Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 1 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Promotiefilm BoekStart
Er is een nieuwe promotiefilm van BoekStart, gefilmd in Bibliotheek Rotterdam en Bibliotheek Veldhoven. Kijk hier.

BoekStartEnVerder 5
Onlangs is de nieuwe halfjaarlijkse brochure BoekStartEnVerder voor ouders verschenen met als thematische rubrieken woordjes leren, zelf doen en baby-invulboeken. De brochure is een middel om ouders en partners in uw netwerk adequaat over BoekStart te informeren.

Nieuwe materialen
De folders Digitale prentenboeken en BoekStart, informatie voor professionals zijn in gewijzigde herdruk verschenen. De bon voor 2-4 jaar is ook vernieuwd. De materialen zijn te bestellen bij Buro Extern.

Standbemanning Negenmaandenbeurs
In februari staan we weer met een BoekStartstand op de Negenmaandenbeurs, dit jaar op het Bol van Kennisplein. De beurs loopt van 22 t/m 26 februari in de RAI te Amsterdam. Het succes is mede te danken aan de inzet van enthousiaste mensen als Dieuwke de Goede van Bibliotheek Kampen. Wie wil ons helpen op vrijdag 24 februari (17-22 uur) of zaterdag 25 februari (11-17 uur)? Tegenprestatie: een boekenbon van 50 euro en vergoeding van onkosten. Aanmelden bij Anette Heideman.

Baby & gebaren
Lezen met een baby kan leuker én interactiever zijn met behulp van gebaren. Hierdoor wordt de taalontwikkeling gestimuleerd en begrijpen jonge kinderen het verhaal beter. Om uw ouderbijeenkomst tot een succes te maken kunt u een professional uitnodigen voor een speciale workshop over babygebaren. Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand een nieuwe boekentip voor ouders en bemiddelaars. De Boekentip voor januari is een hardkartonnen fotoboekje waarin jonge kinderen in hun spel te zien zijn. 

 De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

Conferenties de Bibliotheek op school groot succes
Uit de onlangs opgeleverde evaluatie blijkt dat de deelnemers aan de zes regionale conferenties ‘de Bibliotheek op school’ overwegend enthousiast hebben gereageerd op dit initiatief onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Dalen. Van de 573 deelnemers (gemiddeld bijna 100 per conferentie) heeft 60% het enquêteformulier ingevuld. Uit de samenvatting en de bijlagen blijkt dat de deelnemers overwegend tevreden waren over het geboden conferentieprogramma. Vooral de presentatie van Kees Broekhof viel in de smaak. Vrijwel iedereen (98%) wil meer werk maken van de Bibliotheek op school na bijwoning van de conferenties. Daarbij wil 93% uitgaan van een landelijk ontwikkelde standaard. 81% wil op verschillende onderdelen ondersteund worden door een landelijke/provinciale organisatie.


De Bibliotheek op school breidt uit naar voortgezet onderwijs
Kunst van Lezen gaat de Bibliotheek op school vanaf 2012 introduceren bij het voortgezet onderwijs. Er wordt samenwerking gezocht met gevestigde programma’s als Biebsearch en 4You!. Om te beginnen is ervoor gekozen de voorleeswedstrijd Read2me financieel te ondersteunen.
Bij deze op de brugklas gerichte voorleeswedstrijd kiezen deelnemende leerlingen o.a. uit de titels die geselecteerd zijn voor de Jonge Jury. Nu kunnen ze ook kiezen uit de canonlijst. Omdat we in 2011 geïnvesteerd hebben in een goede titellijst voor volwassen (vanaf 15+) op Entoen.nu (informatie ontsloten via Literatuurplein) ligt er een prachtig titelaanbod klaar om ook havo en vwo te prikkelen aandacht te besteden aan boeken die gerelateerd zijn aan de canon. Een aantal speciaal op een jongere doelgroep gerichte titels zal binnenkort via Jongerenliteratuurplein ontsloten worden.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Canon wordt onderdeel van de Bibliotheek op school
De projectleiding van Kunst van Lezen heeft besloten om in 2012 het onderdeel canon onder te brengen bij de pijler ‘collecties’ binnen de Bibliotheek op school. Op deze manier worden de waardevolle opgebouwde titellijsten per venster (via Entoen.nu geopend in Leesplein) directer ingezet binnen de basisscholen die met de Bibliotheek op school (gaan) werken.

Eigen website Voorleeswedstrijd Pabo’s
Voorleeswedstrijd Pabo’s heeft een eigen website. Op deze website is alle informatie te vinden over het organiseren van een voorleeswedstrijd op de Pabo, de regiorondes en de landelijke finale.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Gratis cursus Netwerken in een Lokaal Leesbevorderingsnetwerk
Kunst van Lezen biedt een cursus aan voor domeinspecialisten die willen bouwen aan een krachtig lokaal leesbevorderingsnetwerk. Het gaat om specialisten op hbo-niveau die te maken hebben met de Bibliotheek op school. De cursus wordt verzorgd door Cubiss. Lees meer.

Vijfde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda
Op 8 maart 2012 vindt de vijfde Landelijke Conferentie Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Tijdens deze conferentie kunt u in drie ronden deelnemen aan een groot aantal sessies over diverse LEA-thema's. Kunst van Lezen heeft een stand op deze conferentie met Bibliotheek op school en BoekStart. Lees meer
.Ander leesbevorderingsnieuws

Aan het woord op Leesplein
Op Leesplein vertelt Adriaan Langendonk, projectleider Kunst van Lezen, over de doelstellingen bij de start, de verworvenheden na vier jaar en de ambities voor de toekomst. Op Voorleesplein is Elly van der Linden, voorleesdeskundige, aan het woord over interactief voorlezen aan jonge kinderen.

Onderzoek naar voorlezen in gezinnen
In de meeste gezinnen in Nederland worden kinderen jonger dan 13 jaar regelmatig voorgelezen. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek van Elisabeth Duursma, dat Stichting Lezen bij de aftrap van de Nationale Voorleesdagen presenteerde. Lees meer.

Onderzoek naar Leesattitude
Nederlanders vinden het lezen van boeken een leuke en nuttige activiteit om hun vrije tijd aan te besteden, al ligt hun waardering voor het internet nog iets hoger. Het zijn vooral vrouwen die van lezen houden. Dat blijkt uit het achttiende Consumentenonderzoek van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB), waarin Stichting Lezen de leesattitude van de Nederlandse bevolking in kaart heeft gebracht. Lees meer.

Kinderboekenbeurs Bologna
Interessant voor deelnemers aan Bibliotheek op school en/of BoekStart: een bezoek aan de kinderboekenbeurs in Bologna en diverse bibliotheken in Italië. De reis is van 18 t/m 21 maart. De kosten zijn: 840 euro. Op 5 maart is er 's middags een inhoudelijke voorbereidingsbijeenkomst waarbij ook Stichting Lezen betrokken is. Lees meer.

Annie M.G. Schmidtlezing
De dertiende Annie M.G. Schmidtlezing zal gehouden worden op woensdag 30 mei 2012 door Daan Remmerts de Vries. De Annie M.G. Schmidtlezing wordt georganiseerd in het kader van de Annie M.G. Schmidt-leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur die sinds 1998 bekleed wordt door prof. dr. Helma van Lierop-Debrauwer. Lees meer
.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl