Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 5 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geďnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Website BoekStart vernieuwd
Onlangs is de vernieuwde BoekStartsite live gegaan: www.boekstart.nl. Deze site is nu speciaal bedoeld voor ouders van kinderen van 0-4 jaar en geeft naast uitleg over BoekStart leestips en boekentips. Verder wordt uitgelegd waarom voorlezen aan jonge kinderen zo belangrijk is. Door het intypen van de postcode kunnen ouders meteen zien waar de dichtstbijzijnde BoekStartbibliotheek zich bevindt. Voor bibliotheken en hun samenwerkingspartners is er vanaf nu een aparte site: www.boekstartpro.nl.

Inspiratiedag BoekStart
Op donderdag 13 september 2012 zal er een Inspiratiedag voor BoekStartmedewerkers plaatsvinden in de RAI te Amsterdam. Tijdens een plenair deel en speciale workshops worden diverse ontwikkelingen rondom BoekStart belicht. Aan bod komen het belang van het borgen van BoekStart in het beleid van de bibliotheek en het netwerken op strategisch niveau. Ook is er aandacht voor BoekStart in de kinderopvang. Enkele onderwerpen: onderzoek, hersenfuncties, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en cases zoals: VVE-gelden aanwenden en tweetaligheid. De eigen bijdrage bedraagt 50 euro per persoon. Meer informatie volgt. Laat u inspireren en haal nog meer uit BoekStart: kom 13 september naar Amsterdam!

VergelijkDeKinderopvang.nl
Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken zijn met het programma BoekStart partner geworden van VergelijkDeKinderopvang.nl om zo de aandacht voor lezen en taalontwikkeling extra te stimuleren binnen de kinderopvangbranche. Dit onafhankelijke platform voor (aanstaande) ouders maakt kwaliteitsverschillen van de kinderopvang (0-4 jaar) inzichtelijk. Lees meer.

Digitale kaarten voor BoekStartleden
Er zijn twee digitale kaarten ontwikkeld die bibliotheken kunnen gebruiken voor hun BoekStartleden. De eerste kaart kunt u inzetten voor inactieve leden die wel hun BoekStartkoffertje hebben opgehaald maar daarna niet meer of lange tijd niet in de bibliotheek zijn geweest. De tweede is een felicitatiekaart bedoeld voor de eerste verjaardag van uw jongste leden.

Boekentips
BoekStart geeft vanaf nu elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.
 
 De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en onderwijs; zowel bassisscholen (PO) als middelbare scholen (VO). 

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school
Eind juni zal de tweede nieuwsbrief van de Bibliotheek op school verschijnen om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter.

Onderzoek naar mediatheken in het voortgezet onderwijs
Mediatheken in het voortgezet onderwijs. Een werkveld in beweging luidt de titel van het rapport van het onderzoek dat bureau Oberon in opdracht van Kunst van Lezen onlangs heeft uitgevoerd. In het rapport wordt een beeld geschetst van de actuele stand van zaken rond mediatheken in het voortgezet onderwijs. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor Kunst van Lezen om goed voorbereid aan het uitbreiden van de programmalijn ‘de Bibliotheek op school’ naar het VO te kunnen beginnen. Lees meer.

Resultaten onderzoek Oberon als basis voor dBos VO
De succesvolle aanpak van de Bibliotheek op school voor het primair onderwijs is voor Kunst van Lezen aanleiding te kiezen voor een uitbreiding naar het voortgezet onderwijs. Bovengenoemd onderzoek door Oberon naar de samenwerking tussen mediatheken en bibliotheken vormt de basis van het plan van aanpak voor een structurele samenwerking tussen bibliotheken, mediatheken en voortgezet onderwijs. Daarnaast is het werken met beproefde bibliotheekprojecten als Biebsearch VO/ROC en 4you! een belangrijk uitgangspunt. Het plan van aanpak wordt in september verwacht. Lees meer.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Pabo Voorleeskampioen 2012
Jip Boxma, stagiaire op de Bos en Vaartschool in Haarlem, heeft op 22 mei 2012 de tweede landelijke finale van De Voorleeswedstrijd Pabo’s gewonnen en is hiermee een jaar lang de ‘Pabo Voorleeskampioen van Nederland’. Dit schooljaar was het thema: ‘Anne Frank en De Tweede Wereldoorlog’, twee vensters uit de cultuurhistorische canon met bijbehorende boekenlijsten. De Voorleeswedstrijd Pabo’s wordt financieel mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen. Lees meer
.

Gebruik de werklijst: Zoek een canonboek!
Saskia Kuus, werkzaam in de Bibliotheek Den Haag, heeft een werklijst ontwikkeld waarmee de canonboeken snel(ler) uit de kasten kunnen worden gehaald. In plaats van de Kunst van Lezen-sortering op tijdvak en op venster is de werklijst voor de bibliotheekpraktijk gesorteerd op niveau (A, B, C en J-boeken) en alfabetisch op auteur.
Lees meer.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

 

Veel belangstelling voor campagne Leesbevorderingsnetwerken op managementniveau
Kunst van Lezen heeft vanaf 2009 de leesbevorderingsnetwerken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau centraal gesteld om succesvol te werken met BoekStart en de Bibliotheek op school. Verder zijn bibliotheekmedewerkers en directies in de vorm van pilots, trainingen en een zestal regionale conferenties geďnformeerd over recente ontwikkelingen en kansen voor samenwerking op meerdere niveaus. Dit traject wordt in 2012-2015 vervolgd waarbij het versterken en borgen van leesbevorderingsnetwerken centraal staat. Uit de vele aanmeldingen voor de campagne Leesbevorderingsnetwerken op managementniveau blijkt dat de strategische laag serieus aan de slag gaat met borging van leesbevordering in beleid van basisbibliotheken.Ander leesbevorderingsnieuws

2013 Jaar van het Voorlezen
In 2013 bestaat Stichting Lezen 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, De Nationale Voorleesdagen 10 jaar en BoekStart 5 jaar. Voor Stichting Lezen zijn deze jubilea aanleiding 2013 uit te roepen tot Jaar van het Voorlezen. Samen met partners uit de boekenbranche en de bibliotheekwereld zal Stichting Lezen het themajaar vormgeven. Lees meer.

Nationaal Voorleeskampioen 2012
Roan Pronk (11 jaar) uit Voorburg heeft op 23 mei 2012 de negentiende landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Roan mag zich nu een heel jaar lang ‘De Nationale Voorleeskampioen’ noemen. Lees meer.

Leesprogramma 2012-2013
Het nieuwe leesprogramma ‘Ken jij ze al? de toppers uit de bieb!’ wil kinderen laten kennismaken met de mooiste, spannendste, liefste en leukste boeken uit de bibliotheek. Elke bibliotheek kan hieraan op eigen wijze invulling geven, bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale basisscholen. Ondersteunende materialen zijn via de website van NBD/Biblion te bestellen tot 30 juni 2012 en worden medio augustus uitgeleverd.

Nieuw onderdak voor de Leespluim
De organisatie voor de uitreiking van de Leespluim komt met ingang van augustus 2012 in handen van pedagogisch vakblad voor de kinderopvang KIDDO. De Leespluim is een maandelijkse bekroning van goede en veelzijdig bruikbare boeken voor het jonge kind (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. Lees meer.

Iene Miene Media: mediagebruik door jonge kinderen
Stichting Mijn Kind Online en Mediawijzer.net deden onderzoek naar het mediagebruik van kinderen van 0-7 jaar. Er werden ook kinderboeken in het onderzoek betrokken. Ouders zijn trots op wat hun kinderen al kunnen en vinden het belangrijk dat zij wat leren van (digitale) media. Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl