Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 3 / 2014

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school


Nieuwsbrief voor directies en management
Deze nieuwsbrief voor Bibliotheekdirecties en -management informeert u elk kwartaal op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en SIOB) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen. Abonneer u dan
hier.


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet bijna 100% van de Bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s!

Congres BoekStart: begin vroeg met boeken
Het wetenschappelijk onderzoek (proefschrift) van Heleen van den Berg naar de effecten van BoekStart is onlangs afgerond. Onder leiding van prof. dr. A. Bus van de Universiteit Leiden werd onderzocht of ouders door BoekStart meer gaan voorlezen en of kinderen daardoor meer vooruitgaan in hun taalontwikkeling. De resultaten wijzen uit dat BoekStart positieve effecten sorteert op verschillende terreinen.
Op het congres BoekStart: begin vroeg met boeken, 9 februari 2015 in Bibliotheek Den Haag, zullen wij de opbrengsten van vroeg beginnen met voorlezen delen en samen kijken naar effectieve manieren voor de borging van BoekStart in (gemeentelijk) beleid. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw relaties binnen de gemeente, jeugdgezondheidszorg en kinderopvang op de hoogte stelt van het onderzoek en de kansen die het biedt. Het aantal plaatsen is weliswaar beperkt, informeer hier naar de mogelijkheden om het congres bij te wonen.

Resultaten pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang
In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school po en vmbo werd ook voor BoekStart in de kinderopvang een monitor ontwikkeld. Dertien Bibliotheken en één tot drie hieraan verbonden kinderopvanglocaties hebben aan een pilot meegedaan. In totaal zijn vier soorten vragenlijsten uitgezet: voor Bibliotheekmedewerkers, voorleescoördinatoren, pedagogisch medewerkers en ouders. De Bibliotheken waren tevreden over de opzet en zien de meerwaarde van een monitor in. Kijk hier voor de belangrijkste resultaten van de pilot.

Staatssecretaris Dekker: 'Aanpak taalachterstand jonge kinderen werkt'
In 2011 investeerde het ministerie van OCW extra in voor- en vroegschoolse educatie (vve) om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen in de G37-gemeenten. Staatssecretaris Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat dit goede resultaten oplevert.
Omdat de kwaliteit van vve niet op orde was, zijn er in 2012 met alle G37-gemeenten individuele afspraken gemaakt. In de periode 2012-2015 ontvingen zij hiervoor 95 miljoen euro per jaar. In 2014 en 2015 wordt extra geld voor vve ter beschikking gesteld voor nog eens 86 gemeenten met de meeste doelgroepkinderen. Dit geld (4,7 miljoen per jaar) is voor het verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers. Lees meer.

Nieuwe brochure: Spelend leren
De brochures van Kunst van Lezen (leesbevordering) en SIOB (informatievaardigheden) worden vaak besteld en gebruikt door directeuren en medewerkers van Bibliotheken maar ook door intermediairs uit kinderopvang en onderwijs, en door wethouders en andere betrokkenen uit gemeenten.

In de Week van de Mediawijsheid werd op 26 november de nieuwste brochure, Spelend leren, digitale media 2-4 jaar, gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Bibliotheek Culemborg. De brochure, die tot stand werd gebracht in samenwerking tussen SIOB/BoekStart en Kennisnet/Mijn Kind Online, richt zich op de kinderopvang maar is ook waardevol voor ouders. De brochure is verzonden naar alle basisbibliotheken en is te bestellen via de BoekStartbestellijst. De eerste oplage van 5.000 exemplaren is op, een herdruk is besteld.


De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden tussen Bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school PO, bedoeld om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

De Bibliotheek op school op de NOT
Van 27 t/m 31 januari presenteert de Bibliotheek op school zich aan het onderwijs op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht. We nodigen alle onderwijsprofessionals van harte uit voor een gesprek in de stand met de experts van de Bibliotheek op school - primair & voortgezet onderwijs! Schrijf u gratis in via: bit.ly/inschrijvenNOT2015. Wij staan in stand 09.B120, waar ook de speciale magazines Samen! de Bibliotheek op school (voor primair onderwijs) en de Bibliotheek op school werkt (voor voortgezet onderwijs) worden uitgedeeld. Deze magazines zijn vanaf 27 januari te downloaden op bibliotheekopschool.nl.

Tussenstand de Monitor de Bibliotheek op school
Er is weer een nieuwe meting van de Monitor de Bibliotheek op school gestart. Al 25.000 leerlingen en 3.000 leerkrachten hebben de vragenlijsten ingevuld. De Monitor staat open tot en met 31 januari 2015.

De kracht van het rekenmodel van de Bibliotheek op school
Op het Nationale Bibliotheekcongres op 10 december j.l. heeft Kunst van Lezen een workshop gehouden met de titel: ‘De kracht van het rekenmodel’. Henk Pilon (Biblionet Groningen/SPN, uitvoering de Bibliotheek op school) heeft dit toegankelijke en inzichtelijke rekenmodel ontwikkeld in twee versies. In het zogenaamde indicatieve rekenmodel wordt een groep scholen in beeld gebracht qua kosten. Handig om bijvoorbeeld een gemeente inzicht te geven in de exploitatie voor de scholen in hun werkgebied. Daarnaast is een maatwerkmodel ontwikkeld om de kosten voor één school in beeld te brengen. Lees meer.

De Bibliotheek op school in Zeeuws-Vlaanderen
Kunst van Lezen heeft Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen gevraagd in kaart te brengen hoe zij de Bibliotheek op school heeft geïmplementeerd. Dat is recent gebeurd tijdens een symposium in Sluiskil na afloop van de opening van de Bibliotheek op school en de start van het project Lezen is leuk van Kinderpostzegels en Stichting Lezen. De ontwikkelde aanpak in Zeeuws-Vlaanderen is geschikt voor plattelandsgebieden met veel kleine kernen waar Bibliotheekvestigingen steeds minder openingsuren kennen en waar Bibliobussen gestopt zijn. In deze folder kunt u zich oriënteren op dit scenario. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Rudi Crombeen.

Leesbevordering ondersteunen via de Boekenbon
Boekenbon bv ondersteunt leesbevordering via de zakelijke markt. Door Boekenbonnen voor uw relaties te bestellen steunt u bijvoorbeeld de VoorleesExpress. Ook is de Boekenbon partner van het project Lezen is leuk dat Kinderpostzegels en Stichting Lezen samen met Bibliotheken uitvoeren in krimpgebieden. Lees hier meer over de Boekenbonactie.

De Bibliotheek ook bij Schoolvak Nederlands
Op 14 en 15 november vond in Brugge het jaarlijkse congres Schoolvak Nederlands voor Nederlandse en Vlaamse leerkrachten plaats. Een van de presentaties op dit congres ging over de Bibliotheek op school – vmbo, met specifiek aandacht voor de monitor. Meer informatie leest u in de geactualiseerde versie van het artikel in de congresbundel die aan alle deelnemers is uitgereikt.

Opleiding Onderwijsspecialist - voortgezet onderwijs gestart  
In 2014 werd de pilot Opleiding Onderwijsspecialist de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs georganiseerd. Op basis van die ervaringen is de hbo-opleiding aangepast en wordt deze opnieuw aangeboden sinds 15 december 2014. De bijeenkomsten en afsluiting vinden plaats in 2015. De opleiding wordt net als in 2014 uitgevoerd door Avans+ in Utrecht.

Pijlers Kunst van Lezen: LEES
In presentaties tijdens symposia en conferenties brengt Kunst van Lezen sinds een jaar naar voren dat de kracht van leesbevordering tot uitdrukking gebracht kan worden in LEES:

Leesomgeving = aandacht voor aankleding en een goede collectie die past bij de te bereiken populatie
Expertise = investeren in deskundigheidsbevordering van zowel Bibliotheekmedewerkers als personeel in de kinderopvang en het onderwijs
Evidentie = brochures, wetenschappelijk onderzoek, monitoring om aanpak te onderbouwen
Samenwerking = (strategische) samenwerking bewerkstelligt dat programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school niet vrijblijvend maar duurzaam worden uitgevoerd

Kunst van Lezen binnen de Koninklijke Bibliotheek
Penvoerder van Kunst van Lezen is Stichting Lezen. De (financiële) verantwoording van het programma ligt bij deze organisatie. Vanaf 2008 is besloten dat Stichting Lezen samen met VOB dit leesbevorderingsprogramma van de grond zou tillen. Kunst van Lezen ging voor wat betreft de bibliotheekkant mee naar SIOB (na de scheiding in 2009) en gaat vanaf 1 januari 2015 verder binnen de Koninklijke Bibliotheek. Adriaan Langendonk, de programmacoördinator van Kunst van Lezen, zal zowel binnen Stichting Lezen als de stafafdeling Bibliotheekstelsel KB functioneren. 
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstartpro.nlwww.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl, www.vadersvoorlezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl