Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 9 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet 90% van de bibliotheken mee!

BoekStart in de boekhandel
Op 13 november 2012 is de pilot BoekStart in de boekhandel van start gegaan in samenwerking met Libris en verschillende kinderboekwinkels onder de noemer BoekStart: Het ideale kraamcadeau. Doel is uitbreiding van het BoekStartnetwerk en dat er ideeën ontstaan voor gezamenlijke activiteiten met de bibliotheek. Lees meer.

BoekStart in de kinderopvang: Kibeo
BoekStart in de kinderopvang begint een vaste plaats te krijgen. Steeds meer kinderopvanglocaties omarmen BoekStart in samenwerking met de bibliotheek. Esther Caljouw, Kibeo Goes: ‘Dat royale aanbod geeft een soort Sinterklaasgevoel: we zijn heel blij met BoekStart! Het geeft ook een sneeuwbaleffect: anderen die de leuke en goede resultaten zien, willen ook graag meedoen.’ Lees meer.

Ouderbetrokkenheid op boekstartpro.nl
Voor het slagen van BoekStart is het streven dat ouders met hun kind in praktijk brengen wat hun door de professional wordt aangereikt. Het is belangrijk dat ouders met hun jonge kinderen in de bibliotheek blijven komen: het organiseren van ouderactiviteiten is een middel om hen aan de bibliotheek te binden. Boekstartpro.nl biedt onder het kopje Bibliotheek > Ouderbetrokkenheid vanaf nu tips en inspiratie om ouderbijeenkomsten tot een succes te maken.

BoekStartEnVerder voor de intermediair nr. 6
Onlangs is de nieuwe halfjaarlijkse brochure BoekStartEnVerder voor de intermediair verschenen. Naast de vaste rubrieken met boektitels en drie uitgebreide Boekideeën zijn er drie specials: ‘Goud van oud’, ‘Aanwijzen en benoemen’ en ‘Boeken over boeken’. Geef dit nieuwe nummer aan de kinderopvang in uw werkgebied en houd de oudere nummers voor gebruik in de bibliotheek.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier
.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en onderwijs; zowel basisscholen (PO) als middelbare scholen (VO). Voor basisscholen hebben Stichting Lezen en SIOB in 2012 gekozen voor een landelijke aanpak vanuit de bibliotheeksector. Kunst van Lezen ondersteunt deze aanpak met inzet van mensen en middelen. Een speciaal samengesteld team is aangesteld om de Bibliotheek op school PO namens SIOB uit te werken en begin 2013 te presenteren.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school
Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Vervolgtraject de Bibliotheek op school VO
Kunst van Lezen start een vervolgtraject op basis van het plan van aanpak ‘Samenwerking bibliotheek en voortgezet onderwijs’. Dit traject is gericht op het verder vormgeven van strategische en beleidsmatige keuzes van deze samenwerking door en voor bibliotheken met als prioriteiten vmbo (leerlingen en docenten) en vmbo-tl, havo en vwo (deskundigheidsbevordering mediathecarissen). Lees meer.

 Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Canonkaravaan bereikt laatste halte
Op 31 oktober 2012 hield de canonkaravaan voor het laatst halt in Amersfoort. In het bijzondere gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werden leerkrachten uit het hele land bijgepraat over de canon én de rol die jeugdboeken daarbij kunnen spelen. Hubert Slings, directeur van Stichting Entoen.nu, gaf een uitgebreide toelichting op de canon van Nederland. Liselotte Dessauvagie, projectleider canon, vertelde over de samenwerkingsmogelijkheden van scholen en bibliotheken. Lees meer.

Over vroeger en nu
In het onlangs verschenen Over vroeger en nu - verhalen bij de canon voeren Agave Kruijssen, Martine Letterie en Janny van der Molen de lezer langs vijftig belangrijke momenten in de geschiedenis in even zovele verhalen. Els van Egeraat maakte illustraties bij de vijftig vensters van de canon. Het boek wordt op 20 november 2012 gepresenteerd op een speciale middag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Aanmelden kan hier
.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Parellelsessies Bibliotheek2daagse december 2012
Tijdens de Bibliotheek2daagse organiseren het team van Kunst van Lezen, het campagneteam strategische netwerken en het team van de Bibliotheek op school twee parallelsessies voor het management van bibliotheken en PSO’s: ‘De Bibliotheek op school en BoekStart door de ogen van landelijke strategische partners’ en ‘Regionale samenwerking rond de Bibliotheek op school en BoekStart’. Heeft u zich al aangemeld? Lees meer.

Campagne strategische leesbevorderingsnetwerken: de eerste ervaringen
Dit najaar beten de provincies Zuid-Holland en Zeeland het spits af in de campagne strategische leesbevorderingsnetwerken van Kunst van Lezen. Het doel is onder meer het versnellen en verdiepen van de implementatie van de programma’s de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. Lees hier hoe de eerste workshops zijn verlopen.Ander leesbevorderingsnieuws

Lezen voor de lijst uitgebreid
Gezien de belangstelling en het succes van de website in de bovenbouw VO hebben Stichting Lezen en Bibliotheek.nl besloten om Lezen voor de lijst uit te breiden naar vmbo en onderbouw havo-vwo (12-15 jaar). Vanaf 15 oktober 2012 bedient de website het hele voortgezet onderwijs, inclusief mbo. Vergelijkbare lijsten voor de moderne vreemde talen en het Fries zijn in voorbereiding. Lees meer.

Week van de mediawijsheid
Van 23 t/m 30 november 2012 zal voor de derde keer de Week van de Mediawijsheid plaatsvinden. Het centrale thema dit jaar is ‘Stijl van leven’. Kinderen en jongeren lijken redelijk mediawijs, maar gebruiken niet altijd alle mogelijkheden en onderschatten soms hun mediagedrag. De Week van de Mediawijsheid krijgt onder meer gestalte in de bibliotheken, die zich tijdens deze week profileren als Huis van de Mediawijsheid.

De kracht van meer taal
Onlangs verscheen De kracht van meer taal, een uitgebreid magazine waarin allerlei aspecten van taal en meertaligheid op school en thuis aan bod komen: didactische en neurologische elementen, de rol van ouders, school en gemeente met voorbeelden uit de praktijk
.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2012 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl