Nieuwsbrief

12 juni 2015

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief

  • Lezen 2, 2015
  • Opnieuw aanmelden voor tijdschrift Lezen
  • Over lezen gesproken, studiemiddag voor (v)mbo docenten
  • Onderzoeksnieuws
  • Stap op de Rode Loper! editie 2015
  • KinderboekenGids

Lezen 2, 2015

In het zomernummer van Lezen een dubbelinterview met Eddy Schuyer, de scheidende bestuursvoorzitter en Frank Elderson de nieuwe bestuursvoorzitter. Schuyer heeft Stichting Lezen helpen omvormen tot een club die ook het breedte-lezen stimuleert en zich niet beperkt tot de schone letteren. Elderson verwacht veel van goed onderzoek: ‘ik denk dat het geld het best op z’n plek is in het vormen en delen van kennis’. Ook wil hij op zoek naar multipliers, slimme ingrepen die veel effect hebben. Want over één ding zijn beiden het eens: je wilt zoveel mogelijk  leesbevordering voor je euro. In de Lezen ook een interview met Johan Faber, de winnaar van de Dioraphte Literatour Prijs. ‘Heldendom is een giftig geschenk,’ zegt hij naar aanleiding van zijn boek De Veteraan. Met Martha Heesen komt nog een winnaar aan het woord. Zij won de Theo Thijssen oeuvreprijs voor twintig boeken vol piekeraars, dromers en twijfelaars met veel fantasie. Verder vertellen leerlingen over hun ervaringen met de Weddenschap, de succesvolle leescampagne voor het vmbo die het afgelopen jaar maar liefst 3.500 deelnemers telde. Ook in dit nummer: de nieuwe Kinderboekenambassadeur, Hanneke Groenteman over lezen, het atelier van Marcel Ruijters en vergeet u zeker niet om de zomerLezenquiz in te vullen.


Opnieuw aanmelden voor tijdschrift Lezen

Het tijdschrift Lezen wordt door veel professionals gewaardeerd. Omgekeerd heeft Stichting Lezen veel waardering voor de manier waarop de leescultuur in Nederland dankzij mensen zoals u vorm krijgt. Vier keer per jaar biedt ons tijdschrift inspiratie en informatie voor een ieder die zich bezighoudt met lezen, taal of leesbevordering. En nog gratis ook! Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden is het van belang dat alle exemplaren ook op het juiste adres terechtkomen. Vandaar dat we ons bestand periodiek opschonen.

Wilt u Lezen blijven ontvangen dan kunt u zich via de website opnieuw aanmelden. Na invulling van het aanmeldformulier blijft u Lezen vier keer per jaar gratis ontvangen.

Indien u het formulier niet invult, gaan we ervan uit dat u geen interesse meer heeft in toezending van het blad.

Toezending in Nederland is gratis. Voor andere landen wordt een bijdrage in de verzendkosten gevraagd van € 12,50 per jaar. Overigens is Lezen ook digitaal te lezen via lezen.nl.


Over lezen gesproken; informatieve en inspirerende studiemiddag voor vmbo- en mbo-docenten

Op vrijdag 2 oktober 2015 organiseert Stichting Lezen in samenwerking met het ITTA een studiemiddag voor vmbo- en mbo-docenten Nederlands met de titel: Over lezen gesproken. Het onderwerp voor deze studiemiddag is lezen en gesprekken voeren. De studiemiddag vindt plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
Ga voor meer informatie over het programma en inschrijving naar de site.


Nieuw op Leesmonitor

Leesvaardig zonder pieken en dalen 
PISA, PIRLS, Cito: het beeld uit de belangrijkste onderwijsonderzoeken is eensgezind. Nederlandse kinderen presteren stabiel op een hoog niveau. Hun leesvaardigheid is de laatste tien jaar nauwelijks veranderd. Lees verder op Leesmonitor.

Boek-app verslaat prentenboek
Er is steeds meer bewijs dat digitale kinderboeken unieke voordelen hebben. Een meta-analyse van 43 studies wijst uit dat filmpjes en animaties zorgen voor een beter verhaalbegrip. Spelletjes werken eveneens, maar onder bepaalde voorwaarden. Lees verder op Leesmonitor.


Stap op de Rode Loper! editie 2015

Het grote leesevent Stap op de Rode Loper! is op 16 november in het Science Center Nemo Amsterdam en op 11 januari 2016 in onder andere het Groninger Museum en het Nederlands Stripmuseum Groningen. Het event is exclusief toegankelijk voor vmbo’ers uit de bovenbouw en hun docenten. Zij zijn de ‘vip’s van de dag’.

Bekende schrijvers, dichters, acteurs en theatermakers vertellen over hun werk en er is volop ruimte om ze het hemd van het lijf te vragen. Er zijn workshops striptekenen, rap, poëzie en optredens van verhalenvertellers. In filmprogramma’s staan boekverfilmingen centraal en er zijn ontmoetingen met acteurs en schrijvers van verfilmde boeken. En natuurlijk is er ook aandacht voor wat er in de culturele instellingen zelf te doen is. Kortom, het is een dag van doen en beleven!

Om alles uit het programma te halen, bereiden de leerlingen zich in de klas voor met het (digitale) Boek van de Schrijvers.

Kijk voor meer informatie op: www.stapopderodeloper.nl


KinderboekenGids

Op 11 mei is de KinderboekenGids verschenen, met daarin alle informatie voor een heel jaar leesonderwijs op de basisschool: over de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen, de Nederlandse Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd én de Poëzieweek. Basisscholen kunnen nog tot en met 12 juni hun bestelling doorgeven bij de boekhandel. Dit kan met het bestelformulier op de site van CPNB. Hier is ook de digitale versie van de KinderboekGids te bekijken.

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566