Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 2 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Leesbevorderingsnetwerken 


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze nieuwsbrief voor bibliotheekdirecties en -management informeert u enkele keren per jaar op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma
Kunst van Lezen in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet bijna 100% van de bibliotheken mee!

Status
In het jaar dat BoekStart vijf jaar bestaat doen nu bijna alle bibliotheken mee, wat een mooi resultaat. Daarnaast zijn meer dan 500 kinderopvanglocaties bij BoekStart in de kinderopvang betrokken. Het 200.000ste BoekStartkoffertje is onlangs in Enschede uitgereikt.

Nieuw BoekStartlogo
Eind januari 2014 wordt het nieuwe BoekStartlogo in gebruik genomen; de officiële lancering is tijdens De Nationale Voorleesdagen (22 januari t/m 1 februari 2014). Het logo is ontwikkeld op verzoek van het merkteam en is in lijn met de landelijke huisstijl. Alle materialen worden aangepast, inclusief de koffertjes die nu oranje worden. Lees meer.

Brochure BoekStart in de kinderopvang
In de reeks ‘Kunst van Lezen’ is een nieuwe brochure verschenen: BoekStart in de kinderopvang. Ervaringen uit de praktijk van Marleen Kieft (Oberon). Deze brochure beschrijft aan de hand van voorbeelden en bevindingen uit Den Haag, Goes en Nijkerk hoe een structurele en nauwe samenwerking is ontstaan tussen bibliotheek, kinderopvang en gemeente. Deze praktijkervaringen vormen een bron van informatie en inspiratie voor andere bibliotheken en kindercentra. Lees meer.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school PO, bedoeld om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Nieuwe brochure de Monitor de Bibliotheek op school
De Monitor de Bibliotheek op school is een meetinstrument van de bibliotheek. De monitor meet jaarlijks het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en het leesbevorderingsbeleid van scholen. De brochure Lezen meten - een basis voor beleid (door Kees Broekhof en Maryse Broek, Sardes) beschrijft op basis van de monitorgegevens hoe scholen, bibliotheken en gemeenten informatie uit de monitor kunnen gebruiken voor hun leesbevorderingsbeleid. Lees meer.

Nieuw portaal
Vanaf dit najaar kunnen alle bibliotheken materialen (folders, brochures, maar ook signingpakketten) van de Bibliotheek op school bestellen via een nieuw portaal; ook suggesties voor meubilair zijn hier te vinden.

Samenwerkingsovereenkomst
Tijdens de jubileumbijeenkomst van Stichting Lezen op 20 november jl. is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Lezen voor de campagne Lezen is leuk. Met deze campagne worden in het kader van de Bibliotheek op school de komende twee jaar honderd basisscholen gesteund in gebieden waar de bevolking krimpt en voorzieningen dun gezaaid zijn. Hun schoolbibliotheek wordt vernieuwd, er komen nieuwe kasten en vooral: nieuwe boeken. Ook krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 van de deelnemende scholen een boekenbon cadeau waarmee ze een boek voor zichzelf kunnen uitzoeken bij de plaatselijke boekhandel.

debibliotheekopschool.nl uitgebreid met voortgezet onderwijs
Op 19 november is de site van de Bibliotheek op school uitgebreid met een onderdeel voor het voortgezet onderwijs. Dit onderdeel bundelt alle informatie voor bibliotheken die een structurele samenwerking willen met het voortgezet onderwijs op het gebied van lezen en mediawijsheid. Naast informatie biedt de site concrete instrumenten om te starten. De site is in ontwikkeling. Klik hier voor de brochures van de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Evaluatie campagne strategische leesbevorderingsnetwerken positief
De workshopseries met directies/managers van basisbibliotheken in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Friesland en Limburg zijn inmiddels afgerond. Lees hier de positieve evaluatie. Momenteel gaan de workshopseries in Drenthe en Overijssel de laatste fase in. De andere provincies worden de eerste helft van komend jaar uitgevoerd. Bij de meeste workshopsseries is de PSO actief vertegenwoordigd.

Provinciale conferenties in Zuid-Holland, Limburg en Friesland
Op 30 oktober vond de provinciale conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal plaats in Rotterdam, op 13 november in Roermond en 27 november in Friesland. Lees het verslag van Rotterdam, Roermond en Friesland.

Kunst van Lezen op KNVI Jaarcongres
Op 14 november jl. werd het KNVI Jaarcongres gehouden in Nieuwegein, met als thema: Hoera, een InformatieProfessional! Ca. duizend deelnemers gaven hieraan gehoor. Kunst van Lezen was aanwezig met een stand met informatie over BoekStart en de Bibliotheek op school.

Handvatten bij gemeenteraadsverkiezingen
Steeds meer beleid wordt gedecentraliseerd. Gemeenten gaan straks zelf bepalen hoe ze de samenwerking met de bibliotheek invullen. De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang: vraag daarom nu aandacht voor de bibliotheek bij de lokale partijen. Op verzoek van het programma Aandacht voor iedereen is een hand-out gemaakt over het beïnvloeden van beleid rond de gemeenteraadsverkiezingen. De VOB ontwikkelde de brochure 'De Bibliotheek: waardevrij, waardevol' en de handreiking 'public affairs en lobby voor bibliotheken'.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstartpro.nlwww.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl, www.jaarvanhetvoorlezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl