Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

Monitordag BoekStart in de kinderopvang
Op 13 september werd met een goed bezochte Monitordag BoekStart in de kinderopvang de Monitor 2016 afgesloten. Dit jaar was er zowel qua bibliotheken als kinderopvanglocaties een aanzienlijk groter volume, wat de mogelijkheden van analyse vergroot. In navolging van de Grafiekgenerator voor de Monitor de Bibliotheek op school is er nu ook één voor de Monitor BoekStart in de kinderopvang. Het instrument maakt het mogelijk om vragen te selecteren op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau en zo de resultaten in één oogopslag te kunnen vergelijken. Inloggen kan via de monitorportal. Een korte instructie komt binnenkort op boekstartpro.nl.

Landelijk BoekStartteam
In navolging van de teams voor de Bibliotheek op school Basisonderwijs (4 tot 12 jaar) en de Bibliotheek op school Voortgezet Onderwijs (12 tot 18 jaar), is er nu ook een team BoekStart (0 tot 4 jaar) in het leven geroepen door de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Barbara van Walraven (adviseur Educatie 0 – 18 jaar bij ProBiblio en projectleider) stelt de komende weken de rest van het team samen, waarna wordt gestart met de uitvoering van het projectplan. Lees meer

BoekStart op Drongofestival
BoekStart staat 30 september en 1 oktober op het Drongofestival, het talenfestival van Nederland en Vlaanderen, dat een internationaal platform biedt voor professionals uit de hele taalsector. Het biedt tevens een onderhoudend en aantrekkelijk programma met een informatieve beurs voor publiek dat in taal is geïnteresseerd. BoekStart laat op vrijdag 30 september in de workshop ‘Help! hoe moet dat dan, dat voorlezen?’ zien hoe je ouders kan helpen bij het ontwikkelen van meer voorleesvaardigheden en meer plezier tijdens het voorlezen. Deze workshop is met name interessant voor professionals uit de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, logopedie, kinderopvang, basisonderwijs en de Bibliotheek. Lees meer.

Filmpje over BoekStartkoffertje
Om ouders te stimuleren het BoekStartkoffertje op te halen in de Bibliotheek werkt het goed om hun alvast de inhoud te laten zien. U maakt ouders enthousiast door het koffertje en de boekjes te tonen en hun te vertellen waar de dichtstbijzijnde Bibliotheek is gevestigd. Met dit vrolijke filmpje kunt u ouders zelfs informeren zonder een BoekStartkoffer bij de hand te hebben. Kraamverzorgenden gaan dit filmpje gebruiken tijdens hun contacten met kersverse ouders. Bekijk het filmpje

Nieuwe BoekStartfoto’s
Er is een nieuwe selectie foto’s beschikbaar, dit voorjaar gemaakt in DOK Delft. De foto's zijn ter promotie van BoekStart vrij te gebruiken voor activiteiten. Foto’s, logo's en standaard advertenties (scrollen naar Standaard advertenties) zijn te vinden op boekstartpro.nl bij Bibliotheek > Materialen. Ook vindt u daar een link naar de BoekStartbestellijst. De pdf generator (met inlog) is te vinden via de website van de Bibliotheek op school

BoekStart voor jou! nr 11
De nieuwe versie van BoekStart voor jou! staat online, met de nieuwste boeken- en multimediatips voor 0-6 jaar. Met deze keer onder meer als thema’s: boekenvriendjes en, naar aanleiding van de Kinderboekenweek 2016, opa’s en oma’s in kinderboeken. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief, of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvangorganisaties om in hun nieuwsbrief te zetten.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand vier nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen, een voor peuters en een voor kleuters. In oktober zijn er speciale boekentips voor de Kinderboekenweek! Er zijn ook weer nieuwe Friese boekentips


Leesbevorderingsnieuws 0-4 jaar

Vakberaad 0-18 wordt Kenniskring 0-18
Penvoerder van SPN, Ronald Spanier, gaat samen met Levien den Boer, Landelijk moderator van Biebtobieb, in enkele Biebtobiebgroepen een pilot uitvoeren om te ervaren hoe Kenniskringen een (nog) sterkere rol kunnen gaan spelen. Eén van de pilots is het Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 (sinds 2000) met als gewijzigde naam: Kenniskring 0-18. De Kenniskring volgt de diverse landelijke ontwikkelingen, speelt informatie door en tracht bibliotheken die nog niet bij bepaalde programmalijnen zijn aangehaakt, van basisinformatie te voorzien. Tevens is de Kenniskring 0-18 gesprekspartner voor diverse organisaties. Lees meer.

Website Tel mee met Taal gelanceerd
De website Tel mee met Taal is gelanceerd. De site biedt voor de vele bij de uitvoering van het programma Tel mee met Taal betrokken organisaties informatie over de voortgang en resultaten. Het platform is een portal, waar goede voorbeelden, tips, tools, methodes en kennisdocumenten te vinden zijn om laaggeletterdheid aan te pakken. Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma Tel mee met Taal, waarbij een grote rol is weggelegd voor Kunst van Lezen, is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners, en loopt tot en met 2018.

Wetenschappelijk congres Stichting Lezen: Succesvol lezen in het onderwijs
Hoe kan het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren in het onderwijs worden gestimuleerd? 'Succesvol lezen in het onderwijs' is het onderwerp van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen, op 10 november 2016 in De Veerensmederij in Amersfoort. In het ochtendprogramma presenteren de nieuwe, door Stichting Lezen aangestelde, hoogleraren Roel van Steensel en Eliane Segers recent onderzoek en vertellen zij over hun onderzoeksplannen. In de middag zijn er diverse deelsessies rondom belangrijke vraagstukken in het leesonderwijs, gevolgd door een optreden van cabaretier, schrijver en docent Johan Goossens. Het congres is bedoeld voor onderzoekers, leesbevorderaars, beleidsmakers, schoolleiders, leerkrachten, docenten, taal- en leescoördinatoren, taalspecialisten, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over recent onderzoek naar lezen in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor meer informatie over het programma en inschrijving gaat u naar lezen.nl.

Kinderboekenweek 2016: Voor altijd jong!
Opa's en oma's staan centraal tijdens de Kinderboekenweek 2016, met als thema: ‘Voor altijd jong!’. De Kinderboekenweek is voor ouders een van de bekendste leesbevorderingscampagnes en voor hen reden om de boekhandel en/of de Bibliotheek te bezoeken. Dit biedt extra gelegenheid om BoekStart bij ouders van jonge kinderen te promoten. Informeer ook de kinderopvanglocaties in uw werkgebied die deelnemen aan BoekStart over wat er tijdens de Kinderboekenweek allemaal gebeurt in de Bibliotheek en hoe zij kunnen aanhaken op het thema.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school bo om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.kb.nl/ob, www.debibliotheekopschool.nl, www.lezen.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheken.nl 

         

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl

De Bibliotheek KB Koninklijke Bibliotheek Stichting Lezen Boekenpret Boekenpret