Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 2 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon 
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


Subsidie officieel verleend
Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft begin februari laten weten dat de subsidie voor Kunst van Lezen tot en met 2015 wordt verleend. Binnen zijn cultuurbeleid neemt cultuureducatie een belangrijke plaats in. Hij is van mening dat Kunst van Lezen door zijn programmatische opzet een wezenlijke, aanvullende bijdrage levert aan de reguliere subsidieverstrekking aan culturele instellingen en scholen. En dat het programma tevens de maatschappelijke functie die openbare bibliotheken vervullen versterkt en daarmee de bibliotheekvernieuwing ondersteunt. Lees meer.BoekStart


BoekStart
is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

BoekStart op sociale media
BoekStart heeft zijn eerste stapjes op sociale media gezet, zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws en de enthousiaste verhalen. Word vrienden met BoekStart op Hyves, like BoekStart op Facebook en volg BoekStart op Twitter. Stel uw vraag over (voor)lezen en deel uw enthousiasme over BoekStart met anderen.

Aankleding BoekStarthoek 
Naast het reguliere promotiemateriaal, zoals banieren en posters, willen wij u graag attenderen op de showkoffer en de boxzakken. Van de showkoffer, een grote BoekStartkoffer, is nog een aantal exemplaren op voorraad. Een mooi cadeau voor het consultatiebureau om de samenwerking te bezegelen. De koffer, met ruimte voor folders en zo’n tien boekjes, is ook heel geschikt voor gebruik in de bibliotheek. Alle PSO-BoekStartcoördinatoren hebben een voorbeeldmodel. De boxzakken, waarin u allerlei boekjes kunt opbergen, zijn makkelijk te bevestigen aan elke box. Te bestellen bij Buro Extern: de showkoffer kost € 165,- ; de boxzak kost € 55,- (beide incl. btw en excl. verzendkosten).

Ouderactiviteiten
Het organiseren van ouderactiviteiten is een middel om ouders en hun jonge kinderen te binden aan de bibliotheek. Lees hier over de leuke ouderbijeenkomst in bibliotheek Indische Buurt aan het Javaplein in Amsterdam, waar muzikante Margriet Prins een muzikale workshop voor baby’s en hun ouders verzorgde. Heeft u ook een geslaagde ouderbijeenkomst georganiseerd in uw bibliotheek? Wij zijn op zoek naar inspirerende voorbeelden voor een overzicht op de website van BoekStart. Mail ons.

BoekStart in de kinderopvang
Nu de beschikking rond is, kunnen er nieuwe aanvragen ingediend worden. Neem hiervoor contact op met uw provinciale BoekStartcoördinator. Lees hier over de informatieavond voor ouders en over de succesvolle samenwerking tussen Bibliotheek Noordwest-Veluwe en Stichting Kindcentrum Nunspeet.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand een nieuwe boekentip voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor maart is een badboekje over een alom bekend rupsje.

 De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Basisdocument Kunst van Lezen - Bibliotheek op de basisschool
In 2011 is binnen SIOB besloten om voor de Openbare Bibliotheek een dienst te ontwikkelen onder de noemer de Bibliotheek op school. Onderdelen van deze aanpak die begin 2013 gereed is, zijn projecten die hun kracht voor het primair onderwijs al hebben laten zien. Hierbij gaat het om Bibliotheek op de basisschool van Kunst van Lezen, Biebsearch jr en boek1boek. Kunst van Lezen (SIOB en Stichting Lezen) is betrokken bij de integratie en zal vanuit het oogpunt van leesbevordering een bindende adviesrol vervullen. Een deel van het geld voor het uitwerken van de aanpak komt uit het budget van Kunst van Lezen, dat door het ministerie van OCW voor de periode 2012-2015 ter beschikking is gesteld. Kunst van Lezen heeft als bouwsteen voor deze geïntegreerde aanpak een voorlopig basisdocument opgeleverd. Lees meer.

Monitor de Bibliotheek op school
Monitor de Bibliotheek op school is het digitale instrument waarmee de bibliotheek haar meerwaarde in de samenwerking met de school in kaart kan brengen. Vorig jaar november is de monitor voor het eerst getest met een geselecteerde groep bibliotheken en scholen. Uit de eerste meetronde blijkt onder meer dat het lezen - in tegenstelling tot wat er in de media wordt beweerd - buitengewoon populair is onder basisscholieren. Verder leverde het interessante gegevens op over het leesbevorderende gedrag van leerkrachten en gaf het een beeld van de schoolbibliotheek en de leesconsulent. Lees meer
.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Feestelijk afscheid canonkaravaan
In het najaar van 2011 trok de canonkaravaan door Nederland langs Leeuwarden, Zwolle, Maastricht, Amsterdam, Den Bosch en Arnhem. Dit voorjaar wordt op 14 maart Middelburg aangedaan en op 21 maart Gouda, waar de canonkaravaan 2011/2012 onder het motto 'Vieren & verder' feestelijk wordt afgesloten. Tegelijkertijd wordt tien jaar erfgoededucatie in Zuid-Holland gevierd. Meld u hier aan om bij een van de laatste canonkaravanen aanwezig te zijn (gratis voor één bibliothecaris per basisbibliotheek). Neem uw scholen mee!

Beleef de cultuurhistorische canon
Wilt u de canon op een andere manier beleven? Reinou Vogel ontwikkelde voor haar studie aan de Vertelacademie het vertelproject ‘Beleef de canon’. Het project beslaat enkele weken en bestaat uit vier lessen rond een aantal geselecteerde vensters van de canon.

Webquest voor erfgoededucatie
De webquest ‘Via een oude oorkonde naar Hollywood!’ is een educatief programma van Stichting Brabantse Bronnen, geschikt voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De webquest neemt jongeren mee terug naar de middeleeuwen, de periode waarin de Europese samenleving de voordelen ontdekte van het opschrijven van belangrijke afspraken. De webquest is gratis beschikbaar
.Ander leesbevorderingsnieuws

Lezen Centraal
Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen, wordt gehouden op dinsdag 20 maart 2012 in congrescentrum De Reehorst in Ede-Wageningen en staat ditmaal in het teken van lezen in het vmbo. De uitkomsten van de Studie naar de Achtergronden van Lees- en Schrijfontwikkeling bij Adolescenten (SALSA) vormen het vertrekpunt. Het programma biedt een keur aan interactieve en op de praktijk gerichte sessies waarin ontwikkelingen op leesgebied worden toegelicht en inzichten uit onderzoek aan de hand van concrete voorbeelden worden vertaald. Meer informatie en inschrijven.

De Nationale Voorleeswedstrijd 2012
Ook dit jaar is er weer massaal meegedaan aan De Nationale Voorleeswedstrijd. Maar liefst 3.073 kinderen zijn aangemeld als voorleeskampioen van hun school. De komende maanden zullen zij met elkaar de strijd aangaan tijdens lokale, regionale en provinciale voorrondes. De landelijke finale is op woensdag 23 mei in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Lees meer.

 

Bibliotheekplaza 2012
Bibliotheekplaza 2012 wordt gehouden op 12 april in de Meervaart in Amsterdam met als thema: ‘Bits and Bricks’ over de zoektocht naar de juiste verhouding tussen digitale en fysieke dienstverlening vanuit het perspectief van de aanbieder en de klant. Inspirerende internationale en nationale sprekers uit relevante, maar niet aanverwante branches verlenen hun medewerking en er zijn interessante themasessies. Meer informatie en inschrijven.

Studiedag landelijk Vakberaad 0-18 jaar
Op maandag 4 juni 2012 organiseert het Vakberaad Bibliotheekwerk 0-18 jaar haar landelijke studiedag ‘De prinses met de lange staart’ in de OBA in Amsterdam. Tijdens presentaties en discussies wordt aandacht besteed aan de manier waarop collecties in jeugdbibliotheken tot stand komen en aan de keuzes die professionals daarbij maken. Het Vakberaad wil in de vorm van een aanzet tot een resolutie vaststellen wat bibliotheken hun kinderen en jongeren willen bieden.
Meer informatie.

Lezen verhoogt kans op goede Cito-score
Het lezen van boeken houdt positief verband met scores op alle onderdelen van de Cito-toets. Ook het niveau van de gelezen boeken is van invloed op Cito-scores. Dat blijkt uit onderzoek van Denise Kortlever en Jeroen Lemmens van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.debibliotheekopschool.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl