Nieuwsbrief

20 juni 2017

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief

 • Nieuwe Lezen, juni 2017
 • Nu online: Lezen voor het leven, de beleidsvoornemens van Stichting Lezen en de publieksversie van het jaarverslag 2016
 • Vakantielezen gaat weer van start!
 • Voorleeskampioenen 2017
 • Literatour
 • De Weddenschap
 • Winnaar Jonge Jury 2017
 • Publicatie Voorlezen in de kinderopvang
 • Protocol Preventie van Leesproblemen

Nieuwe Lezen, juni 2017

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Lezen is verschenen. Docent Nederlands en cartoonist Merlijn Draisma verdiepte zich in het effect van de graphic novel op het leesplezier van leerlingen en Gerda Dendooven vertelt over de robuuste illustraties in Stella, ster van de zee, waarmee ze de Woutertje Pieterse Prijs in de wacht sleepte. Verder een interview met Guus Kuijer, een van Nederlands meest gelauwerde kinderboekenauteurs, die dit jaar vijfenzeventig wordt.
Het tijdschrift Lezen verschijnt vier keer per jaar, professionals en studenten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie ontvangen Lezen gratis door zich aan te melden via lezen.nl

 


Nu online: Lezen voor het leven, de beleidsvoornemens van Stichting Lezen en de publieksversie van het Jaarverslag 2016 

Nederlandse jongeren doen het nog steeds goed op het gebied van leesvaardigheid, blijkt uit internationaal onderzoek. Maar die positie staat onder druk. Jongeren lezen steeds minder en zijn weinig gemotiveerd om te lezen. Verder verandert het leesgedrag onder invloed van digitalisering.
Gegeven deze ontwikkeling heeft Stichting Lezen in de beleidsvoornemens voor de komende jaren vier speerpunten geformuleerd:

 • Kennis verzamelen: nog beter weten wat er speelt en welke interventies effectief zijn.
 • Kennis delen: informeren, inspireren en activeren
 • Innovatie: waar liggen kansen om de doorgaande leeslijn nog beter afgestemd op groepen kinderen en jongeren vorm te geven.
 • Bestuurders en beïnvloeders ervan overtuigen dat leesbevordering permanent aandacht verdient.

Daarbij geldt dat samenwerking met alle intermediairs noodzakelijk is, net als de strategische inbedding van leesbevordering in de opvoeding.
Lezen voor het leven. Beleidsvoornemens Stichting Lezen voor de planperiode 2017 – 2020 kunt u hier inzien.
Voor wie geïnteresseerd is in de activiteiten van Stichting Lezen in het afgelopen jaar: het Jaarverslag 2016 vindt u hier.


Vakantielezen gaat weer van start!

Deze zomer organiseert Stichting Lezen, met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland en in samenwerking met de Bibliotheken, opnieuw het project Vakantielezen. Leerlingen kunnen daardoor hun leesvaardigheid op peil houden. De 95 scholen in krimp- en anticipeergebieden die zijn aangemeld voor het project ontvingen afgelopen week posters, folders voor leerkrachten en de aantrekkelijke Vakantieleestasjes voor kinderen van groep 3 en 4. In de tasjes zit onder andere een taalspelboekje, een leesbingo, een Vakantiebieb-kaart, het Zwijsen-zomerboek en een folder voor ouders. Kinderen kiezen zelf nog twee schoolbiebboeken voor in hun tasje. Voor de zomervakantie is er een feestelijke aftrapbijeenkomst op school voor ouders en kinderen waarop de tasjes worden uitgereikt. In de zomervakantie is er in de Bibliotheek een zomerleesmiddag en krijgen ouders tips via de facebookpagina Vakantielezen. Kijk voor meer informatie op Leesplan.nl.


Voorleeskampioenen 2017

Nederland is weer drie voorleeskampioenen rijker.
Op 13 mei werd Fenniek Jager Brugklas Voorleeskampioen tijdens de zesde finale van Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor de brugklassers. Fenniek Jager van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap uit Winschoten las voor uit het boek Als Slavin geboren van Marian Hoefnagel. Ivy Tellier van het Maerlant-Lyceum in Den Haag won de publieksprijs van Read2Me!
De Noord-Brabantse Eva Koning van basisschool de Griffioen uit Prinsenbeek won op 17 mei in de schouwburg in Amstelveen, de vierëntwintigste editie van De Nationale Voorleeswedstrijd. Zij mag zich nu een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2017 noemen en daarnaast is zij ook een jaar lang Kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. Eva las voor uit het boek Spinder van Simon van der Geest. Raoul Schaapman uit Emmen en Evi Floore uit Wormer eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.
Lotte Hendriks van Saxion Hogeschool Enschede won op 1 juni in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de zesde landelijke finale van de Pabo Voorleeswedstrijd, Lotte las voor uit het boek Het geheim van het spookrijm van Hans Kuyper.


Literatour

Literatour is een landelijk collectief georganiseerde leescampagne die het best te omschrijven is als de Boekenweek voor jongeren. De campagne die duurt van 16 tot en met 24 september wordt in 2017 voor de derde keer georganiseerd. Het doel van Literatour is jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs plezier in lezen te laten ontdekken.

Speciaal voor Literatour 2017 schrijven drie schrijvers, Özcan Akyol, Mano Bouzamour en Elfie Tromp, korte verhalen die worden uitgebracht in 3PAK en dat wordt uitgedeeld op scholen. Een team van 25 schrijvers staat klaar om met zoveel mogelijk jongeren in gesprek te gaan op verschillende middelbare scholen. Daarnaast worden er op 15 september de Dioraphte Literatour-prijzen uitgereikt. Kijk voor meer informatie op de site.


De Weddenschap

Op 31 oktober gaat De Weddenschap van start. Ieder jaar schrijven zich meer dan 5.000 scholieren in voor deze leescampagne waarbij scholieren aan drie bekende Nederlandser beloven om drie boeken te lezen. Ook de uitdagers kiezen drie boeken. Aan De Weddenschap 2017 hebben zich de volgende BN’ers gecommitteerd:
Lennart Timmermans, acteur in onder andere de film Razend van Carry Slee en in de tv-serie Spangas, singer-songwriter LAKSHMI en Iris van Lunenborg, ondermeer verslaggever voor LINDA tv en LINDA nieuws. Voor meer informatie De Weddenschap


Winnaar Jonge Jury 2017

De Prijs van de Jonge Jury 2017 gaat naar het boek Schuld van Mel Wallis de Vries. Dit werd op 1 juni bekendgemaakt tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg te Utrecht. Dit is de vijfde keer dat de populaire jeugdboekenschrijfster deze publieksprijs voor de jeugdliteratuur in ontvangst neemt. Voor meer informatie: jongejury.nl .


Publicaties

Voorlezen in de kinderopvang
Een goed voorleesklimaat hoort bij een goede kwaliteit van kinderopvang. In opdracht van Stichting Lezen voert Kantar Public daarom iedere vier jaar een stand-van-zakenonderzoek uit naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen. Eind 2016 werd opnieuw de balans opgemaakt. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de uitvoering en effectiviteit van het programma BoekStart in de kinderopvang. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het positief gesteld is met het voorleesklimaat van Nederlandse kinderopvanginstellingen. Met name op instellingen die meedoen met BoekStart is er veel aandacht voor voorlezen, zowel op het niveau van beleid als in de praktijk. Deze publicatie zoomt in op de diverse (rand)voorwaarden die nodig zijn voor het creëren van een positief voorleesklimaat in de kinderopvang en formuleert  verbeterpunten voor de toekomst. U kunt hier het rapport downloaden.

Protocol Preventie van Leesproblemen, groep 1 en 2
Het Protocol Preventie van Leesproblemen, groep 1 en 2 is de nieuwe publicatie van Expertisecentrum Nederlands voor leerkrachten om kleuters die achterblijven in hun taalontwikkeling te herkennen en effectief te begeleiden. Het nieuwe protocol vervangt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2.
Het systematisch en functioneel volgen van de ontwikkeling van kleuters is essentieel. Het protocol laat daarom zien hoe het monitoren in de praktijk vorm kan krijgen. Het protocol besteedt ook aandacht aan ouderbetrokkenheid en vanzelfsprekend komt de overdracht van gegevens en ervaringen van de kleuterleerkracht aan de leerkracht van groep 3 uitgebreid aan bod. Het nieuwe protocol helpt daarmee alle kleuters een goede basis te verschaffen om te leren lezen.

Het protocol is voor 29,95 te bestellen bij Expertisecentrum Nederlands.


De VoorleesExpress eindigt bij laatste zes voor de Joy of Reading Award 2017

Tijdens The International Library Conference in Aarhus (Denemarken) werd de Joy of Reading Award 2017 uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs geeft een podium aan programma’s die laaggeletterdheid bestrijden. De VoorleesExpress heeft helaas niet de prijs gewonnen maar eindigde bij de laatste zes.

De nominatie is een resultaat waar de VoorleesExpress trots op mag zijn. Voor deze prijs zijn 31 projecten aangemeld. De beste zes werden door een internationale jury beoordeeld. Als één van de zes kreeg de VoorleesExpress internationale waardering voor de aanpak en resultaten.
Voor de prijs is de aanpak in Overijssel als goed voorbeeld gebruikt. De Overijsselse Bibliotheken hebben het project opgenomen in hun aanbod. Met c.a. 600 vrijwilligers bereiken én ondersteunen ze jaarlijks zo’n 500 laagtaalvaardige gezinnen. De vrijwilligers maken deze gezinnen bekend met het voorleesritueel en de Bibliotheek. Daarnaast ondersteunen de vrijwilligers de ouders bij een positieve leesopvoeding. De VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties, bureau voor maatschappelijk innovatie. Op verschillende plekken in Nederland wordt de VoorleesExpress ingezet in de strijd tegen laaggeletterdheid.
Meer informatie over de VoorleesExpress vindt u op www.voorleesexpress.nl.


Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2017 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566