Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geďnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


BoekStart

Nieuwe resultaten onderzoek BoekStart eveneens positief
In 2010 is er door de Universiteit Leiden een wetenschappelijk onderzoek opgestart naar de effecten van BoekStart. Onderzocht wordt of ouders onder invloed van BoekStart meer gaan voorlezen en of kinderen daardoor meer vooruit gaan in taal. De tussenresultaten wijzen uit dat BoekStart positieve effecten sorteert. Ouders zijn meer bekend met het aanbod aan babyboekjes en lezen meer voor aan hun baby. Een vroege start met voorlezen heeft effect op de taalontwikkeling van kinderen. Wanneer ouders onder invloed van BoekStart meer gaan voorlezen scoren kinderen hoger op taal als ze 15 en 22 maanden oud zijn. Het effect van BoekStart is sterker als kinderen 22 maanden oud zijn: ouders die een vroege start maken met voorlezen en vol enthousiasme de voorleesroutine doorzetten hebben op termijn kinderen die meer voorlopen in de taalontwikkeling. De volledige resultaten worden binnenkort gepubliceerd in een artikel.

Training Digidreumesen
Stichting Digidreumesen en Sardes willen de kinderopvang ondersteunen als het gaat om de inzet van digitale media: een bewuster en actiever gebruik daar waar digitale media meerwaarde bieden. De website digidreumes.nl biedt de kinderopvang actuele informatie over geschikte media. De bijbehorende training ondersteunt en inspireert pedagogisch medewerkers om media op een goede manier in te zetten. Daarvoor zijn stichting Digidreumesen en Sardes op zoek naar goede trainers die een trainersnetwerk willen vormen. De training geeft een verdieping op het onderdeel digitale prentenboeken van de training Voorleescoördinator. Lees meer.

Nieuwe kofferboekjes
Er zijn weer twee nieuwe boekjes voor in het BoekStartkoffertje: het stoffen boekje Babba Baby heeft een buikje…, met een flapje en een knisper-element, van Betty Sluyzer en Milja Praagman (Leopold) en het kartonnen boekje Piep is wakker, met op elke bladzijde een flapje, van Fleur van der Weel (Querido). Al een kindje lid in het gezin? Elk halfjaar nieuwe boekjes maakt dat het koffertje ook voor een volgende baby leuk is. Communiceer dit naar de ouders!

Nieuw voor ouders: BoekStart voor jou!
De eerste BoekStart voor jou! staat online. Deze digitale brochure met tips over de nieuwste boekjes, voorlezen en multimedia is bedoeld voor ouders van jonge kinderen tot 4 jaar en verschijnt viermaal per jaar. Ook zijn er links naar filmpjes, achtergrondinformatie en interessante websites. Deze digitale uitgave is in de plaats gekomen van BoekStartEnVerder voor ouders. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvang die de link in hun nieuwsbrief kan zetten.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Sinds april 2014 organiseert BoekStart winacties via sociale media. Via Facebook, Twitter en Google Plus worden volgers opgeroepen om mee te doen. Hiermee maken deelnemers kans op een getipt boek. De te verloten boeken worden beschikbaar gesteld door verschillende uitgeverijen waarmee BoekStart intensief samenwerkt. Lees meer.

Herzien
Onlangs is er weer een flink aantal PowerPointpresentaties en documenten betreffende BoekStart in de kinderopvang herzien. Kijk hier voor een overzicht.


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Ouders betrekken bij lezen
Bij Stichting Lezen verscheen Ouders betrekken bij lezen. Over het hoe en waarom van het betrekken van ouders bij de leesopvoeding. De notitie geeft achtergrondinformatie over de vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen en vormt de basis voor scholen en andere intermediairs om ouderbetrokkenheid bij lezen op een zinvolle manier vorm te geven.

Week van de Alfabetisering
Dit jaar wordt voor de tiende keer de Week van de Alfabetisering georganiseerd, met als thema ‘Tijd voor Taal’: van maandag 8 t/m zondag 14 september. Het doel is om in deze week zoveel mogelijk aandacht te vestigen op de urgentie van het aanpakken van laaggeletterdheid. Bibliotheken – en andere organisaties of individuen – kunnen zelf activiteiten organiseren of aanhaken bij bestaande activiteiten, zoals de Taallunch. Lees meer.

Digitale media onderzocht
Uit het recente onderzoek Media in de kinderopvang (Mediawijzer.net, het Nederlands Jeugdinstituut en Sardes) over het gebruik van media in de kinderopvang blijkt dat digitale media nog geen structureel onderdeel zijn van de kinderopvang. In het jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media (Mediawijzer), waarbij wordt gekeken naar het gebruik van media in gezinnen met kleine kinderen (0-7 jaar), blijkt onder meer dat 75% van de ouders meent genoeg informatie te hebben om met media aan de slag te gaan. Als zij zich toch willen informeren, doen zij dat bij familie en vrienden (ruim 50%); pas op het laatst wenden zij zich tot het Centrum Jeugdgezondheidszorg of de Bibliotheek (14 en 11%). 


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school PO/VO. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school PO om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschool, leesplein.nl, siob.nl, lezen.nl en debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 BoekStart - boekstartpro.nl