Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 7 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
Bibliotheek op de Basisschool
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jongere kinderen (0-4 jaar).

Nieuwe materialen
Voor de aankleding van uw bibliotheek en de verdere communicatie naar ouders van baby’s zijn de volgende nieuwe BoekStartmaterialen ontwikkeld: boxzakken, vlaggenlijn, BoekStartEnVerder nummer 4 voor ouders, Engelse ouderfolder en een leporello voor laaggeletterde ouders. Lees hier meer.

BoekStart op Manuscripta en in de boekhandel
Ook dit jaar is Kunst van Lezen met BoekStart in een stand op Manuscripta te vinden. Stichting Lezen/SIOB en de Koninklijke Boekverkopersbond organiseren op maandag 5 september de informatiebijeenkomst ‘Lezen in de luiers: BoekStart’, speciaal voor boekverkopers. Tijdens de bijeenkomst zullen de verkoopkansen van aan BoekStart gerelateerde boeken en andere artikelen in kaart gebracht worden. Locatie: Ketelhuis 3 (11.00-11.30 uur).

Samenwerking kraamzorg
BoekStart wil een nieuwe doelgroep bij het programma betrekken: 8.000 kraamverzorgenden in Nederland. Deze kraamverzorgenden hebben intensief contact met 185.000 gezinnen in de kraamtijd. In die periode praten zij met ouders over het belang van communicatie met hun baby. Zij kunnen belangrijke ambassadeurs van BoekStart worden. Ook wil BoekStart steeds meer ouders van baby’s direct bereiken. Daarom is BoekStart een campagne begonnen met Reclamij, de uitgever van magazines als Kraamzorg, Why's in de kraamtijd en Why's met kleintjes. Lees hier meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand nieuwe boekentips voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor september is het uitdagende stoffen boekje met flapjes en knispers Wat doet hondje Bas?.Bibliotheek op de Basisschool
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Open Boek
Voor intensieve samenwerking met het onderwijs is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen met name het taal- en leesonderwijs. Onmisbaar voor jeugdbibliothecarissen, leesconsulenten en leescoördinatoren is de nieuwe uitgave: Open Boek. Handleiding voor leescoördinatoren. Jos Walta beschreef hierin zijn visie op leesbevordering. Het boek is hier te bestellen.


Uit de vakbladen
In JWS (Jeugd in School en Wereld) geeft Jos Walta in zijn rubriek ‘Open boek’ zijn visie op leesbevordering.
In Didaktief pleiten Amos van Gelderen en Erik van Schooten voor een geïntegreerde, meer op een betekenis gerichte aanpak van het taalonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.
In Taal Lezen primair bespreekt Tine Noorda de effecten van luisterboeken en gedigitaliseerde prentenboeken op de taalontwikkeling van kinderen.

Pilots Kunst van Lezen
Een van de belangrijkste uitgangspunten van Kunst van Lezen - Bibliotheek op de Basisschool is structurele samenwerking borgen in beleid. De tweede tranche bibliotheken hebben deze zomer hun pilots afgesloten en daarmee de toon voor beleid in de toekomst gezet. Dit zijn de volgende bibliotheken: Zuid-Oost Friesland, BiblioPlus, OBGZ en Het Markiezaat.
 Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland jeugdboeken gekoppeld.

Kinderboekenweek 2011
‘Superhelden! - over dapper durven zijn’ is het thema van de Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober). De hele maand oktober is tevens de Maand van de Geschiedenis. Dat geeft prima combinatiemogelijkheden: denk eens aan de helden van toen! Door de canonboeken te gebruiken bij de Kinderboekenweek of de Maand van de Geschiedenis combineert u geschiedenis én leesbevordering. Hier vindt u tips en ideeën.

Pabo Voorleeswedstrijd
In 2011-2012 wordt voor de tweede keer de Pabo Voorleeswedstrijd georganiseerd. Dit schooljaar is het thema: ‘Anne Frank en De Tweede Wereldoorlog’, twee vensters uit de cultuurhistorische canon met bijbehorende boekenlijsten. Inmiddels hebben zich 21 pabo's aangemeld. Zij ontvangen in september het deelnamepakket: een draaiboek, affiches, ballonnen en een oorkonde voor de winnaar. U kunt zich nog inschrijven.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Adviesnotitie LEA en leesbevordering 
Stichting Lezen heeft Oberon gevraagd te onderzoeken hoe het thema 'leesbevordering' een (prominentere) plaats op de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) zou kunnen krijgen. Lees hier de adviesnotitie LEA en leesbevordering.

Eindrapportage Pilots netwerken leesbevordering
De provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en later ook Flevoland zijn in 2009 door de projectorganisatie aangewezen als pilots voor de ontwikkeling van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering. Lees hier de samenvatting van de eindrapportage over deze pilotfase.

De bibliotheek hoort bij de gemeente
De brochure De bibliotheek hoort bij de gemeente van Cubiss en ProBiblio is een nuttig instrument bij het overtuigen van de gemeente van het belang van de bibliotheek. U kunt de brochure hier downloaden.
 

 Ander leesbevorderingsnieuws

De Weddenschap
Op 15 september is de officiële lancering van de website De Weddenschap. Dit betreft een project waarbij bekende Nederlanders vmbo-leerlingen uitdagen in zes maanden drie boeken te lezen. Via de website kunnen leerlingen zich individueel of samen met hun klas aanmelden. Ook zijn via deze site materialen voor leerlingen, docenten en bibliotheekmedewerkers te bestellen (tegen verzendkosten).

Middag van het Kinderboek
Op zaterdag 17 september 2011 vindt in ’t Theater van het Woord op de zevende verdieping van de Openbare Bibliotheek Amsterdam voor de derde keer de Middag van het Kinderboek plaats. Ditmaal wordt het hoofdprogramma voorafgegaan door workshops. De toegang is gratis. U kunt zich hier aanmelden.


Boeken zonder woorden
In de Boekensalon ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2011, op vrijdag 14 oktober in Amsterdam, komen allerlei aspecten van het tekstloze boek aan de orde. Het fenomeen wordt vanuit diverse invalshoeken belicht door verschillende sprekers, onder wie Saskia de Bodt. U kunt zich hier inschrijven. De toegang is gratis
.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl