Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 2 / 2014

> BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Leesbevorderingsnetwerken
> Divers 


Nieuwsbrief voor directies en management
Deze nieuwsbrief voor Bibliotheekdirecties en -management informeert u elk kwartaal op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en SIOB) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen. Abonneer u dan
hier.


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet bijna 100% van de Bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s!

Update beleidsdocumenten BoekStart in de kinderopvang
De twee beleidsdocumenten van BoekStart in de kinderopvang, een voor directie en MT van Bibliotheken en een voor directie en MT binnen de kinderopvang, zijn herzien en geactualiseerd. Ook zijn ze aangepast aan de nieuwe huisstijl van BoekStart. Lees meer.

Aparte nieuwsbrief over BoekStart
Vanaf januari 2014 verschijnt elke twee maanden een aparte nieuwsbrief over BoekStart. Abonneer u hier. U kunt BoekStart ook volgen via Facebook en twitter.


De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden tussen Bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school PO, bedoeld om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Factsheet Meer lezen, beter in taal
Kunst van Lezen heeft een factsheet ontwikkeld over leesbevordering waarin de Monitor de Bibliotheek op school centraal staat. De auteur Kees Broekhof pleit voor de feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking bij de Bibliotheek op school.

Congres Mediatheek & Bibliotheek zeer geslaagd 
Op 5 juni j.l. vond het congres Mediatheek & Bibliotheek, sleutel tot succes! plaats in Almere. De opkomst onder mediathecarissen en bibliothecarissen was hoog. Strategische en meer praktische verhalen wisselden elkaar af. De uitkomst van het congres was: de samenwerking tussen mediatheek & Bibliotheek is zeker de sleutel tot succes! Klik hier voor een uitgebreid tekst- en beeldverslag.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal
De provinciale conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal in Noord-Holland vond plaats op woensdag 11 juni 2014. Het centrale thema was 'De meerwaarde van intensieve samenwerking tussen Bibliotheek en onderwijs'. Directies en medewerkers van Bibliotheken in Noord-Holland en hun samenwerkingspartners waren aanwezig. Lees hier meer en bekijk het beeldverslag van de dag.

Film ‘Meer lezen, beter in taal’; een college door Kees Broekhof
Meer lezen heeft een bewezen positief effect op leesmotivatie, woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Leesdeskundige Kees Broekhof heeft in diverse brochures van Kunst van Lezen dit effect behandeld aan de hand van (inter)nationaal onderzoek. Op strategische conferenties geeft hij regelmatig presentaties over de relatie tussen voor(lezen) en taalontwikkeling. Kunst van Lezen heeft deze presentatie in de vorm van een gefilmd college openbaar gemaakt. Klik hier voor de film ‘Meer lezen, beter in taal’.


Divers

Startschot Lezen is leuk!
Op 16 mei 2014 heeft commissaris van de Koning, Max van den Berg, op een school in Veendam het startschot gegeven voor het project Lezen is leuk! Dit project richt zich op de ondersteuning van basisscholen in krimpgebieden. Honderd scholen in deze gebieden waar het aantal leerlingen eerder daalt dan stijgt, krijgen een speciale boekenkast, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs. Bovendien krijgen alle kinderen een Boekenbon van 10 euro, waarmee ze tijdens de aftrap van het project een boek voor zichzelf kunnen uitzoeken. Lezen is leuk! is een initiatief van Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Lees hier meer.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstartpro.nlwww.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl, www.vadersvoorlezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2014 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl