Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 6 / 2012

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon 
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

Vanwege de zomervakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief half september.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Inspiratiedag BoekStart
Op 13 september 2012 is er een Inspiratiedag voor BoekStartmedewerkers in Amsterdam RAI. Laat u inspireren door bijzondere sprekers en ontmoet BoekStartcollega’s. Klik hier voor het voorlopige programma. Inschrijven kan hier tegen een bijdrage in de kosten van 50 euro (incl. btw.). Doe het snel: vol = vol!

Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang
Met BoekStart in de kinderopvang wordt de samenwerking van bibliotheek met kinderopvang geïntensiveerd. In een beleidsdocument voor directie en MT bibliotheken wordt dieper ingegaan op de materie. Er is nu ook een beleidsdocument voor directie en MT kinderopvang opgesteld met uitleg van de inhoud van BoekStart, het belang en de opbrengst ervan voor de kinderopvang en hoe de kinderopvang kan participeren.

Tussenresultaten onderzoek BoekStart positief
Vanaf voorjaar 2010 wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van BoekStart door de Universiteit Leiden. Hoofddoel van het onderzoek is testen of het 'loont' om baby's voor te lezen. De eerste tussenresultaten van de vergelijking tussen BoekStartkinderen en kinderen die nog niet met BoekStart hebben kennisgemaakt wijzen op een duidelijk positief effect van BoekStart. Lees meer.

Samenwerking met kraamzorg gecontinueerd
In 2011 heeft BoekStart gericht ingezet op betrokkenheid van de kraamzorg om BoekStart bij de doelgroep nog meer bekendheid te geven. BoekStart heeft ruim aandacht gekregen in het blad Kraamzorg dat door vrijwel alle 8.000 kraamverzorgenden in Nederland wordt gelezen. De bekendheid van BoekStart bij deze belangrijke groep is gestegen van 6% naar 51%. Inmiddels adviseert 25% van de kraamverzorgenden BoekStart in gezinnen. Vanaf medio 2012 wordt de samenwerking voor minimaal een jaar verlengd. Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.De Bibliotheek op schoo PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en onderwijs; zowel basisscholen (PO) als middelbare scholen (VO) 

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school
Eind juni verscheen de tweede nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter.

Resultaten metingen leesattitude
Om het effect van een duurzaam samenwerkingsverband tussen bibliotheek en school op de leesattitude van kinderen aan te tonen zijn kinderen uit de groepen 5 en 7 van ongeveer 100 scholen één jaar gevolgd. In november/december 2010 is de nulmeting uitgevoerd, gevolgd door de éénmeting in november/december 2011 bij dezelfde groep kinderen. In de totaalrapportage zijn de resultaten van alle scholen samengevoegd, zodat een totaalbeeld verkregen is. Lees meer.

Het leescoördinatorschap in de praktijk: mogelijkheden en moeilijkheden
Sara Everaarts heeft als student van de Masteropleiding Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg een stageonderzoek gedaan bij Cubiss. Zij onderzocht bij verschillende scholen de rol van leescoördinator. Leerkrachten van deze scholen volgden bij de bibliotheek de cursus Open Boek, opleiding tot leescoördinator. Lees hier haar onderzoeksverslag.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Lijsten canonboeken compleet op Entoen.nu
De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. Vanaf 2008 heeft Kunst van Lezen jeugdtitels laten selecteren door de redactie van Leesplein, die aansloten bij de vensters. Daarnaast werden er young adult titels vanuit Jongerenliteratuurplein aan gekoppeld. Dit jaar selecteerde de redactie van Literatuurplein titels (fictie- en non-fictie) voor 15+, die eveneens zijn toegevoegd op Entoen.nu. De site bevat nu een prachtige selectie boeken bij de vensters voor onderwijs- en bibliotheeksector.

Laatste halte canonkaravaan: 31 oktober in Amersfoort
Afgelopen seizoen de canonkaravaan gemist? Er is nog een kans! Op woensdag 31 oktober 2012 houdt de canonkaravaan nog één maal halt. Het markante gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort opent een dag lang zijn deuren. Lees meer.

Thema Voorleeswedstrijd Pabo’s 2013
Stichting Lezen organiseert in het schooljaar 2012-2013 voor de derde keer de Voorleeswedstrijd Pabo’s, die financieel mogelijk wordt gemaakt door Kunst van Lezen. Het thema van dit jaar is: ‘Kleurrijk Nederland’ met als bijbehorende cultuurhistorische canonvensters: ‘Veelkleurig Nederland’, ‘Suriname en de Nederlandse Antillen’ en ‘Slavernij’. Bij deze vensters zijn boeiende jeugdboeken te vinden op Entoen.nu en Leesplein, met ook een speciale themalijst Voorleeswedstrijd Pabo's. Alle Pabo's in Nederland ontvangen een deelnamepakket en kunnen zich opgeven via Voorleeswedstrijdpabo.nl. Voor meer informatie: Agnes van Montfoort.

Gratis workshop voor Pabo's
Pabo's die zich voor 4 september 2012 aanmelden voor de Voorleeswedstrijd Pabo’s kunnen een gratis deskundigen-presentatie krijgen van 30 à 45 minuten voor studenten en docenten over de canon van Nederland. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Elke groepsgrootte is mogelijk. Aanmelden kan hier met vermelding van gewenste datum en tijdstip. Het aantal plaatsen is beperkt.Ander leesbevorderingsnieuws

‘De Bieb helpt je kind omhoog’
Biblioservice Gelderland heeft eind juni een imagocampagne gestart speciaal gericht op jonge gezinnen, met als motto ‘De Bieb helpt je kind omhoog’. Een onderdeel van deze campagne is het boekje Gouden Leestips. Hierin staan actuele informatie en adviezen over het belang van (voor)lezen voor ouders van kinderen tot en met 12 jaar.

Ministerie OCW: voorlezen steeds belangrijker
Steeds meer schooldirecteuren vinden dat ouders hun kinderen moeten ondersteunen bij school, blijkt uit onderzoek van Ecorys en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW. Een belangrijke activiteit die door het ministerie genoemd wordt is het voorlezen thuis. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de invloed van ouders op de leesontwikkeling van kinderen groot is. Lees meer.

Week van de alfabetisering
Van maandag 3 tot en met zondag 9 september 2012 vindt voor de achtste keer de Week van de Alfabetisering plaats met als motto: ‘Geef taal een stem!’. Door Stichting Lezen &
Schrijven en door veel bibliotheken wordt een week lang extra aandacht gegeven aan taal, lezen en schrijven.

VoorleesExpress erkend in effectiviteit
VoorleesExpress is getoetst op effectiviteit door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Het project wordt als erkende interventie opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Lees meer.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nlwww.debibliotheekopschool.nlwww.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2012 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl