Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


BoekStart

Resultaten pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang
In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school werd ook voor BoekStart in de kinderopvang een monitor ontwikkeld. Dertien Bibliotheken en één tot drie hieraan verbonden kinderopvanglocaties hebben aan een pilot meegedaan. In totaal zijn vier soorten vragenlijsten uitgezet: voor Bibliotheekmedewerkers, voorleescoördinatoren, pedagogisch medewerkers en ouders. Kijk hier voor de belangrijkste resultaten van de pilot.

Instrument voor evaluatie van het voorleesplan
Er bleek behoefte aan een instrument waarmee het voorleesbeleid in de kinderopvang op een 'makkelijke' manier geëvalueerd kan worden. Het Expertisecentrum Nederlands heeft in opdracht van Stichting Lezen daartoe een evaluatie-instrument ontwikkeld aansluitend op het voorleesplan. Met dit online instrument kan de kinderopvang (met hulp van de Bibliotheek) nagaan of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en of dit tot positieve veranderingen bij de kinderen en de pedagogisch medewerkers heeft geleid. Lees meer.

BoekStart actief op diverse congressen en evenementen
Dit najaar gaf BoekStart acte de présence op het Heit & Mem-plein van de beurs Gezin (17 t/m 19 oktober in Leeuwarden), op Kinderopvang Life! (31 oktober en 1 november in Ede), op het Kraamcafé (13 november in Amsterdam) en het JGZ-jaarcongres (25 november in Utrecht). BoekStart bleek al bij vele professionals en ouders bekend. Degenen die nog niet van BoekStart hadden gehoord, lieten zich vol interesse informeren en reageerden enthousiast.

Integratie BoekStart – Boekenpret
BoekStart (Stichting Lezen/SIOB) en Boekenpret (Rijnbrink Groep) hebben veel raakvlakken en kunnen elkaar versterken, vooral als ze inhoudelijk geïntegreerd worden. De programma’s worden gecoördineerd door verschillende organisaties maar de uitvoerende instellingen zijn overeenkomstig. BoekStart en Boekenpret geïntegreerd in één aanpak biedt de Bibliotheken een sterke educatieve positie binnen de voor- en vroegschoolse periode voor alle kinderen. Lees meer.

Inspiratieflyer: doorgaande leeslijn Bibliotheek Bedum
SIOB heeft onlangs een nieuwe inspiratieflyer uitgebracht waarin de doorgaande leeslijn die Bibliotheek Bedum hanteert wordt beschreven. Daar bestaat het project Boekenpret uit drie programma’s: BoekStart voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en Boekenpret. Bedum levert hiermee een goed voorbeeld van integratie BoekStart – Boekenpret. Bekijk hier de inspiratieflyer voor aanpak en ervaring.

Update brochure Meer voorlezen, beter in taal
Er is een update van de brochure Meer voorlezen, beter in taal verschenen. Hierin zijn de laatste onderzoeksgegevens verwerkt. Het verdient aanbeveling de oude brochure niet meer te gebruiken. Klik hier om de nieuwe brochure te bekijken en/of te bestellen.

Folder Digitale prentenboeken herzien
De folder Digitale prentenboeken is herzien: de vindplaatsen van digitale prentenboeken en van apps en informatie zijn aangevuld. Ook zijn er verwijzingen toegevoegd voor wie meer wil weten. Klik hier om de nieuwe folder te bekijken en/of te bestellen.

Nieuwe brochure: Spelend leren
In de Week van de Mediawijsheid werd op 26 november de nieuwe brochure Spelend leren. Digitale Media 2-4 jaar gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Bibliotheek Culemborg. De brochure, die tot stand werd gebracht in een samenwerking van SIOB/BoekStart en Kennisnet/Mijn Kind Online, richt zich op de kinderopvang maar is ook waardevol voor ouders. De brochure wordt in week 49 verzonden naar de basisbibliotheken en is te bestellen via de BoekStartbestellijst.

Digitale nieuwjaarskaart
Ook dit jaar maakte BoekStart een digitale nieuwjaarskaart om te sturen als dank naar samenwerkingspartners van de Bibliotheek. Bekijk hem hier.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters: deze maand zijn dat drie sinterklaasboeken. Nieuw zijn de Friese boekentips.


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Sinterklaas Voorleestournee
In het kader van de campagne Vaders Voor Lezen organiseert de Leescoalitie in samenwerking met twaalf Bibliotheken een Sinterklaas Voorleestournee met Dieuwertje Blok voor vaders en kinderen. Tot en met 3 december reist Dieuwertje het hele land door om verhalen voor te lezen. In elke provincie bezoekt Dieuwertje een Bibliotheek. Lees meer.

Nominatie Vaders Voor Lezen Movisie Participatieprijs
Vaders Voor Lezen dingt mee naar de Movisie Participatieprijs 2014. Samen met zeventien andere projecten is Vaders Voor Lezen genomineerd. De prijs wordt toegekend aan het project dat het beste regelt dat mensen werk, zorg, huishouden, vrijwilligerswerk en andere activiteiten op een prettige en haalbare manier kunnen blijven combineren. Lees meer.

Toolbox Visie op media in de kinderopvang
Digidreumesen heeft de toolbox Visie op media in de kinderopvang ontwikkeld. Hiermee kunnen het management en de medewerkers van de kinderopvang gestructureerd nadenken over alle facetten van mediawijsheid in de kinderopvang. Het concrete format met gespreks- en informatiekaarten helpt om een goede pedagogische visie te ontwikkelen en te vertalen naar de praktijk. Lees hier meer en download gratis de toolbox.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school PO/VO. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school PO om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschool, leesplein.nl, siob.nl, lezen.nl en debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 BoekStart - boekstartpro.nl