Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 8 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). 90% van de bibliotheken doet mee!

Waardering voor BoekStart
Bibliotheekmedewerkers hebben grote waardering voor BoekStart en vertrouwen dat het programma blijft bestaan. Dat bleek uit een aantal vragen die voorafgaand aan de BoekStart Inspiratiedag aan de deelnemers werden gesteld. Op een schaal van 1 tot 10 werd eigen BoekStartwerk, de BoekStarthoek in de bibliotheek en inzet van collega’s gemiddeld met een 7 beoordeeld. De landelijke sites boekstartpro.nl en boekstart.nl kregen een 7,6. De deelnemers gaven een 7,3 op de vraag of men dacht dat BoekStart over tien jaar nog bestaat.

BoekStart op KindVak 2012
Van 1 t/m 3 november 2012 wordt KindVak gehouden, de jaarlijkse vakbeurs voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en brede scholen. BoekStart in de kinderopvang is hier vertegenwoordigd bij het onderdeel ‘Training & Ontwikkeling LIVE!’, dé ontmoetingsplek voor vraag en aanbod op het gebied van training en ontwikkeling binnen de kinderopvang. BoekStart organiseert hier de workshop: ‘BoekStart: lezen met baby's, dreumesen en peuters’. Attendeer de kinderopvang in uw werkgebied.

BoekStart in de kinderopvang: KC Zonnedauw
Inmiddels doet 90 procent van de bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s! Ook BoekStart in de kinderopvang begint een vaste plaats te krijgen. Steeds meer kinderopvanglocaties omarmen BoekStart in samenwerking met de bibliotheek. Mirjam Koning, KC Zonnedauw: ‘Wat ons in BoekStart het meest aanspreekt is de bewustwording van de verschillende manieren waarop je een kind kunt voorlezen.’ Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en onderwijs; zowel basisscholen (PO) als middelbare scholen (VO). Voor basisscholen hebben Stichting Lezen en SIOB in 2012 gekozen voor een landelijke aanpak vanuit de bibliotheeksector. Kunst van Lezen ondersteunt deze aanpak met inzet van mensen en middelen. Een speciaal samengesteld team is aangesteld om de Bibliotheek op school PO namens SIOB uit te werken en begin 2013 te presenteren.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school
Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Website en toolkit de Bibliotheek op school PO online
Na een tijdelijk onderkomen op de site van SIOB heeft de Bibliotheek op school nu een eigen website. Op debibliotheekopschool.nl beleven bibliotheken, het onderwijs en gemeenten wat de Bibliotheek op school is en wat het gaat opleveren. Daarnaast biedt de website tools om de Bibliotheek op school te implementeren en te realiseren. Lees meer.

Plan van aanpak samenwerking met voortgezet onderwijs
Kunst van Lezen is voornemens om de programmalijn de Bibliotheek op school uit te breiden naar het voortgezet onderwijs, wat bibliotheken een strategische aanpak biedt voor structurele samenwerking. De pijlers zijn collectie, lezen en mediawijsheid. Iedere pijler heeft een keuzemenu met een aantal bouwstenen die onder andere voortkomen uit (elementen van) bestaande bibliotheekprojecten. Lees meer.

Voorleeswedstrijd Read2me! heeft website
Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers, heeft sinds kort een eigen website: Read2mevoorleeswedstrijd.nl. Read2me! is bedoeld voor leerlingen van alle schooltypen. De voorleeswedstrijd wordt in vier rondes georganiseerd: op school (en in de klas), lokaal in de bibliotheek, provinciaal en ten slotte de landelijke finale. Kijk op de website voor meer informatie en hoe docenten met hun klassen mee kunnen doen.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Laatste halte canonkaravaan: 31 oktober in Amersfoort
Afgelopen seizoen de canonkaravaan gemist? Er is nog een kans! Op woensdag 31 oktober 2012 houdt de canonkaravaan nog eenmaal halt. Het markante gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort opent een dag lang zijn deuren.
Lees meer.

Hubert Slings aan het woord
Hubert Slings is directeur van de website Entoen.nu, het huis van de cultuurhistorische canon van Nederland. Op Leesplein vertelt hij hoe hij op veel manieren gebruikmaakt van de verschillende invalshoeken binnen de canon: `Wij leggen een link tussen wat er vroeger gebeurd is en wat de kinderen elke dag op de fiets van huis naar school kunnen meemaken'. 
Lees meer
.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Campagne strategische leesbevorderingsnetwerken van start
SIOB en Stichting Lezen werken samen aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken rond bibliotheken. Het doel is onder meer het versnellen en verdiepen van de implementatie van de programma’s de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. Een groot deel van de bibliotheken gaat al in 2013 aan de slag met workshops en conferenties. Er is nog beperkt plaats; u kunt zich hier aanmelden. Lees meer.

Parellelsessies Bibliotheek2daagse december 2012
Tijdens de Bibliotheek2daagse organiseren het team van Kunst van Lezen, het campagneteam strategische netwerken en het team van de Bibliotheek op school twee parallelsessies voor het management van bibliotheken en PSO’s. In de parallelsessie met als titel: ‘De Bibliotheek op school en BoekStart door de ogen van landelijke strategische partners’ worden landelijke partijen naar hun visie gevraagd en wordt gekeken hoe de bibliotheekprogramma’s hierbij passen. In de parallelsessie met als titel: ‘Regionale samenwerking rond de de Bibliotheek op school en BoekStart’ komen bibliotheekdirecties en belanghebbenden aan het woord die hebben gekozen voor structurele samenwerking rond betreffende programma’s. Lees meer.Ander leesbevorderingsnieuws

Leesplan.nl vernieuwd
Vanaf 1 oktober jl. zijn er op leesplan.nl (onderdeel mijn leesplan) drie typen leesplannen te vinden: voor de kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voorlees-, lees- en taalcoördinatoren die samen met de openbare bibliotheek het leesplan invullen, kunnen putten uit de projectenbank op de website die eveneens is gereviseerd. Het leesplan basisonderwijs is, in afwachting van het lees-mediaplan, bedoeld voor deelnemers aan de Bibliotheek op school.

Train-de-trainer Makkelijk Lezen Plein
ProBiblio heeft een train-de-trainer ontwikkeld voor alle MLP- en jeugdspecialisten, om zelf scholing aan bibliotheekcollega's te geven of informatieavonden te organiseren voor ouders, leerkrachten of schoolteams. Deze training is een must voor alle bibliotheken die de kwaliteit van hun MLP willen vasthouden en kennis over de zwakke lezer willen delen. De training wordt nog gegeven op 22 en 30 oktober. Lees meer.

Cubiss Kennisdag 0-4 jaar
‘Hoofd in de wolken, voeten op de grond’, dat is het motto van de Cubiss Kennisdag 0-4 jaar op 13 november 2012 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Met onder meer als thema’s hoe je het jonge kind stimuleert als vormgever van de 21ste eeuw en wat dat betekent voor media en (digitale) geletterdheid voor deze doelgroep. Lees meer.

Bereslim VVE Online Leren Dag
Op donderdag 15 november 2012 organiseert Bereslim de ´VVE Online Leren Dag - Leren van initiatieven in de praktijk´ in museum Catharijneconvent in Utrecht. Het symposium is bedoeld voor iedereen die in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te maken heeft met digitale leeromgevingen. Lees meer.

De Leukste Kinderboekenkast
Voor de bibliotheek is jeugd een belangrijke doelgroep; maar liefst de helft van alle bibliotheekleden is 18 jaar of jonger. Daarom komt Bibliotheek.nl met een jaarlijkse jeugdactie: De Leukste Kinderboekenkast van Nederland. Iedereen – jong en oud – kan hier zijn lievelingskinderboek aanmelden. De redactie van Leesplein maakte als uitgangspunt een selectie van vijftig mooie kinderboeken. Voor bibliotheken en scholen is er een digitale toolkit beschikbaar. Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2012 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl