Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 2 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet 90% van de bibliotheken mee!

Evaluatie BoekStart 2012
BoekStart hecht er veel belang aan om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten van het project. Net als in april 2011 is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van BoekStart via bibliotheken en kinderopvanginstellingen. Het doel is inzicht krijgen op het complete traject naar de baby. Daarnaast is uitgezocht op welke manieren de bibliotheken zich bezig houden met de uitvoering van BoekStart en met welke partner(s) zij samenwerken. Lees meer.

BoekStart op de Negenmaandenbeurs
Ook dit jaar staat BoekStart met een stand op de Negenmaandenbeurs, die loopt van 20 t/m 24 februari in Amsterdam RAI. In de stand op het Bol van KennisPlein kan gestemd worden voor het BoekStart Babyboekje van het Jaar: de nieuwe boekenprijs voor de allerjongsten (0-1,5 jaar). Verder organiseert BoekStart workshops over lezen met baby’s, dreumesen en peuters en over hoe geluiden zoals de moederstem al doordringen bij het ongeboren kind. Lees meer.

Julienne van den Heuvel projectleider BoekStart SIOB
Per 1 februari jl. heeft Julienne van den Heuvel de functie van Truuske Sanders als projectleider BoekStart bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken overgenomen. Naast andere leesbevorderende activiteiten voor kinderen van 0-6 jaar, werkte zij vanaf eind 2009 al mee aan BoekStart vanuit Stichting Lezen. Lees meer.

Presentaties over voorlezen aan baby’s, dreumesen en peuters
In het kader van het Jaar van het Voorlezen 2013 ontwikkelden Elly van der Linden (Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-6 jaar) en Lea Kessels (Kinderboekenweb) vier verschillende presentaties over voorlezen aan baby’s, dreumesen en peuters. De presentaties sluiten aan bij doel en inhoud van BoekStart en BoekStart in de kinderopvang. Lees meer.

Enthousiast over BoekStart
Liane Koster, moeder van Caroline (8 maanden), vertelt enthousiast over BoekStart: ‘Het BoekStartkoffertje staat bij ons in de kamer en ik krijg er altijd reacties op. Dat rood valt op en doordat er op de zijkant staat - ‘Baby’s houden van boeken!’- raken we er vaak meteen over in gesprek.’ Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen zal dit strategisch coördineren.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbief van de Bibliotheek op school PO om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Lezen in het (v)mbo van levensbelang
Samen met het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen) organiseerde Stichting Lezen op 1 februari jl. de expertmeeting 'Lezen in het (v)mbo'. Ruim vijftig docenten, bibliotheekmedewerkers, opleiders en onderzoekers bogen zich over de vraag hoe leesonderwijs in het vmbo bevorderd kan worden. Unaniem luidde de conclusie: aandacht voor (vrij) lezen in het vmbo is geen luxe, maar noodzaak. Lees meer.

Read2Me!: voorleeswedstrijd voor de brugklas
In een deelsessie op Lezen Centraal (19 maart 2013 in de Stadsschouwburg Amsterdam) laten docent en taalcoördinator Caroline Wisse-Weldam en consulent voortgezet onderwijs Caroline Krikhaar u het programma Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor de brugklas, meemaken en geven daarbij praktische lesideeën.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Gouden tijden, zwarte bladzijden
Het thema van de Boekenweek 2013 die van 16 tot 24 maart wordt gehouden is ‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’ en draait om het bewogen en roemrijke verleden van Nederland. Dat biedt de gelegenheid om, zowel in de bibliotheek als op school, de boeken van de Cultuurhistorische canon onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via de vensters De Verenigde Oostindische Compagnie, De Hanze, Michiel de Ruyter of Slavernij en Max Havelaar. Kijk ook bij de Canon van de Nederlandse geschiedenis in 50 vensters op leesplein.nl, jongerenliteratuurplein.nl en literatuurplein.nl.

 Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Regionale conferenties Meer lezen, beter in taal
In 2013 en 2014 organiseren SIOB en Stichting Lezen (vanuit Kunst van Lezen) samen met de PSO’s regionale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken. De directies van bibliotheken hebben de afgelopen tijd gezamenlijk een strategie bepaald - of doen dit binnenkort - voor samenwerking met educatieve partners en gemeenten. Op de regionale conferenties doen zij verslag aan gedeputeerden, wethouders, gemeenteambtenaren, schoolbesturen en directies van kinderopvang en primair onderwijs. Op basis hiervan kan er een beeld worden gevormd van de beleidskeuzes die gezamenlijk moeten worden gemaakt. Lees meer.Ander leesbevorderingsnieuws

Lezen Centraal: Voorlezen vanzelfsprekend
Lezen Centraal wordt gehouden op 19 maart 2013 in de Stadsschouwburg Amsterdam en heeft dit jaar een feestelijk tintje. De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswedstrijd, BoekStart en Stichting Lezen jubileren. In het Jaar van het Voorlezen is het thema van het congres dan ook: Voorlezen vanzelfsprekend. Lees meer.

MLP train-de-trainer
In 2013 worden opnieuw cursussen MLP train-de-trainer georganiseerd. De eerstvolgende staat gepland op 28 maart in Sittard. Na deze training beschikt de specialist over alle benodigde kennis om een effectief MLP te realiseren en te beheren. Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2012 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl