Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
>
Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar


Nieuwsbrief BoekStart
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

Monitor BoekStart in de kinderopvang
Aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2015 deden negentien Bibliotheken mee met in totaal 121 kinderopvanglocaties. Er waren drie vragenlijsten: een voor BoekStartcoördinatoren/educatiemedewerkers, een voor voorleescoördinatoren en een voor pedagogisch medewerkers. Over het bevragen van ouders wordt nog nagedacht. Naast een standaardrapportage kan er nu met behulp van het nieuwe Stappenplan een maatwerkrapportage worden samengesteld. Lees meer over de belangrijkste resultaten.

Nieuw: verdiepingsmodules voor train-de-trainers Interactief voorlezen in de kinderopvang
Elly van der Linden (Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-7 jr.) heeft in opdracht van BoekStart twee verdiepende modules gemaakt die aangeboden en uitgevoerd kunnen worden door bibliotheekmedewerkers die de training Interactief voorlezen aan teams in de kinderopvang gegeven hebben. Ze vormen bruikbaar materiaal om uw huidige training mee te verrijken of om getrainde pedagogisch medewerkers of voorleescoördinatoren mee bij te scholen. Voorlopig zijn vijf modules gepland; in de eerste twee modules staat het onderwerp Taalaanbod centraal. De verdiepingsmodules zijn te vinden op de afgeschermde link met alle BoekStartmaterialen.

Nominaties BoekStart Babyboekje 2016 bekend
Kiekeboe! van Giuliano Ferri, Nog even achter mijn oortjes kriebelen van Jörg Mühle, Ik voel, ik voel...een beer van Xavier Deneux, Exotische vogels van Marion Billet en Hallo baby! van Roger Priddy zijn genomineerd voor Het BoekStart Babyboekje 2016. Dat maakte de jury onder voorzitterschap van kinderpsycholoog Tischa Neve onlangs bekend. Vanaf 16 januari 2016 kunnen ouders en pedagogisch medewerkers stemmen op hun favoriet uit de shortlist. Tijdens de Negenmaandenbeurs in februari 2016 wordt bekendgemaakt welk boekje de meeste publieksstemmen heeft gekregen en daarmee verkozen is tot Het BoekStart Babyboekje 2016. Lees meer.

Rekenmodel BoekStart in de kinderopvang
Er is in toenemende mate vraag naar een financiële opzet voor de doelgroep BoekStart in de kinderopvang, vooral vanuit Brede Scholen die voor alle kinderen van 0-12 jaar willen beginnen met de aanpak de Bibliotheek op school. In opdracht van Kunst van Lezen heeft het kernteam dBos po een rekenmodel BoekStart in de kinderopvang ontwikkeld naar voorbeeld van dat voor primair onderwijs. Het rekenmodel is te vinden op de afgeschermde link met alle BoekStartmaterialen onder BoekStart in de kinderopvang. Lees meer.

Filmpje Baby's houden van boeken!
Er is een filmpje gemaakt bij de flyer Baby’s houden van boeken!. Zo kunnen ouders in ruim twee minuten zien en horen hoe BoekStart werkt. U kunt als Bibliotheek het filmpje samen met de flyer tonen op uw eigen website. Bekijk het filmpje.

PDF-Generator BoekStart
In de PDF-generator van BoekStart zijn verschillende materialen te vinden die u zelf kunt aanpassen aan de situatie in uw Bibliotheek. Het betreffen de kortingsbon, de waardebon, de 'we missen je'-kaart en twee posters: een algemene poster voor een evenement en een poster waarop de voorleesconsulent wordt voorgesteld. Er is een handleiding beschikbaar via de afgeschermde link met alle BoekStartmaterialen onder BoekStart.

BoekStart-coach: pilot Bibliotheek Rivierenland in consultatiebureau Tiel
Sinds september werken Bibliotheek Rivierenland en het consultatiebureau in Tiel nog nauwer samen. Er is een pilot gestart met een looptijd van een jaar, waarbij BoekStart-coach Frances Sopacua wekelijks om en om aanwezig is in de twee vestigingen van het consultatiebureau, waarvan één in een Brede School. Zij gaat in de ‘boxenkamer’ op een laagdrempelige manier het gesprek aan met ouders over het belang van voorlezen in relatie tot taalontwikkeling. Lees meer.

Nieuwe masterclass over ouderpartnerschap
In juni 2015 vond de eerste masterclass voor onderwijsspecialisten plaats. Thema was Ouderpartnerschap & Lezen. De masterclasses, een samenwerking tussen Kunst van Lezen en vier PSO's, worden aangeboden om de verrijking van BoekStart/de Bibliotheek op school te ondersteunen. In maart/april 2016 worden opnieuw masterclasses georganiseerd, met als thema: Lezen thuis in laagtaalvaardige en taalarme gezinnen. De masterclass is voor hbo-medewerkers die beleid op ouderpartnerschap (mede) vormgeven. Lees meer.

Flyer kraamzorg herzien
De flyer voor de kraamzorg met tips om in kraamgezinnen te vertellen over BoekStart en het belang van voorlezen is herzien en aangevuld met tips voor taalzwakke gezinnen. De flyer is te verkrijgen tegen verzendkosten via de BoekStartbestellijst.

BoekStart-BoekenPret
In de meeste gevallen wordt BoekStart-BoekenPret vanuit de Bibliotheek georganiseerd maar niet altijd. Kent u een organisatie die zonder de Bibliotheek (elementen van) BoekStart-BoekenPret uitvoert? Wellicht kan deze nieuwsbrief informatie bieden: attendeer op de mogelijkheid van een gratis abonnement.

BoekStart voor jou! nr 7
De nieuwe versie van BoekStart voor jou! staat online, met de nieuwste boeken- en multimediatips voor 0-4 jaar. Met deze keer onder meer als thema: ontwikkeling van de woordenschat. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief, of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvangorganisaties om in hun nieuwsbrief te zetten.

Kamishibai platen Kas bij opa en oma
Er is nog wat voorraad van de vertelplatenset bij het leuke peuterboek Kas bij opa en oma van Pauline Oud. Kijk bij Speelontdekboeken: bestelformulier. De vertelplatenset is onderaan de lijst te vinden en bij Rijnbrink te bestellen (bestelnummer 311.70.713, € 22,50).

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Er zijn ook weer nieuwe Friese boekentips.
 


Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

NRC checkt 15 minuten per dag voorlezen
In de Kinderboekenweek 2015 brachten scholen de volgende bewering naar voren: ‘Een kind dat 15 minuten per dag wordt voorgelezen, leert 1.000 woorden per jaar’. NRC heeft deze bewering gecheckt, half waar bevonden en vervolgens opgenomen in een artikel; men heeft geen bewijs kunnen vinden dat de stelling waar is, maar ook niet kunnen aantonen dat de stelling niet klopt. Voor het kunnen leren van 1.000 nieuwe woorden per jaar door een kwartier vrij te lezen per dag is wel bewijslast gevonden. Deze stelling kan echter niet onverkort worden doorgetrokken naar voorlezen, hoewel er aanwijzingen zijn dat (kleine) kinderen nieuwe woorden leren door regelmatig (digitaal) voorgelezen te worden. Lees meer.

De Nationale Voorleesdagen 2016
Van 27 januari tot en met 6 februari 2016 worden De Nationale Voorleesdagen weer gevierd. Met voorleesontbijten door het hele land, volop aandacht voor het Prentenboek van het Jaar (We hebben er een geitje bij! van Marjet Huiberts en Iris Deppe) en de Prentenboeken TopTien staan kinderopvangorganisaties en Bibliotheken bol van de voorleesactiviteiten. Deze passen perfect in het Jaarplan en het Voorleesplan waarmee steeds meer kinderopvangorganisaties werken. Diverse organisaties spelen hier eveneens op in, kijk in het Activiteitenoverzicht.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school bo om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.kb.nl/ob, www.debibliotheekopschool.nl, www.lezen.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheken.nl 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 BoekStart - boekstartpro.nl

De Bibliotheek KB Koninklijke Bibliotheek Stichting Lezen Boekenpret Boekenpret