Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 1 / 2015

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
Strategische leesbevorderingsnetwerken
> BoekStart
> De Bibliotheek op school
>
Algemeen


Nieuwsbrief voor directies en management
Deze nieuwsbrief voor Bibliotheekdirecties en -management informeert u elk kwartaal op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen. Abonneer u dan hier.


Kunst van Lezen gaat door!
Het kabinet investeert de komende drie jaar ruim € 50 miljoen in de aanpak van taal- en leesbevordering. Zo schrijven Bussemaker, Asscher, Klijnsma en Van Rijn in het actieprogramma Tel mee met Taal, waarover zij 6 maart de Tweede Kamer informeerden. Eén van de actielijnen uit het programma is de voortzetting en uitbreiding van Kunst van Lezen. Stichting Lezen en de Bibliotheken zijn blij met dit voornemen, omdat hiermee ook de komende jaren effectief kan worden ingezet op het tegengaan van laaggeletterdheid en het vergroten van leesplezier. Lees meer.

Evaluatie Kunst van Lezen positief
In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen geëvalueerd door de KWINK groep. Lees meer.


Strategische leesbevorderingsnetwerken

Eindrapportage campagne strategische leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen voerde sinds 2012 met succes een campagne uit met het doel om bij te dragen aan versnelling met de implementatie van de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. De campagne bestond uit workshopseries op maat en themaconferenties. Deelnemers oordeelden positief tot zeer positief over de aanpak, inhoud en de impact. Lees
hier het eindrapport.


BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet bijna 100% van de Bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s! Kijk hier voor de nieuwsbrieven van BoekStart. Bekijk BoekStart ook op twitter.com/boekstart, Youtube, Facebook en LinkedIn.

Onderzoek ‘BoekStart maakt baby’s slimmer’ 
Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voordat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.
Lees meer over de uitkomsten van het nationale BoekStartonderzoek.

Congres ‘BoekStart: begin vroeg met boeken’ 
Het congres werd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek georganiseerd op 9 februari in de Bibliotheek Den Haag. De belangrijkste uitkomst van het congres was: opbrengsten wetenschappelijk onderzoek BoekStart vragen om verdere uitbouw en verduurzaming.
Lees meer. Ook kunt u hier de laatste film bekijken met als titel BoekStart, succesvol samenspel tussen Bibliotheek en gemeenten in het hele land; zeer bruikbaar bij uw contacten met samenwerkingspartners zoals de gemeente of kinderopvang.


De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden tussen Bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (BO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school BO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school - basisonderwijs
Kijk
hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school, bedoeld om de Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Een succesvolle NOT voor de Bibliotheek op school
De bezoekers van de NOT waren enthousiast over de stand van de Bibliotheek op school.
De standbemanning heeft veel informatie kunnen verstrekken en er zijn veel magazines uitgedeeld. Lees meer.

 

Record aantal deelnemers aan de Monitor de Bibliotheek op school - basisonderwijs
De vierde meting van de Monitor de Bibliotheek op school - basisonderwijs is begin februari 2015 afgesloten. De ingezette groei van de afgelopen metingen heeft zich sterk doorgezet: 1.000 leesconsulenten, 9.600 leerkrachten en 96.000 leerlingen vulden de vragenlijsten in! Dit levert een schat aan gegevens op die Bibliotheken en scholen inzetten om hun samenwerking te optimaliseren.
Lees meer.

Nu informatie voor onderwijs VO online
Op
http://vo-onderwijs.debibliotheekopschool.nl vindt u nu ook informatie voor docenten en mediathecarissen van het voortgezet onderwijs. 


Algemeen

Landelijk promotiemateriaal ‘een leven lang leren in de Bibliotheek’
De Koninklijke Bibliotheek heeft een film geproduceerd om
een leven lang leren in de Bibliotheek onder de aandacht te brengen. In één minuut wordt de kijker meegenomen in de Bibliotheek als plek van lezen, leren en zelfontplooiing. Bibliotheken kunnen het filmpje inzetten bij gesprekken met hun gemeente en met samenwerkingspartners. Zo kunnen ze een beeld meegeven van de Bibliotheek als levendige en open leeromgeving voor alle leeftijden van 0–101 jaar.

Binnenkort komt er een aangepaste versie van de eerder gepubliceerde groeimeter met o.a. BoekStart en de Bibliotheek op school. De flyer zal naar alle Bibliotheekorganisaties gestuurd worden met een begeleidende brief. Daarin staat dat de groeimeter tegen verzendkosten te bestellen is via de bestellijst. Een mooi vormgegeven product om uw gemeente en andere stakeholders uit de kinderopvang en het onderwijs effectief te informeren over uw dienstverlening.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

boekstart.nl, boekstartpro.nl, kunstvanlezen.nl, debibliotheekopschoollezen.nlkb.nl, debibliotheken.nlleesplein.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl