Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

Monitor BoekStart in de kinderopvang nog open tot 1 juni
Doet uw Bibliotheek mee aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2016? Tot 1 juni staan de vragenlijsten nog open, één voor de Bibliotheekmedewerker, één voor de voorleescoördinator van de kinderopvang en één voor de pedagogisch medewerkers. De monitor brengt de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. De monitor voedt de dialoog tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking. De rapportages staan klaar vanaf begin juli. Lees meer.

BoekStart in richtlijn kraamzorg
BoekStart is opgenomen in de richtlijn Taalontwikkeling en lichaamstaal van de Naviva Groep. Hiermee krijgen kraamverzorgenden informatie over het belang van vroeg beginnen met voorlezen. Ook zijn er handvatten opgenomen om talig bezig te zijn met pasgeboren baby’s en de eventuele andere jonge kinderen in het gezin om zo voorbeeldgedrag te kunnen vertonen aan de ouders. Lees meer.

BoekStart in de GroeiGids
Al eerder gingen BoekStart en de GroeiApp een samenwerking aan om meer bekendheid te geven aan het belang van voorlezen. Via de GroeiApp worden ouders geïnformeerd over het programma BoekStart. Bovendien ontvangen ouders via de GroeiApp pushberichten op maat, over voorlezen en taalontwikkeling. Nu wordt ook in de GroeiGids verwezen naar BoekStart en staat BoekStart in de lijst met websites vermeld. Lees meer.

Liedjes op boekstart.nl
Vanaf nu zijn er op boekstart.nl tips te vinden voor liedjesbundels en websites met kinderliedjes om ouders erop te attenderen dat liedjes zingen niet alleen heel gezellig is voor hun baby, maar ook goed voor de taalontwikkeling. Kijk bij Liedjes.

BoekStart bij Mama’s wereld
Op 1 mei was BoekStart te zien bij Mama’s Wereld op RTL4. Aukje van Ginneken ging haar BoekStartkoffertje ophalen bij CODA Bibliotheek in Apeldoorn. Op zaterdag 8 mei werd de uitzending herhaald. Het enthousiasmerende filmpje laat goed zien wat BoekStart inhoudt en hoe leuk een bezoek aan de Bibliotheek kan zijn. Ook het belang van vroeg beginnen met voorlezen wordt benadrukt. Om in de Bibliotheek, de kinderopvang of het consultatiebureau te tonen aan ouders en aan uw partners. Bekijk het filmpje.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand vier nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen, een voor peuters en een voor kleuters. Vanaf 15 april zijn er ook weer nieuwe Friese boekentips.


Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

Crowdfundingcampagne VoorleesExpress
De VoorleesExpress bestaat dit jaar tien jaar. Het project is via een franchisemodel gegroeid naar een bereik van 4.000 gezinnen per jaar. Door het hele land voeren Bibliotheken en welzijnsorganisaties de VoorleesExpress lokaal uit. Om jaarlijks voor te kunnen lezen bij 1.000 extra gezinnen, is de VoorleesExpress gestart met een crowdfundingcampagne, met speciaal ontwikkelde voorleespakketten. Ook als Bibliotheek kunt u een voorleespakket kopen, een donatie doen of op een andere manier bijdragen aan de campagne. Dit kan nog tot en met 31 mei! Lees meer.

Nieuwe hoogleraren leesbevordering benoemd
Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente invulling gegeven aan twee nieuwe bijzondere leerstoelen voor onderzoek dat leidt tot meer kennis over leesbevordering. In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen is dr. Roel van Steensel benoemd tot bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Dick Schram op die deze leerstoel tot vorig jaar bekleedde. In samenwerking met de Vakgroep Instructietechnologie van de Universiteit Twente is dr. Eliane Segers benoemd tot bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media. Lees meer.

Prentenboek van het Jaar 2017: De kleine walvis
De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies (Luitingh-Sijthoff), is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2017. Naast dit boek werden door een jury van jeugdbibliothecarissen negen andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek TopTien van De Nationale Voorleesdagen 2017 (25 januari t/m 4 februari 2017) vormen. Van De kleine walvis zal een mini-editie verschijnen met gratis app voor de speciale prijs van € 4,95. Lees meer.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school bo om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.kb.nl/ob, www.debibliotheekopschool.nl, www.lezen.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheken.nl 

       

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl

De Bibliotheek KB Koninklijke Bibliotheek Stichting Lezen Boekenpret Boekenpret