Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 2 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
Bibliotheek op de Basisschool
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u regelmatig over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.


 


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s. 

BoekStart al in 500 bibliotheken
Nog steeds melden nieuwe bibliotheken zich aan voor BoekStart. Daar zijn niet alleen wij heel verheugd over maar ook het ministerie OCW heeft aangegeven enthousiast te zijn over de uitrol van BoekStart over heel Nederland. Al meer dan 500 bibliotheken doen mee of hebben zich aangemeld.

BoekStart in de kinderopvang
Begin 2011 is een start gemaakt met BoekStart in de kinderopvang als vervolg op BoekStart voor baby’s. In Groningen, Gelderland en Noord-Brabant zijn de eerste pilots van start gegaan. Per provincie doen zestien kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen mee. Na de zomer kunnen ook andere bibliotheken met hun kinderopvanglocaties met BoekStart van start gaan. Zij kunnen dan gebruikmaken van de ervaring die opgedaan is in de pilotlocaties.

Effectonderzoek
In opdracht van OCW start de Universiteit Leiden een effectiviteitsonderzoek naar BoekStart: gaan ouders eerder voorlezen en heeft dat effect op de taalontwikkeling? De Universiteit Leiden gaat ouders benaderen in zowel BoekStart als in niet-BoekStart gemeenten. Eind februari/begin maart wordt begonnen met het uitzetten van de vragenlijsten. Het onderzoek gaat 2,5 jaar duren.

ActiZ
Op de BoekStartsite is een interview te lezen met Jacqueline de Vries, beleidsmedewerker bij ActiZ, de brancheorganisatie van werkgevers in de (jeugdgezondheids)zorg. Zij vertelt over de rol van het consultatiebureau als partner van BoekStart
.

BoekStart op de Negenmaandenbeurs
Van 16 t/m 20 februari stond BoekStart op de Negenmaandenbeurs in RAI Amsterdam. Met hulp van bibliotheekmedewerkers uit het hele land hebben we duizenden (aanstaande) ouders geïnformeerd over BoekStart. De reacties waren heel enthousiast. Het kan zijn dat ouders zich n.a.v. de beurs aanmelden bij uw bibliotheek zonder waardebon. We hopen dat deze ouders ook een koffertje ontvangen als zij hun baby lid maken. Als u nog niet meedoet met BoekStart hopen we dat u deze baby's gratis lid maakt.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand nieuwe boekentips voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor maart is het kartonnen boekje De vogels met - door een druk op een knop - levensechte vogelgeluiden
.Bibliotheek op de Basisschool
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Conferentie Schoolbibliotheken Nieuwe Stijl
SIOB en Stichting Lezen organiseren in samenwerking met de Bibliotheek Den Bosch op 21 april de landelijke conferentie Kunst van Lezen - Schoolbibliotheken Nieuwe Stijl, waar de meerwaarde van ketensamenwerking tussen basisscholen en bibliotheken nader onder de loep wordt genomen. De conferentie is bedoeld als inspiratiebron voor directeuren, educatie-experts en stafmedewerkers die willen weten wat dit type vernieuwingen in de praktijk kan opleveren. Ook schooldirecties zijn van harte welkom.

Onderzoek Cubiss leesattitude
In het kader van de Bibliotheek op de Basisschool heeft Cubiss een onderzoek uitgevoerd naar de leesattitude bij 3.235 kinderen van de groepen 5 en 7 van 79 basisscholen verspreid over het land. Met de resultaten kan aangetoond worden dat bibliotheekbezoek en meer lezen gekoppeld zijn aan een hogere leesattitude.

Taalonderwijs in de basisschool
Het decembernummer 2010 van het tijdschrift Vakwerk staat in het teken van taalonderwijs in de basisschool. De zeer lezenswaardige artikelen bevatten de weerslag van de taalconferentie (november 2010) van de vereniging Beter Onderwijs Nederland.

Folder Bibliotheek op de Basisschool
Met de folder Bibliotheek op de Basisschool - info voor scholen kunt u scholen in uw werkgebied enthousiasmeren voor een duurzame samenwerking met de bibliotheek. Deze folder kunt u hier per 10 stuks bestellen met vermelding van de titel.

 

 Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland jeugdboeken gekoppeld.

Pabo Voorleeswedstrijd
Op 18 mei is de landelijk finale van de Pabo Voorleeswedstrijd. Dit jaar staat de wedstrijd in het teken van de Cultuurhistorische canon. Tien pabostudenten die op hun school de wedstrijd gewonnen hebben, strijden om de titel ‘best voorlezende juf/meester (in opleiding)’. De eerste twee finalisten zijn bekend: Michelle de Jezus (Iselinge pabo in Gelderland) en Mirjam Smouter (pabo De Kempel, Noord-Brabant). In 2011-2012 is er een volgende editie van deze voorleeswedstrijd. Voorinschrijven kan hier.

Actief aan de slag met de canon
Sinds najaar 2010 is de Brochure Geschiedenis in een boekenkast, een overzicht van 50 jeugdboeken bij de vensters van de canon, beschikbaar. Via de bibliotheken is deze brochure verspreid in het onderwijs. Bij de brochure zijn ook banieren, stickers, een volledige titellijst en een toolkit met ideeën meegestuurd. Wilt u in de bibliotheek actief aan de slag met de canon? Er zijn nog banieren, stickers, titellijsten, toolkits en brochures verkrijgbaar. Bestel hier uw extra materialen, zolang de voorraad strekt.

Inmiddels is er ook een speciale verkorte folder De geschiedeniscanon van Nederland in verhalen verschenen. Deze bevat een samenvatting van tien vensters. Deze folder kunt u hier per 10 stuks bestellen met vermelding van de titel.

Canon op de NOT
Van 25 t/m 29 januari 2011 vond de Nederlandse Onderwijstentoonstelling plaats, een tweejaarlijkse beurs voor het gehele onderwijs. Voor de Cultuurhistorische canon werkt Kunst van Lezen nauw samen met de stichting entoen.nu, die tijdens NOT niet alleen tasjes uitdeelde met daarin de folder De geschiedeniscanon van Nederland in verhalen, maar ook de kennis van de aanwezigen op ludieke wijze testte met het grote Canon Electro spel. Het spel werd begeleid door historische personen uit de canon, zo gaven Willem van Oranje en Alleta Jacobs acte de présence. Onwijs, gespecialiseerd in multimedia projecten, was eveneens aanwezig op de NOT. Zij maakte een speciaal CanonPakket voor het onderwijs. Dit is te gebruiken op touchtables maar ook op pc en digibord.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Kunst van Lezen op conferentie LEA
Op 20 januari 2011 vond de vierde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) plaats. Het programma omvatte plenaire bijdragen van Minister Van Bijsterveldt van OCW en Leonard Geluk (voorzitter CvB ROC Midden Nederland). Vervolgens discussieerden vertegenwoordigers van de MO-groep, VNG, PO-Raad, VO-raad en MBO-raad met elkaar over de uitdagingen voor het onderwijsveld. Projectleider Adriaan Langendonk gaf een deelpresentatie over Lezen en LEA binnen het thema verrijking op de LEA. De aanwezigen vonden leesbevordering uitstekend passen binnen de LEA-doelstellingen, met name voor wat betreft het tegengaan van taalachterstanden. De presentatie is hier te downloaden (sessie 1Q).

Parallelsessie Kunst van Lezen Bibliotheektweedaagse
Op 9 en 10 december 2010 vond de Bibliotheektweedaagse plaats in Maastricht: hét jaarlijks terugkerende kennis- en netwerkevenement voor de openbare bibliotheekbranche.
De parallelsessie van Kunst van Lezen ging over strategisch netwerken in Leesbevordering naar het Bossche model. Van de in totaal twaalf parallelsessies werd deze door de deelnemers het meest gewaardeerd.

Geoormerkt budget voor Lokale Educatieve Agenda
Gemeenten ontvangen vanaf 2011 geoormerkte middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit biedt bibliotheken de kans om met kinderopvang of onderwijs samen te werken aan taalontwikkeling. Eind 2010 heeft CFi-DUO de exacte bedragen per gemeente bekend gemaakt. Lees hier meer. Ander leesbevorderingsnieuws

Lezen Centraal: Van BoekStart tot Boekenweek
Lezen Centraal 2011 belicht de opbouw van leesmotivatie en literaire competentie van kinderen van 0–18 jaar. In het ochtendprogramma ligt de nadruk op de opbrengst van leesbevordering. Vervolgens vertellen vijf experts in exact 7 minuten hoe structureel en doeltreffend aan leesonderwijs kan worden gewerkt. Ook wordt de nieuwe website Leesplan.nl gelanceerd. In het middaggedeelte staat de praktijk centraal. In de sessies komen verschillende doelgroepen binnen de doorgaande leeslijn aan bod.

Prentenboek van het Jaar 2012
De CPNB nodigt jeugdbibliothecarissen uit om deel te nemen aan de voorselectie van de mooiste prentenboeken uit 2010 voor peuters. Welke zijn uw favoriete titels uit het aanbod van 2010? Op CPNB Vakinformatie vindt u onder andere een lijst met alle prentenboeken uit 2010 die in aanmerking komen voor de titel Prentenboek van het Jaar 2012. Ook vindt u hier de criteria waaraan de nominaties moeten voldoen. Mail hier uw keuze uiterlijk woensdag 9 maart 2011.

Master Jeugdliteratuur
In september 2011 gaat de master Jeugdliteratuur van start. In dit masterprogramma Jeugdliteratuur (onderdeel van de master Algemene Cultuurwetenschappen) leert de student met oog voor historische ontwikkelingslijnen, naast jeugdliterair onderzoek, te reflecteren op actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur.

Leescoordinator.nl
De website Leescoordinator.nl, een initiatief van Zwijsen en Stichting Lezen, is een platform voor leescoördinatoren en opleiders Open Boek. De website biedt de mogelijkheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is er alle informatie over de cursus Open Boek, opleiding tot leescoördinator, te vinden.

Bibliotheekblad.nl
Bibliotheekblad, vakblad voor de Openbare Bibliotheek, is nu ook online raadpleegbaar.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl
 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl