Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 8 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle bibliotheken mee!

BoekStart op Kraamcafé en JGZ Jaarcongres
Ook dit jaar heeft BoekStart een stand op het Kraamcafé, het jaarlijkse congres voor kraamverzorgenden. Het congres vindt plaats op 18 november 2013 in de Meervaart in Amsterdam. Tijdens het plenaire ochtendprogramma vertelt Paula Fikkert (Radboud Universiteit Nijmegen) over de taalontwikkeling van baby’s, waarbij zij naar BoekStart verwijst. BoekStart is ook met een stand van de partij op het JGZ Jaarcongres op 10 december 2013 in de Reehorst te Ede.

BoekStart op congres Kinderopvang Live!
De vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang organiseren op zaterdag 23 november 2013 gezamenlijk het evenement Kinderopvang Live!: een ontmoetingsplek voor pedagogisch medewerkers, gastouders en managers in de kinderopvang. BoekStart is aanwezig met een stand. Bovendien kunnen managers uit de kinderopvang met hun vragen terecht voor een 1-op-1 gesprek tijdens een speciaal BoekStartspreekuur.

Veel belangstelling voor BoekStart op Heit & Mem-beurs
Van 25 t/m 27 oktober werd in Leeuwarden voor de eerste keer de Heit & Mem-beurs georganiseerd. De beurs richtte zich op aanstaande en kersverse ouders en (jonge) gezinnen. BoekStart was aanwezig met een stand en organiseerde workshops over lezen met je baby en dreumes. Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid namens D66, vereerde BoekStart met een bezoek in de stand. De speciaal voor de gelegenheid in het Fries vertaalde leporello vond gretig aftrek. Lees meer.

VoorleesPIPPO’s niet aan te slepen!
PIPPO feliciteerde BoekStart met haar vijfjarig bestaan en gaf alle ouders met kinderen van nul tot vier jaar een speciale VoorleesPIPPO cadeau. Hierin zit als extra een informatieve bijlage over voorlezen die BoekStart als gastredactie mocht samenstellen. De VoorleesPIPPO werd massaal opgehaald in de bibliotheek!. Kijk hier voor de doorbladerbare versie.

Tussenresultaten BoekStart gepubliceerd
In de onlangs verschenen congresbundel De aarzelende lezer over de streep (Stichting Lezen/Eburon Reeks) is het artikel ‘Over het belang van BoekStart' opgenomen. Daarin worden de tussenresultaten van het BoekStartonderzoek beschreven.

SchoolBiEBs in Den Bosch voor nul- tot vierjarigen
In opdracht van de gemeente Den Bosch worden er in het schooljaar 2013-2014 schoolBiEBs geopend voor de allerjongste kinderen (nul tot vier jaar). Op alle VVE-locaties op de Brede Bossche Scholen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven et cetera) komt een schoolBiEB waarbij de collectie specifiek is afgestemd op peuters en kleuters die een taalachterstand hebben. Lees meer.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Kijk hier.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
De eerstvolgende nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO verschijnt op 1 november 2013. Kijk ook op twitter#dbos.

Nieuwe meting Monitor de Bibliotheek op school
Het is voor alle bibliotheken mogelijk om de Monitor de Bibliotheek op school te gebruiken. De monitor is bedoeld om de samenwerking tussen bibliotheek en school te optimaliseren, op basis van resultaatgegevens. De update van de Handleiding voor werken met de Monitor de Bibliotheek op school geeft een compleet stappenplan voor de voorbereiding, werving, uitvoering en terugkoppeling. De Monitor de Bibliotheek op school staat open tot en met 31 januari 2014. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Nieuwe brochure Slimmer zoeken, informatievaardigheden op de basisschool
Onlangs verscheen de brochure Slimmer zoeken, informatievaardigheden op de basisschool. In deze brochure hebben SIOB, Kennisnet en stichting Mijn Kind Online de handen ineen geslagen. De brochure belicht het belang van informatievaardigheden in het primair onderwijs en geeft leerkrachten inspiratie en concrete handvatten om informatievaardigheden in samenwerking met de bibliotheek een plek in het onderwijs te geven. Lees meer.

Nieuwe brochure Beter leren door informatievaardigheden
Met de nieuwe brochure Beter leren door informatievaardigheden wil het SIOB - in het kader van het programma de Bibliotheek op school VO - scholen inspireren en helpen informatievaardigheden een vaste plek in het onderwijs te geven. De brochure beschrijft het belang van informatievaardigheden in het vmbo en geeft aanknopingspunten om deze vaardigheden te integreren in het onderwijs in samenwerking met de bibliotheek of mediatheek. Lees meer.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

De canon als eduapp voor tablets
Voor het vak geschiedenis is vanaf nu ‘mobiel lesmateriaal’ beschikbaar met de eduapp entoen.nu. De eduapp is bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het primair onderwijs. De gratis basisversie van de app bevat veel informatie die ook te vinden is via entoen.nu. De volledige versie van de app (die € 6,99 kost) is bovendien uitgerust met een speels 'opdrachtenwiel' per canonvenster. Lees meer.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Provinciale conferenties - Meer (voor)lezen, beter in taal
In 2013 en 2014 organiseren SIOB en Stichting Lezen (vanuit Kunst van Lezen) samen met de PSO’s provinciale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor stakeholders in kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken. In november 2013 vinden er drie conferenties plaats: op 13 november in Roermond, op 20 november in Assen en op 27 november rijdt er in Friesland een bus langs verschillende locaties. Lees meer.Ander leesbevorderingsnieuws

Drie nieuwe deeltjes Kwestie van Lezen
In de brochurereeks ‘Kwestie van Lezen’ zijn drie nieuwe deeltjes verschenen. De serie belicht aspecten van leesbevordering en biedt achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Lees meer.

Project Voeljeboekje
Speciaal voor blinde en slechtziende kinderen komt er voor het eerst een uitleencollectie beschikbaar van speciale tactiele boekjes, waarbij afbeeldingen voelbaar zijn en de bijbehorende tekst zowel gedrukt als in braille wordt aangeboden. Het project van Stichting Dedicon wordt gerealiseerd in samenwerking met onder meer Stichting Aangepast Lezen en het SIOB. Lees meer.

Doe mee met de voorleesestafette van 'Nederland Leest'
Bekende Erikken lezen Erik of het kleine insectenboek voor op 13 november 2013 in de centrale bibliotheek van Rotterdam. Deze Voorleesestafette wordt gepresenteerd door Philip Freriks, ambassadeur van Nederland Leest, en door voorleesambassadeur Merel Westrik. Haak aan met uw bibliotheek door een eigen voorleesestafette met lokale bekende of minder bekende Erikken of Erica’s te organiseren. Lees meer.

Het grote Voorleesfeest
Op 30 november 2013 vindt in het Spant! in Bussum het Grote Voorleesfeest plaats: een leuke en informatieve dag voor kinderen met een visuele beperking van vier tot en met negen jaar en hun ouders over lezen en over kinderboeken in aangepaste leesvorm. Lees meer.

Cursus Pabo Open Boek
Op 4 oktober heeft Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer, de cursus Open Boek Pabo in ontvangst genomen: een minor leesbevordering die toekomstige leerkrachten de mogelijkheid geeft zich te specialiseren in leesbevordering. Lees meer.

 Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl