Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 10 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Nieuwe BoekStartbrochures
In de nu zevendelige reeks van Kunst van Lezen zijn twee nieuwe brochures verschenen: Meer voorlezen, beter in taal en BoekStart. Een strategisch verhaal. Kees Broekhof (Sardes) beschrijft in de eerste brochure hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt. Hij verwijst daarbij naar BoekStart, dat in de tweede brochure centraal staat. In deze brochure staan onder meer interviews met vertegenwoordigers van instellingen die BoekStart tot een succes maken. In twee minisessies tijdens de Bibliotheektweedaagse, op 8 en 9 december in Groningen, zal Kees Broekhof ingaan op de praktische toepasbaarheid van de brochures. Vanaf 9 december zijn deze digitaal door te bladeren, te downloaden en extra te bestellen via www.kunstvanlezen.nl. In week 50 krijgen alle bibliotheken exemplaren toegestuurd.

BoekStart in de kinderopvang
Onlangs is de nieuwe halfjaarlijkse brochure BoekStartEnVerder voor de intermediair verschenen, ditmaal een multicultureel themanummer. De brochure is een middel om de kinderopvang en andere partners in uw netwerk adequaat over BoekStart te informeren.
Op Leesplein vertelt Cornelia van Horn, consulent voorschools Biblionet Groningen, over het succes van de pilot BoekStart in de kinderopvang, die draait in de provincies Groningen, Noord-Brabant en Gelderland.

Overdrachtsdocument BoekStart in de kinderopvang
De pilot BoekStart in de kinderopvang is inmiddels in de afrondfase. De komende maanden gaan in alle provincies volgbibliotheken van start. De daartoe benodigde informatie en documenten worden aangeboden in een Overdrachtsdocument, dat vanaf medio december is te raadplegen op het afgeschermde gedeelte van de website van BoekStart.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand een nieuwe boekentip voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor december is een kartonnen boekje vol sneeuwpret en een kerstgedachte. 

 De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Terugblik regionale conferenties
In november 2011 is verspreid over het land een zestal regionale conferenties georganiseerd met als centrale thema de Bibliotheek op school. Hierbij ging het om de bundeling van succesvolle projecten tot een gezamenlijke formule en structurele aanpak. De Kunst van Lezen programmalijn Bibliotheek op de Basisschool maakt deel uit van deze formule.


Monitor de Bibliotheek op school
Bibliotheken moeten anno 2011 hun maatschappelijke meerwaarde meetbaar maken. De Monitor de Bibliotheek op school laat de bibliotheek zien wat haar bijdrage aan leesbevordering in de school oplevert. Tevens kan de directeur hiermee de wethouder jaarlijks harde cijfers presenteren. De Monitor de Bibliotheek op school is in de afgelopen maanden ingevuld door leesconsulenten, leerkrachten en leerlingen van tientallen basisscholen, verspreid door het land. Tijdens de Bibliotheektweedaagse, op 8 en 9 december in Groningen, worden de eerste resultaten gepresenteerd. In het voorjaar van 2012 komt de Monitor beschikbaar voor alle bibliotheken.

Masterclass de Bibliotheek op school
Tijdens de Bibliotheektweedaagse staat in de masterclass de Bibliotheek op school het strategisch netwerken centraal. De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken voor het primair onderwijs. De interactieve masterclass biedt lokaal toepasbare handreikingen en een platform voor uw ervaring met strategische netwerken. Op het Innovatieplein kunt u bij het Eiland onderwijs en jeugd terecht met vragen over de Bibliotheek op school. De minisessies op het Innovatieplein staan in het teken van de eerste resultaten van de Monitor de Bibliotheek op school.

Module Leesconsulent van start in 2012
Begin 2012 start in Gouda en Zwolle de vernieuwde Module Leesconsulent, een MBO+ opleiding voor jeugdbibliotheekmedewerkers die in de basisschool aan de slag gaan. Ook in andere regio’s zullen bij voldoende belangstelling cursussen worden aangeboden. Kijk hier voor informatie over inhoud en aanmelding.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Winterstop canonkaravaan
Na zes succesvolle bijeenkomsten in 2011 houdt de canonkaravaan even halt in de winter. In het voorjaar van 2012 is de canonkaravaan op 14 maart in Middelburg om op 21 maart af te sluiten in Gouda. Bij die laatste editie wordt nauw samengewerkt met Erfgoedhuis Zuid-Holland. Lees hier het enthousiaste verslag van de eerste vier bijeenkomsten. Een verslag van de laatste twee edities vindt u hier. Wilt u nog naar de laatste canonkaravanen? Meldt u hier aan.Ander leesbevorderingsnieuws

Leesmonitor, kennisbank over leescultuur
Eind november heeft Stichting Lezen de Leesmonitor gelanceerd, een onmisbare kennisbank over de leescultuur in Nederland. Op www.leesmonitor.nu (medio december online) worden de belangrijkste resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op bondige en toegankelijke wijze beschreven. Tijdens de Bibliotheektweedaagse, op 8 en 9 december in Groningen, krijgt u bij de presentatie op het Innovatieplein een rondleiding door de site met toelichting van de belangrijkste resultaten.

Promotieonderzoek prentenboeken en sociaal-emotionele ontwikkeling kleuters
Aletta Kwant promoveerde 10 november 2011 op een onderzoek naar de relatie tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters en prentenboeken. Kwant ontwikkelde een specifiek voorleesprogramma en onderzocht welke prentenboeken het meest geschikt zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters. Het proefschrift is verschenen in de Stichting Lezen reeks en hier te bestellen.

BereslimmeBoeken kortingsactie
Op 18 november 2011 is de BereslimmeBoeken actie voor bibliotheken gestart. Leesplezier en taalstimulering voor peuters en kleuters, en ouderbetrokkenheid staan hierin voorop. Bibliotheken krijgen voor slechts 50 euro een jaar lang toegang tot een fraaie collectie digitale prentenboeken met de mogelijkheid abonnementhouders thuis toegang te verlenen. Lees meer.

Symposium Jeugdliteratuur Tilburg
Op woensdag 18 januari 2012 vindt voor de 26ste keer het Tilburgse symposium over kinder- en jeugdliteratuur plaats. Thema: ´Helden, idolen en iconen´. In december 2011 verschijnt een bij het symposiumthema aansluitende aflevering van het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd. U kunt zich hier aanmelden voor het symposium.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl