL4. Presentator Jeroen Post bezocht de Bibliotheek ‘Het Eemhuis’ voor het programma LifestyleXperience. Hij sprak met Jos Debeij, hoofd afdeling Bibliotheekstelsel bij de Koninklijke Bibliotheek, over leesbevordering, digitalisering en de rol van de Koninklijke Bibliotheek. Ook sprak hij met Kiek Greebe, jeugdspecialist bij de Bibliotheek Eemland, over BoekStart en lezen met je baby. Bekijk hier de uitzending.

BoekStart op gezondekinderen.com
Sinds begin april staan er artikelen over BoekStart op de site gezondekinderen.com. Deze site is een initiatief van Mediaplanet, met artikelen over onder meer gezondheid en opvoeding van kinderen. Door middel van online advertenties en mobile ads worden zoveel mogelijk bezoekers op deze artikelen gewezen. Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Er zijn ook Friese boekentips.

BoekStart voor jou! nr 5
De nieuwe aflevering van BoekStart voor jou! staat online, met de nieuwste boeken- en multimediatips voor 0-4 jaar. Met deze keer onder meer als thema: het belang van een eigen leeshoekje thuis. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief, of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvangorganisaties om in hun nieuwsbrief te zetten.


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Nieuwe Kinderboekenambassadeur
Tijdens Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen dat gehouden werd op 25 maart, is Jan Paul Schutten geïnstalleerd als de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. Schutten volgt Jacques Vriens op die in 2013 als eerste deze functie vervulde; Schutten blijft Kinderboekenambassadeur tot 2017. Lees meer.

Kwestie van Lezen deel 8 - Ouders betrekken bij (voor)lezen
In de brochurereeks ‘Kwestie van Lezen’ is een nieuw deel verschenen: deel 8 - Ouders betrekken bij (voor)lezen, gericht op de kinderopvang en basisschool. De serie, uitgegeven door Stichting Lezen, belicht aspecten van leesbevordering en biedt achtergronden en praktische tips. Kijk hier om de brochure te bekijken en/of te bestellen.

Kick-start workshop voor de Kinderboekenweek 2015
ProBiblio en de OBA organiseren op donderdag 25 juni van 15.00 tot 17.00 uur de Kinderboekenweekworkshop ‘RAAR MAAR WAAR WALHALLA’. De workshop vindt plaats in Science Center NEMO (Amsterdam) en geeft Bibliotheken tips om hun Kinderboekenweekprogramma in stijl te introduceren. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school PO/VO. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school PO om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschool.nllezen.nlkb.nl, debibliotheken.nlleesplein.nl

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 BoekStart - boekstartpro.nl