Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 10 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

Als afsluiting van het jaar krijgt u een andere nieuwsbrief Kunst van Lezen dan u gewend bent, als voorproefje op de nieuwsbrieven in 2014. In navolging van de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school zal ook BoekStart een eigen nieuwsbrief krijgen. Deze zal zes keer per jaar verschijnen om u op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt. Want er gebeurt veel rondom BoekStart door de vele mensen en partijen die zich er enthousiast voor inzetten!

Het Kunst van Lezen-team wenst u prettige feestdagen en een heel goed jaar, met als thema: Vaders Voor Lezen!


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle bibliotheken mee!

BoekStart bestaat vijf jaar en daarin is heel wat bereikt. Inmiddels doen bijna alle bibliotheken mee en is BoekStart in de kinderopvang nu al op ruim 600 locaties actief. BoekStart vestigde in juni het voorleesrecord, waarbij voorleesambassadeur Ruben Nicolai aan maar liefst 327 baby’s en hun ouders tegelijk voorlas. De BoekStartkaravaan trekt door het land en doet maandelijks een andere provincie aan. BoekStart lanceerde een nieuwe prijs: het BoekStart Babyboekje van het Jaar. In november werd het 200.000ste koffertje uitgereikt, waarvoor tot nu toe zestien boekjes speciaal werden ontwikkeld. Er kwam een tweede website, om zowel ouders als professionals adequaat van informatie te voorzien. Door het jaar heen was BoekStart op verschillende beurzen en congressen te vinden, om zichtbaar te zijn voor de verschillende doelgroepen en partners: ouders, bibliotheken, gemeente, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg.
BoekStart gaat verder in een nieuw jasje: tijdens De Nationale Voorleesdagen is de nieuwe huisstijl officieel.


De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbief van de Bibliotheek op school PO om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.
 

Nu al hoge respons op de Monitor de Bibliotheek op school
De Monitor de Bibliotheek op school is door Kunst van Lezen ontwikkeld om te komen tot duidelijke inzichten met betrekking tot leesmotivatie en leesgedrag bij leerlingen. Eind oktober 2013 is de monitor voor de derde keer opengesteld. Medio december is de enquête al door meer dan 20.000 leerlingen van groep 4 tot en met 8 ingevuld. Dit levert belangrijke informatie over leesmotivatie en leesgedrag op voor onderwijs, (lokale) overheid en de Bibliotheek. De monitor staat nog open tot en met 31 januari 2014. U kunt uw Bibliotheek nog aanmelden. Lees meer.


Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

De Cultuurhistorische canon is inmiddels geïmplementeerd in de Bibliotheek op school. Relevant nieuws zal in het vervolg te vinden zijn in de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Nieuws over leesbevorderingsnetwerken zal voortaan worden gebracht in de Strategische nieuwsbrief Kunst van Lezen. Hierin wordt voorlopig ook nieuws rond de Bibliotheek op school VO meegenomen. De Strategische nieuwsbrief zal in 2014 vier keer verschijnen.


Ander leesbevorderingsnieuws

In de nieuwsbrief BoekStart zal ook gerelateerd leesbevorderingsnieuws voor de jongste doelgroep van nul tot zes jaar te vinden zijn. Ander nieuws over leesbevordering voor de leeftijdsgroep zes tot twaalf jaar vindt een plaats in de nieuwsbrief de Bibliotheek op school.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl