Nieuwsbrief

30 oktober 2015

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief recent bij Stichting Lezen verschenen publicaties

  • Hoe maakbaar is de lezer?
  • Over boeken gesproken
  • Leesmonitor - Het Magazine
  • #BOOK
  • Je vak moet je doen, niet lezen
  • Wie stoeit met het boek?

Hoe maakbaar is de lezer?

Hoe maakbaar is de lezer? is het resultaat van het gelijknamige wetenschappelijke congres dat Stichting Lezen eind 2014 organiseerde. Het congres vormde het afscheid van Dick Schram als bijzonder hoogleraar Leesgedrag, een functie die hij van 1998 tot 2014 vanwege Stichting Lezen vervulde. De congresbundel is door Dick Schram samengesteld en geredigeerd.
In 2005 publiceerde Stichting Lezen het beleidsstuk
De doorgaande leeslijn 0-18 jaar. Nu, tien jaar later, is het tijd om de balans opnieuw op te maken. Hoe kunnen we kinderen structureel in aanraking brengen met leesbevordering en literatuureducatie? Hoe maakbaar is de lezer? vormt een eerste aanzet tot het beantwoorden van deze vraag. De dertien artikelen uit de bundel bieden een diverse kijk op de doorgaande leeslijn en de verschillende factoren die hierbij van invloed zijn. Welke rol spelen het gezin en socialiserende instanties zoals  de school bij het stimuleren van leesplezier en literaire competentie bij kinderen? Hoe beïnvloedt tekstkeuze de leesontwikkeling? Op welke wijze kunnen boek-apps en digitale platformen de leeservaring verrijken? En waarom is structurele aandacht voor lezen eigenlijk zo belangrijk?
Hoe maakbaar is de lezer? biedt een wetenschappelijke basis voor hernieuwd beleid rondom de doorgaande leeslijn en is een must read voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste inzichten op het gebied van lezen.
Hoe maakbaar is de lezer? De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief, Stichting Lezen/Eburon reeks 25, is te bestellen bij uitgeverij Eburon, eburon.nl. € 24,95.  


Over boeken gesproken

Over boeken gesproken laat aan de hand van tal van voorbeelden zien hoe een gesprek over boeken en lezen op gang gebracht kan worden. De publicatie bevat achtergronden en praktische tips voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.
Met een zo volledig mogelijk en actueel overzicht van instrumenten en werkvormen die in Nederland beschikbaar zijn, aangevuld met onderzoeksgegevens en verwijzingen naar literatuur. Kleuren helpen u op weg. Onderzoeksgegevens en suggesties voor verdiepende literatuur zijn in twee tinten paars aangegeven, de opsomming van producten en diensten met groen.
Bij elkaar een mooi palet voor een rijkgeschakeerd gesprek. Voor leerkrachten in het basisonderwijs, docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo en voor alle anderen die van leerlingen lezers willen maken.

Over boeken gesproken is te downloaden en tegen een vergoeding te bestellen.


Leesmonitor – Het Magazine

Als spin-off van Leesmonitor.nl geeft Stichting Lezen twee maal per jaar Leesmonitor – Het Magazine uit, waarin actueel onderzoek over lezen, leesbevordering en literatuuronderzoek wordt besproken. De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen? is de titel van de onlangs verschenen uitgave van Leesmonitor - Het Magazine. Dat jongens minder lezen dan meisjes is zeker. Maar over de vraag waarom jongens minder lezen, of dat erg is en of er iets aan kan worden veranderd is veel discussie. De meest recente inzichten hierover vindt u in deze nieuwe uitgave van Leesmonitor- Het Magazine.

Leesmonitor – Het Magazine is te downloaden en tegen een vergoeding te bestellen.


#BOOK

Bibliotherapie voor jongeren van 12 tot 14 jaar op het vmbo.
Lezen verbetert de sociale vaardigheden en empathie, blijkt uit internationaal onderzoek. Wie regelmatig leest voor zijn plezier heeft meer zelfvertrouwen, meer respect voor andere meningen en kan zich beter inleven in andere mensen. Juist deze aspecten staan centraal bij #BOOK, een boekenclubprogramma voor jongeren van 12 tot 14 jaar in het vmbo.

In #BOOK Bibliotherapie voor jongeren van 12 tot 14 jaar op het vmbo zijn de effecten onderzocht van deze – op Amerikaans voorbeeld gemodelleerde – bibliotherapie. Leerlingen lazen gedurende 8 tot 10 weken uit zelfgekozen boeken en gingen hier wekelijks onder professionele begeleiding over in gesprek. In deze gesprekken lag de focus op de overeenkomsten tussen de boeken en de belevingswereld van de leerlingen. Het onderzoek wijst uit dat #BOOK een positief effect had op zowel het leesbegrip, en de leesattitude als op de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen.

Onderzoeksverslag #BOOK verscheen in de Stichting Lezen reeks en is te downloaden op lezen.nl.


Je vak moet je doen, niet lezen

Vrij lezen in het Entree-onderwijs
In de curricula van mbo-opleidingen blijft de aandacht voor lezen over het algemeen beperkt tot lezen voor de vakopleiding. Dit is niet altijd de manier van lezen waardoor studenten gemotiveerd raken. Steeds vaker klinkt tegenwoordig dan ook de roep vanuit het mbo om aandacht te besteden aan lezen voor het plezier.
In Je vak moet je doen, niet lezen beschrijft Erna van Koeven een van de manieren waarop aan deze roep gehoor kan worden gegeven: het vrijmaken van lesuren voor vrij lezen. Deze explorerende studie naar de implementatie van vrij lezen in de Entree-opleiding START.Deltion toont voorzichtig aan dat vrij lezen een waardevolle toevoeging kan zijn aan het curriculum van mbo-opleidingen en leerlingen kan stimuleren tot lezen. Naast wetenschappelijke inzichten bevat deze publicatie een protocol dat beschrijft  hoe mbo-opleidingen vrij lezen in hun curriculum kunnen opnemen. 

Je vak moet je doen, niet lezen verscheen in de Stichting Lezen reeks en is te downloaden op lezen.nl.


Wie stoeit met het boek?

Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders.
Betrokkenheid van beide ouders bij de leesopvoeding is van groot belang voor kinderen. Maar hoe betrokken zijn vaders en moeders eigenlijk? Stichting Lezen deed hier als partner van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) onderzoek naar. Overeenkomstig eerdere studies laat deze verdiepende analyse van het SMB-onderzoek zien dat vaders wat minder sterk betrokken zijn bij de leesopvoeding dan moeders: zij lezen minder vaak voor, praten minder vaak met hun kinderen over boeken en geven minder vaak het goede voorbeeld door zelf te lezen. Wie stoeit met het boek? brengt op gedetailleerde wijze de leesopvoedingsverschillen tussen vaders en moeders in kaart, en behandelt daarnaast een aantal mogelijke verklaringen voor deze verschillen.

Wie stoeit met het boek? verscheen in de Stichting Lezen reeks en is te downloaden op lezen.nl.

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2015 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566