Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 2 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Leesbevorderingsnetwerken
>
Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze nieuwsbrief voor bibliotheekdirecties
en -management informeert u enkele keren per jaar op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen in het bijzonder. Heeft u deze strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elk kwartaal persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Laatste nieuws: 90% van de bibliotheken doet mee!

BoekStart Inspiratiedag een succes
Meer dan 200 bibliotheekmedewerkers waren 13 september 2012 aanwezig op de BoekStart Inspiratiedag in Amsterdam RAI. Onder leiding van dagvoorzitter Pjotr van Lenteren (jeugdboekenrecensent van de Volkskrant) wisselden interessante sprekers elkaar af. Vooral de presentatie van Sabine Hunnius (hersenonderzoekster baby’s en directeur Baby Research Center, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen) maakte indruk. Zij toont aan dat voorlezen en muziek luisteren significant gunstig zijn voor ontwikkeling van het babybrein. Verder bleek de borging van BoekStart in het beleid van de bibliotheek essentieel. De deelnemers gaven een 7,3 (op een schaal van 1 t/m 10) op de vraag of men dacht dat BoekStart over tien jaar nog bestaat. Met ook nog een expositie over de geschiedenis van BoekStart en alle materialen, was de Inspiratiedag een succes! Klik hier voor de presentaties en hier voor de beoordeling van de dag.

Breed draagvlak in Utrecht en Amsterdam
In Utrecht zetten de bibliotheek, de gemeente en de GGD zich gezamenlijk in om het voorlezen thuis en in de kinderopvang te bevorderen. Kijk naar drie portretten van enthousiaste betrokkenen die vertellen over de meerwaarde van BoekStart voor hun organisatie.

Een ander goed voorbeeld van krachten bundelen is het taaloverleg 0-4 jaar in Amsterdam Noord. Op initiatief van de bibliotheek komen twee keer per jaar deskundigen op het gebied van taalontwikkeling bij elkaar. Met dit overleg willen de organisaties werken aan betere afstemming, samenwerking en kennisdeling.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en onderwijs; zowel basisscholen (PO) als middelbare scholen (VO). Voor basisscholen hebben Stichting Lezen en SIOB in 2012 gekozen voor een landelijke aanpak vanuit de bibliotheeksector. Kunst van Lezen ondersteunt deze aanpak met inzet van mensen en middelen. Een speciaal team is aangesteld om de Bibliotheek op school PO namens SIOB uit te werken en begin 2013 te presenteren. Klik hier voor de nieuwe site.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school PO, bedoeld om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter #dbos.

Plan van aanpak de Bibliotheek op school VO
Kunst van Lezen heeft Marleen Wijnen gevraagd een plan van aanpak te vervaardigen over de samenwerking met het voortgezet onderwijs. De directe aanleiding is het voornemen om de programmalijn de Bibliotheek op school uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Die uitbreiding biedt bibliotheken een strategische aanpak voor structureel samenwerken met het voortgezet onderwijs. De pijlers zijn collectie, lezen en mediawijsheid. Iedere pijler heeft een keuzemenu bestaande uit een aantal bouwstenen die o.a. voortkomen uit (elementen van) bestaande bibliotheekprojecten. Klik hier voor het volledige plan van aanpak en de samenvatting.Leesbevorderingsnetwerken

Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Campagne Leesbevorderingsnetwerken
In september 2012 is, onder leiding van Thomas van Dalen, de campagne strategische leesbevorderingsnetwerken voor bibliotheekdirecteuren gestart in de provincies Zeeland en Zuid-Holland, op initiatief van Kunst van Lezen. Netwerkspecialisten Marie-Anne Raaijmakers en Stieneke Eising complementeren het Kunst van Lezen campagneteam. Klik hier voor een volledige beschrijving van de campagne. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Stieneke Eising via (06) 125 688 66 of eising@kunstvanlezen.nl.

Kom naar de parallelsessies op de Bibliotheek2daagse
Tijdens de Bibliotheek2daagse organiseren het team van Kunst van Lezen, het campagneteam strategische netwerken en het team van de Bibliotheek op school twee parallelsessies voor het management van bibliotheken en PSO’s:

Klik hier voor meer informatie. Hier kunt u zich aanmelden voor deze parallelsessies.

Monitor als strategisch instrument
Kees Broekhof (Sardes), Thomas van Dalen (organisatiestrateeg) en Lea Kessels (Kunst van Lezen) hebben een meetinstrument ontwikkeld, waarmee de maatschappelijke meerwaarde van schoolbibliotheken wordt gemeten. Primair is het gebouwd vanuit educatief oogpunt, maar bibliotheken kunnen het ook als een strategisch instrument benutten. Lees meer op bibliotheekblad.nl.Ander leesbevorderingsnieuws

Regeling Cultuureducatie met kwaliteit
Voor bibliotheken is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit een buitenkans om zich in het netwerk van culturele partners te manifesteren met producten op het gebied van literatuur, media en erfgoed. En om samen met dit netwerk de cultuur­educatie in het primair onderwijs naar een hoger plan te tillen. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar. Lees meer.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstartpro.nlwww.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl, www.jaarvanhetvoorlezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2012 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl