Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 9 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Documenten BoekStart in de kinderopvang
De pilot BoekStart in de kinderopvang is inmiddels in de afrondfase. De komende maanden gaan in alle provincies volgbibliotheken van start. De daartoe benodigde informatie en documenten worden aangeboden in een overdrachtsdocument. Onderdelen daarvan zijn binnenkort te raadplegen op www.siob.nl en het afgeschermde gedeelte van de website van BoekStart.

Tweede groep trainers Voorleescoördinator gestart
Nu BoekStart zich mede sterk richt op de kinderopvang is de training tot Voorleescoördinator (in plaats van de training Voorleescoach van skon) opgenomen als verplicht onderdeel van deelname aan BoekStart in de kinderopvang. Onderwijsbureau Het ABC heeft van de training een train de trainer versie gemaakt zodat er per provincie tenminste twee trainers zijn die ingezet kunnen worden bij het trainen van pedagogisch medewerkers tot voorleescoördinator. Lees meer.

Taalkracht
Stichting Lezen & Schrijven lanceerde onlangs een glossy magazine: Taalkracht voor JGZ-professionals 0-4 jaar. De belangrijkste boodschap: ‘Als arts of verpleegkundige van onze allerkleinsten kunt u een centrale rol spelen in het bevorderen van lees- en schrijfvaardigheid bij jong en oud’. Er is ook aandacht voor BoekStart.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand een nieuwe boekentip voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor november is een stoffen boek over een bekend figuurtje, de altijd blije Muis.


 De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Regionale conferenties
In november organiseert een aantal PSO’s regionale conferenties met als onderwerp versterking van de strategische samenwerking tussen bibliotheken en het basisonderwijs. De conferenties zijn in eerste instantie bedoeld om bibliotheekdirecties en wethouders/gemeenteambtenaren een beeld te laten vormen van de beleidskeuzes die moeten worden gemaakt. Heeft uw directeur zich al aangemeld? Dat kan hier.

Bibliotheektweedaagse: parallelsessie de Bibliotheek op school
Zie onder Leesbevorderingsnetwerken.

Monitor de Bibliotheek op school
De Monitor de Bibliotheek op school gaat in november van start met een grootschalige test door dertig bibliotheken op zo’n 75 scholen verspreid over het land. De meting laat de bibliotheek zien wat haar bijdrage aan leesbevordering in de school oplevert. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december in Groningen. In het voorjaar van 2012 komt de Monitor beschikbaar voor alle bibliotheken.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

15+ lijst op website van Entoen.nu
De bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan vanaf nu ook aan de slag met boeken bij de canon: sinds kort staat een selectie van de canontitels 15+ op de website van entoen.nu. Kies op de website bij het tabblad ‘voor leerlingen’ of ‘voor docenten’ voor voortgezet onderwijs. Bij ieder venster vindt u enkele gekoppelde boeken en films in de rechterkolom. Met een klik op een titel wordt u doorgelinkt naar Literatuurplein waar u meer informatie over het boek vindt.

Canonkaravaan trekt door Nederland
De tweede ronde van de canonkaravaan is 28 september van start gegaan in Leeuwarden, op de Noordelijke Hogeschool. Op 12 oktober volgde Zwolle, daarna waren op 19 oktober Maastricht en op 26 oktober Amsterdam aan de beurt. De canonkaravaan kent een vast programma aangevuld met lokale elementen. Lees hier het enthousiaste verslag van de eerste vier bijeenkomsten. Kijk hier voor data, plaatsen en aanmelding (gratis voor een bibliothecaris per basisbibliotheek). Neem uw scholen mee!

Het succes van de cultuurhistorische canon
Emma Eigenraam - afgestudeerd studente Media Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam - heeft het afgelopen halfjaar onderzoek gedaan naar de wijze waarop basisbibliotheken, bibliotheekvestigingen en basisscholen aandacht besteden aan de jeugdboeken die gekoppeld zijn aan de cultuurhistorische canon. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Het succes van de cultuurhistorische canon’, waarin onder andere praktische adviezen worden gegeven voor de toekomst van deze Kunst van Lezen programmalijn.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Bibliotheektweedaagse: masterclass de Bibliotheek op school
De Bibliotheektweedaagse vindt dit jaar plaats op 8 en 9 december in Groningen. In de masterclass de Bibliotheek op school staat het strategisch netwerken centraal met als thema’s de inhoud van de Bibliotheek op school, doelgroep en aanpak. De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken voor het primair onderwijs. De interactieve masterclass biedt lokaal toepasbare handreikingen en een platform voor uw ervaring met strategische netwerken. Lees meer.

Cursus Netwerken in een Lokaal Leesbevorderingsnetwerk
Kunst van Lezen biedt een cursus aan voor domeinspecialisten die willen bouwen aan een krachtig lokaal leesbevorderingsnetwerk. Het gaat om specialisten op hbo-niveau die zich met name richten op het primair onderwijs. De cursus wordt verzorgd door Cubiss in Utrecht, Zwolle en Weert. Geef u snel op, de eerste cursus start op 24 november. Lees meer.

Nieuwe VOB brochures
Bij de VOB zijn twee brochures verschenen, waarin vijf casussen beschreven worden aan de hand van interviews met bibliotheekdirecteuren uit verschillende delen van het land, met aandacht voor hun strategische keuzes. ‘Bezuiniging als breekijzer’ behandelt voorbeelden uit de bibliotheekpraktijk waarin bezuinigingen samengaan met innovatie. ‘Interactie met publiek en politiek in woelige tijden’ geeft voorbeelden van verschillende vormen van publieksparticipatie. Bestel de brochures hier.Ander leesbevorderingsnieuws

Digitale prentenboeken vergeleken
Bij ProBiblio is een overzicht verschenen van gedigitaliseerde en geanimeerde prentenboeken. Het maakt de overeenkomsten en verschillen zichtbaar tussen de prentenboeken van drie leveranciers: Bereslim, Wepboek en Fundels.

Alles over VVE
ProBiblio heeft twee documenten opgesteld waarin alles over voor- en vroegschoolse educatie op een rij is gezet. ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers. Met dit document maakt u uw collega's duidelijk waarom u samenwerkt met het consultatiebureau, kinderopvang en gemeente. U creëert hiermee draagvlak. ‘Alles op een rij over VVE’ is voor specialisten: directie en andere mensen die betrokken zijn bij VVE op beleidsmatig niveau.

Bijeenkomst Toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk
In het kader van het project Vversterk organiseert Sardes regionale en thematische bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het VVE-beleid. Op dinsdag 29 november 2011 vindt in Utrecht de bijeenkomst Toekomstbestendigheid peuterspeelzaalwerk plaats. Aanmelden kan hier.

Jacquesvriens.nl
Jacques Vriens heeft een nieuwe website met informatie over eigen werk en aan lezen gerelateerd nieuws. Komend jaar zal hij tweemaal optreden als juryvoorzitter: bij de landelijke finale van De Voorleeswedstrijd Pabo's (22 mei 2012) en bij de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd (23 mei 2012) .Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl