Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 1 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
Bibliotheek op de Basisschool
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
De bibliotheek wordt steeds meer aangesproken op de opbrengsten die zij realiseert. Kunst van Lezen kan u daarbij helpen met leesbevorderingsactiviteiten, onderzoeksgegevens en trainingen. Deze nieuwsbrief voor bibliotheekdirecties
en -management informeert u elk kwartaal op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen in het bijzonder. Sinds januari 2011 is er ook een maandelijkse veelgelezen nieuwsbrief voor jeugdspecialisten. 

Heeft u deze strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elk kwartaal persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jongere kinderen (0-4 jaar).

Ruim 600 vestigingen doen mee
BoekStart voor baby’s is binnen 2,5 jaar door ruim 70% van de basisbibliotheken (600 vestigingen) ingevoerd. Vanuit rijksmiddelen is circa 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in aankleding, collectie babyboeken en koffertjes met boeken. In nauwe samenwerking met een enthousiast team van ca. 15 BoekStartcoördinatoren van PSO’s en G4 hebben Stichting Lezen en SIOB een lacune in het bibliotheekaanbod succesvol gevuld. Doet u nog niet mee? Neem dan snel contact op met uw Boekstartcoördinator, er is dit jaar nog geld voor inrichting en begeleiding van een flink aantal vestigingen. Zie hier onder welke voorwaarden u kunt aanvragen.

‘In 1,5 jaar zijn al 1.075 baby’s lid geworden van de Haagse bibliotheek.’Bibliotheek op de Basisschool
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Nieuwe brochures
In samenwerking met OB ’s-Hertogenbosch werd op 21 april een succesvolle conferentie georganiseerd over de opbrengsten tot nu toe. Dit resulteerde tevens in de publicatie van drie brochures over de toegevoegde waarde van bibliotheken voor het onderwijs: Meer lezen, beter in taal, SchoolBiEB ’s-Hertogenbosch en Bibliotheek op de Basisschool. Ook zijn er twee folders waarin in een notendop het concept van Bibliotheek op de Basisschool staat omschreven: een folder voor de bibliotheken en een folder voor de scholen.

De Bibliotheek op school
Sinds dit voorjaar zijn serieuze besprekingen gaande om onder aanvoering van SIOB diverse bibliotheekprogramma’s (van Bibliotheek.nl en Kunst van Lezen) samen te brengen onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’. In november zullen zes regionale conferenties worden georganiseerd om management van bibliotheken, wethouders en gemeente-ambtenaren te informeren over succesvolle voorbeelden die direct toepasbaar zijn. VNG ondersteunt de conferenties. Meld u nu aan.
 Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland jeugdboeken gekoppeld.

De Pabo Voorleeswedstrijd
De eerste landelijke finale van De Voorleeswedstrijd Pabo’s is gewonnen door Angela Esajas uit Almere. Hiermee mag Angela van Hogeschool Windesheim Flevoland zich een jaar lang de ‘Beste Pabo Voorleeskampioen van Nederland’ noemen. Bijzonder is dat de Pabovoorleeskampioen uitgenodigd is bij staatssecretaris Zijlstra. Gezien het grote succes zal De Pabo Voorleeswedstrijd volgend jaar opnieuw plaatsvinden. Uw bibliotheek kan pabo’s die nog niet deelnemen benaderen voor deelname in 2012. De PSO-coördinatoren informeren u graag.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Brochure Werken aan netwerken
Kunst van Lezen heeft voor managers en beleidsmedewerkers een brochure gemaakt: Werken aan netwerken. Daarin wordt ingegaan op het strategisch belang van leesbevorderingsnetwerken. De auteurs reiken handvatten aan om op organisatieniveau verder te komen met bestaande netwerken of het initiatief te nemen tot een leesbevorderingsnetwerk. Ook is er een boekenlegger beschikbaar met handige tips voor netwerkgesprekken. Bestel nu.

Adviesnotitie LEA en leesbevordering
Stichting Lezen heeft Oberon gevraagd te onderzoeken hoe het thema ‘leesbevordering’ een (prominentere) plaats op de Lokale Educatie Agenda (LEA) zou kunnen krijgen. In de adviesnotitie LEA en leesbevordering kunt u zes concrete adviezen lezen voor het verkleinen van de afstand tussen uw bibliotheek en de gemeente en de schoolbesturen.
 

Advies 1. Inzicht in de relevantie van bestuurlijke netwerken
Advies 2. Fasering in de aanpak
Advies 3. Versterking van het bestuurlijk vermogen van de bibliotheekdirecteuren
Advies 4. Ondersteuning van geïnteresseerde en/of participerende deelnemers
Advies 5. Het prikkelen van de overige besturen en gemeenten
Advies 6. Zoek naar de aanhaakmogelijkheden bij beleidsontwikkelingen in het onderwijs

De Bibliotheek op VNG-Congres
Op 7 en 8 juni had 'de Bibliotheek' een stand op het VNG-Jaarcongres 2011, het grootste bestuurlijke evenement van Nederland, met als thema: Gezonde gemeenten, slimme verbindingen. Kunst van Lezen maakte deel uit van deze stand. Lees hoe dit een mooie gelegenheid bood om de toegevoegde waarde van de openbare bibliotheek aan leesbevordering duidelijk te maken, met als doel samenwerking van de gemeente, de bibliotheek, het onderwijs en andere relevante partijen in een netwerk leesbevordering.

 Ander leesbevorderingsnieuws

Verdieping taalonderwijs
Wanneer u zich verdiept in het onderwerp ‘lezen binnen het primair onderwijs’, kunt u veel beter anticiperen op de toegevoegde waarde die uw bibliotheek de basisscholen kan bieden. Een programma als Bibliotheek op de Basisschool speelt daar op in, nu al op ruim 160 scholen. Opbrengstgericht werken en taalleesverbetertrajecten zijn belangrijke onderwerpen. Voor verdieping kunt u enkele websites raadplegen.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl
 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl