Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 2 / 2015

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
> BoekStart
> De Bibliotheek op school
>
Algemeen


Nieuwsbrief voor directies en management
Deze nieuwsbrief voor Bibliotheekdirecties en -management informeert u op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen. Abonneer u dan hier.


Actieprogramma Tel mee met Taal, onderdeel Kunst van Lezen
Op 1 november wordt de definitieve aanvraag Tel mee met Taal (onderdeel Kunst van Lezen) door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek ingeleverd bij het ministerie van OCW. Voor Kunst van Lezen in algemene zin is dat Actielijn 3. Actielijn 4A is een experiment om laagtaalvaardige gezinnen beter te bereiken. Deze laatste aanvraag wordt door Kunst van Lezen samen met Stichting Lezen & Schrijven ingediend. Meer informatie vindt u in de volgende strategische nieuwsbrief.


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet 65% van de Bibliotheken mee aan BoekStart in de kinderopvang en bijna 100% mee aan BoekStart voor baby’s! Kijk hier voor de nieuwsbrieven van BoekStart. Bekijk BoekStart ook op twitter.com/boekstart, Youtube, Facebook en LinkedIn.

Monitor BoekStart in de kinderopvang
Aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2015 deden negentien Bibliotheken mee met in totaal 121 kinderopvanglocaties. Er waren drie vragenlijsten: een voor BoekStartcoördinatoren/educatiemedewerkers, een voor voorleescoördinatoren en een voor pedagogisch medewerkers. Over de vragenlijst voor ouders wordt nog nagedacht. Naast een standaardrapportage kan er nu met behulp van het nieuwe Stappenplan een maatwerkrapportage worden samengesteld. Lees meer over de belangrijkste resultaten.

Integratie BoekStart-BoekenPret
Kunst van Lezen en Rijnbrink hebben de handen ineengeslagen waardoor de integratie van BoekenPret in BoekStart mogelijk is geworden. In de zojuist gereedgekomen Handleiding BoekStart-BoekenPret staat duidelijk uitgelegd hoe beide programma's geïntegreerd gebruikt kunnen worden. BoekStart kent een focus op ALLE gezinnen waar een baby geboren wordt. BoekenPret richt zich juist op gezinnen zonder leestraditie, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

BoekStart Inspiratiedag
Op 17 september werd voor de tweede maal een inspiratiedag georganiseerd in Amsterdam RAI, waaraan zo’n 150 enthousiaste bibliothecarissen deelnamen. Diverse sprekers, ook uit onverwachte hoek, gaven vanuit hun specifieke expertise antwoord op de vraag: alle ouders laten profiteren van BoekStart, hoe doe je dat?. Behalve een informatiemarkt waren er inspiratietafels om dieper in te gaan op diverse onderwerpen met ervaren collega’s. Voor meer info lees het verslag van de BoekStart Inspiratiedag.

Nieuwe tools
Check de bestellijst van BoekStart voor geactualiseerde en nieuwe tools.


De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden tussen Bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (bo) als voor middelbare scholen, in het bijzonder vmbo (vo). Inmiddels doet 75% van de Bibliotheken mee aan de Bibliotheek op school bo en 15% aan de Bibliotheek op school vo. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek werken samen met SPN en coördinerende PSO's om de Bibliotheek op school bo en de Bibliotheek op school vo landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school - basisonderwijs
Kijk
hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school, bedoeld om de Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Monitor de Bibliotheek op school - basisonderwijs
De landelijke analyse van de Monitor de Bibliotheek op school, die door onderzoeksbureau Desan is uitgevoerd, is gepubliceerd en Kees Broekhof van Sardes heeft een nieuwe folder geschreven over effectief werken met de Monitor de Bibliotheek op school: 'Je gaat toch niet zomaar iets doen'. De monitor is bedoeld om de samenwerking tussen Bibliotheek en school op basis van resultaatgegevens te optimaliseren. Het is ook dit jaar weer voor alle Bibliotheken mogelijk om de Monitor de Bibliotheek op school te gebruiken. Hij staat nu open tot en met 31 januari 2016.

Leidraad de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs
Deze zomer is de eerste versie verschenen van de Leidraad voor Bibliotheken en PSO’s met betrekking tot de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs. Deze leidraad is geschreven voor alle bibliotheekprofessionals op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau, die hun steentje bijdragen aan de Bibliotheek op school. Het geeft hen inzicht in alle aspecten van de Bibliotheek op school en is dan ook bedoeld om hen op weg te helpen naar een structurele en strategische samenwerking met het onderwijs.

Monitor de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs
Er is een handleiding verschenen voor werken met de Monitor de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs, inclusief een stappenplan. De Monitor de Bibliotheek op school - vo wordt in november opengesteld en sluit 14 februari 2016. Met de resultaten van de monitor kunnen Bibliotheek en school hun samenwerking op het gebied van lezen en mediawijsheid ieder jaar verbeteren.

Meer lezen, beter in taal – vmbo
De brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo is geactualiseerd en weer te bestellen via de portal.

Films over belang vrij lezen
Kunst van Lezen heeft het verhaal van lees- en taalexpert Kees Broekhof (Sardes) - op basis van de brochure Meer lezen, beter in taal en de Monitor de Bibliotheek op school - op film vastgelegd. Dit korte college, gericht op het basisonderwijs, is inmiddels 6.000 keer bekeken. Nu is er ook een film waarin hij zich richt op docenten en mediathecarissen in het vmbo. Naast de lange film zijn drie kortere filmpjes beschikbaar: Wat is vrij lezen?, Leescultuur en leesbevorderingsbeleid en Vrij lezen en taalvaardigheid. Het verhaal van Kees Broekhof wordt afgewisseld met beelden uit de film Ik vind lezen leuk, daar moet je maar mee dealen, waarin vmbo-leerlingen aan het woord zijn over wat lezen voor hen betekent.  

Bibliotheekonderzoeksplatform
Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét nieuwe platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de Openbare Bibliotheken in Nederland. Om de maatschappelijke waarde beter uit te dragen is inzicht nodig in gevoerde activiteiten in relatie tot de vijf kernfuncties van Bibliotheken. Middels BOP wordt in kaart gebracht hoe Bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en hoe het niveau van dienstverlening zich ontwikkelt in de tijd. BOP is in de zomer van start gegaan met het in kaart brengen van de stand van zaken met betrekking tot onderwijsdiensten aan het primair onderwijs (waaronder de Bibliotheek op school).

Lezen is leuk!
Op 5 oktober 2015 gaf de Gouverneur, de heer Theo Bovens op basisschool Meander, in Reuver het officiële startschot voor het project Lezen is leuk! in Limburg. Lezen is leuk! is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Lezen. Honderd scholen in regio’s waar het aantal leerlingen eerder daalt dan toeneemt krijgen een speciale boekenkast gevuld met actuele boeken voor kinderen uit alle groepen in het basisonderwijs. Bovendien krijgen alle kinderen een Boekenbon ter waarde van tien euro.

Nieuwe tools
Check de toolkit van de Bibliotheek op schoolbasisonderwijs en voortgezet onderwijs voor geactualiseerde of nieuwe tools. 


Algemeen

Brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw
De brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw, kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren is online gepubliceerd. Na een lange tijd van daling zit er weer groei in het aantal jonge bibliotheekleden. Met de traditionele expertise van bibliotheken als vertrouwde basis, moet dat een stimulans vormen om de bibliotheek van de nabije toekomst vorm te geven. Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

Bibliotheekblad: Bibliotheek steeds meer motor achter leesbevordering
Lees het redactionele artikel Bibliotheek steeds meer motor achter leesbevordering in Bibliotheekblad van Adriaan Langendonk, programmacoördinator Kunst van Lezen.

Nieuwe VOB-publicaties
In het kader van het programma 'De Bibliotheek onderneemt' heeft de VOB twee nieuwe publicaties uitgebracht. Het is een trend dat Bibliotheken onderdeel uitmaken van een multifunctionele accommodatie. Lees meer in de publicatie 'Gedeeld gebouw als begin. Over de weerbarstige maar kansrijke praktijk in multifunctionele accommodaties'. In de tweede brochure 'Denken, durven, doorpakken. Over de praktijk van maatschappelijk ondernemen bij Bibliotheken' komen vijf bibliotheekdirecteuren aan het woord. Over hun bereidheid om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, want elke organisatievorm en elke samenwerking is denkbaar.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschoollezen.nlkb.nl, debibliotheken.nlleesplein.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl