Nieuwsbrief

7 september 2015

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief

 • Lezen 3, 2015
 • Leesmonitor - Het Magazine
 • BoekStartinspiratiedag
 • Expertmeeting Literatuurdidactiek en vreemde talenonderwijs
 • Aidan Chambers Tour
 • Over lezen gesproken
 • Vijf jaar De Weddenschap
 • Poëzielesbrieven
 • Week van de alfabetisering
 • Bestuurswisselingen
 • Raadgedicht
 • Boeken in de groep

Lezen 3, 2015

In dit nummer: Een interview met schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk en tweevoudig Gouden Griffelwinnaar Simon van der Geest. Twee docenten Nederlands aan het woord over lesgeven met filmpjes. Een portret van Dichter des Vaderlands Anne Vegter, die voortaan op de achterkant van de Lezen een gedicht 'proeft'. Een artikel over boekbewerkingen in het theater, waarvan er dit najaar weer veel te zien zijn. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum en hoogleraar paleontologie geeft boekentips voor de Kinderboekenweek. Een artikel over de helende werking van lezen en een initiatief om een register van kinder- en jeugdliteratuur rond ziekte op te zetten. En nog veel meer. Lees verder >>


Leesmonitor – Het Magazine: De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen?

Jongens hebben al zo’n honderd jaar een leesachterstand op meisjes. Ze lezen niet alleen minder vaak in hun vrije tijd en vinden het navenant minder plezierig, ze zijn ook minder vaardig in het lezen, begrijpen en interpreteren van teksten. Is lezen gewoon niets voor jongens of krijgen ze niet de juiste handreikingen? In het halfjaarlijks Leesmonitormagazine gaan we op zoek naar verklaringen voor de seksekloof, en ideeën om deze te overbruggen. Het Magazine is op te vragen bij Stichting Lezen en in te zien en te downloaden op de site


BoekStartinspiratiedag

Op 17 september vindt in Amsterdam de tweede landelijke BoekStart Inspiratiedag plaats. De centrale vraag deze middag is: alle ouders laten profiteren van BoekStart: hoe doe je dat? Meer informatie over programma en inschrijven op de site.


Expertmeeting Literatuurdidactiek en vreemde talenonderwijs

Vrijdag 18 september 2015 van 12.30-17.30 uur in de bibliotheek van het Letterenhuis, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam.

De literaire ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs is meestal een zaak voor het schoolvak Nederlands. Maar ook in het vreemdetalenonderwijs lezen leerlingen literatuur. Toch is er maar zelden sprake van samenwerking tussen deze vakgebieden. Lees verder >>


Aidan Chambers Tour

De Britse leesbevorderaar Aidan Chambers komt naar Nederland. In de kinderboekenweek geeft hij lezingen en workshops op vier pabo’s verdeeld over het land:
• maandag 5 oktober op de pabo van Fontys Hogeschool te Veghel (NB);
• woensdag 7 oktober op de Katholieke Pabo Zwolle en de pabo van Hogeschool Windesheim te Zwolle;
• vrijdag 9 oktober op de Marnix Academie te Utrecht.
De betrokken pabo’s organiseren rond Chambers’ komst een studie(mid)dag over jeugdliteratuur. Het onderwerp ‘spreken over boeken’ staat centraal. De dag is in eerste instantie bedoeld voor eigen studenten en docenten en genodigden. De inschrijving regelen de organiserende pabo’s zelf.

Ook docenten van andere pabo’s en lerarenopleidingen Nederlands worden in de gelegenheid gesteld om een van deze studiedagen bij te wonen. Het betreft een beperkt aantal plaatsen per organiserende pabo. Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op de site.


Over lezen gesproken

Informatieve en inspirerende studiemiddag voor vmbo- en mbo-docenten op vrijdag 2 oktober 2015 van 12.30 uur - 17.15 uur in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Lezen is een kwestie van doen: wie leest, gaat meer lezen, en wie meer leest, vindt lezen makkelijker. Dit ogenschijnlijk simpele principe ligt in de dagelijkse schoolpraktijk vaak gecompliceerder. Het kost de nodige inspanningen om alle leerlingen aan het lezen te krijgen. Uiteraard vereist dit allereerst een vaardige en enthousiasmerende docent. Daarnaast is een divers en motiverend tekstaanbod een belangrijke voorwaarde, evenals voorlezen en gelegenheid bieden tot vrij lezen.

Deze studiemiddag zoomt in op nog zo’n factor van succesvol leesonderwijs: spreken over teksten. Kijk voor meer informatie over programma en inschrijving op de site.


Vijf jaar De Weddenschap

Op maandag 12 oktober gaat de vijfde editie van De Weddenschap van start. Bij deze laagdrempelige leescampagne voor vmbo en mbo dagen drie bekende Nederlanders leerlingen uit in zes maanden tijd drie boeken te lezen. Samen met docenten, mediathecarissen en medewerkers van de bibliotheek vormen deze BN’ers het team van leescoaches dat leerlingen aanmoedigt het gestelde doel te halen. De Weddenschap wil het plezier in lezen bevorderen. De deelnemende jongeren mogen alles lezen, fictie en non-fictie, mits Nederlandstalig en passend bij de leeftijd. Wie de opdracht tot een goed einde brengt maakt kans op een prijs. De hoofdprijs is een iPad. Verder zijn er nog tientallen andere prijzen te winnen. De school met de meeste deelnemende leerlingen met drie gelezen boeken wint een schrijversbezoek van een schrijver naar keuze. Afgelopen Weddenschapsjaar was dat het Linde College te Wolvega. Daar komt thrillerschrijfster Mel Wallis de Vries op bezoek. Wilt u ook meedoen met uw klassen, kijk dan voor meer informatie op www.deweddenschap.nl. De website is tot begin oktober speciaal ingericht voor volwassenen die met scholieren werken. Daarna volgen filmpjes, foto’s, uitleg en mogelijkheid tot inschrijving. Kijk voor een impressie van vijf jaar De Weddenschap naar de prachtige jubileumfilm die Marijke Hoebee samenstelde.


Poëzielesbrieven

Op donderdag 28 januari 2016 luidt Gedichtendag de Poëzieweek in.
Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met de lestips maken wij het leerkrachten gemakkelijk om met poëzie te werken in de klas. Dit kan niet alleen tijdens de Poëzieweek, maar – liever nog – het hele jaar door. 

De poëzielessen zijn hier te vinden.


Week van de alfabetisering

Van 7 t/m 13 september is het weer de Week van de Alfabetisering.

Chantal Janzen en Woezel & Pip vragen in deze week aandacht voor
taalontwikkeling. Op 8 september leest Chantal Janzen voor aan vijftig kinderen in Amsterdam bij Jeugdtheater De Krakeling. Ze zal voorlezen uit een speciale uitgave van het verhaal Circus Woepi uit de voorleesbundel Samen spelen! van Woezel & Pip. 
Deze speciale uitgave en voorleesactie zijn ontwikkeld door Dromenjager en Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met BoekStart.
Meer informatie over activiteiten in deze week vindt u hier.


Bestuur

Op vrijdag 11 september neemt Stichting Lezen met een feestelijke bijeenkomst afscheid van haar voorzitter Eddy Schuyer. De nieuwe voorzitter, Frank Elderson, is in het voorjaar al aangetreden. Verder zijn nog drie nieuwe bestuursleden aangetreden: Gillis Dorleijn, Hetty Mulder en Bernard-Jan Verkoren zijn het bestuur komen versterken.


Raadgedicht

Vandaag is het project Raadgedicht van start gegaan. Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent het woord. Kinderen worden uitgedaagd dit woord te raden. Elke week verschijnt er een nieuw gedicht.
Meedoen is kinderlijk eenvoudig - het juiste woord raden is nog een hele kunst. Raadgedicht is geschikt vanaf groep 6 van het basisonderwijs en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs.


Boeken in de groep

In het kader van De Bibliotheek op School is op een basischool in Hellendoorn het filmpje Boeken in de groep opgenomen met een echte leesjuf. Het filmpje is hier te zien.

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566